Kako da izmenite rezervaciju u svom objektu

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Vaš gost će možda želeti da promeni podatke o rezervaciji, poput datuma ili dužine boravka. Ovi podaci se mogu menjati pre ili nakon prijavljivanja gosta. Otkazane ili smart flex rezervacije se ne mogu menjati. Novi datum prijavljivanja ne može biti u prošlosti. 


Odeljci ovog članka:


Izmena rezervacija pre prijavljivanja

Promenu datuma rezervacije možete da izvršite do trenutka kada se gost prijavi. Ovo važi za sve vrste rezervacija, osim ukoliko su u pitanju otkazane ili smart flex rezervacije. Datume rezervacije možete da izmenite sami ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Objekat ima raspoloživost na nivou cene, a ne na nivou sobe ili jedinice
 • Nije došlo do preklapanja određene rezervacije
 • Novi datum prijavljivanja ne može biti u prošlosti, osim u slučaju kada plaćanje nije izvršeno putem Usluge naplate kompanije Booking.com
 • Dužina boravka i cena ostaju iste

Pratite sledeće korake kako biste izmenili datum rezervacije:

 1. Ulogujte se u ekstranet ili aplikaciju Pulse na svom telefonu 
 2. Kliknite na „Rezervacije“ i izaberite rezervaciju čije datume želite da izmenite
 3. Kliknite na „Izmeni datume i cene rezervacije“ i dodajte nove datume prijavljivanja i odjavljivanja u okviru opcije „Izaberite nove datume
 4. Kliknite na „Izmeni datume“ da biste dovršili postupak

Vaš gost će primiti e-poruku sa podacima o zahtevu za izmenu datuma nakon što dovršite gorenavedene korake. Imajte u vidu da ne proveravamo raspoloživost u vašem kalendaru. Umesto toga, automatski ćemo otvoriti raspoloživost kako bismo omogućili izmenu datuma.

Kako da zatražite izmenu datuma pre prijavljivanja

Takođe možete gostima da pošaljete zahtev za izmenu datuma rezervacije do trenutka njihovog prijavljivanja u objekat. Ovo važi za sve vrste rezervacija, osim za smart flex rezervacije. To je moguće ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Plaćanje nije izvršeno putem Usluge naplate kompanije Booking.com
 • Nije došlo do preklapanja određene rezervacije
 • Vaš objekat nema raspoloživost na nivou cene za ove datume
 • U slučaju da rezervacija obuhvata više jedinica, biće izmenjena čitava rezervacija
 • Novi datum prijavljivanja ne može biti u prošlosti

Pratite sledeće korake kako biste izmenili datum rezervacije:

 1. Ulogujte se u ekstranet ili aplikaciju Pulse
 2. Kliknite na „Rezervacije“ i izaberite rezervaciju čije datume želite da izmenite
 3. Kliknite na „Zatražite izmenu datuma“ i dodajte nove datume prijavljivanja i odjavljivanja u okviru opcije „Izaberite nove datume
 4. Kliknite na „Proveri raspoloživost i cene“ kako biste videli pregled predložene rezervacije
 5. Kliknite na „Pošalji gostu“ da biste dovršili postupak

Gost mora da odobri vaš zahtev u roku od 24 sata kako bi izmena datuma bila dovršena. Tokom ovog perioda, vaša raspoloživost će biti blokirana za nove datume dok se zahtev ne odobri, odbije ili istekne. Ukoliko gost odobri izmene, dobićete obaveštenje i e-poruku o potvrdi. Ako odbije zahtev ili on istekne, rezervacija će ostati nepromenjena.


Izmena rezervacija nakon prijavljivanja

Možete da promenite podatke o rezervaciji (poput cene ili dužine boravka) nakon prijavljivanja gosta. U tom slučaju nećemo proveravati raspoloživost u vašem kalendaru. To znači da možete da izaberete bilo koji datum u kalendaru, čak i ako sistem pokaže da je taj datum nedostupan. 

Rezervaciju možete da promenite ukoliko:

Pratite ove korake da biste promenili podatke o rezervaciji nakon prijavljivanja:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Rezervacije“, a potom izaberite rezervaciju koju želite da izmenite
 3. U okviru odeljka „Ažuriranje rezervacije“, izaberite opciju „Izmeni datume i cene rezervacije
 4. Pod opcijom „Izaberite nove datume“, dodajte novi datum prijavljivanja i odjavljivanja
 5. Kliknite na „Proveri raspoloživost i izmeni cene“ kako biste ručno uneli novu cenu rezervacije, a zatim kliknite na „Dalje
 6. Kliknite na „Sačuvaj

Izmene rezervacije koje se ne odnose na datum

Možete da izmenite status rezervacije. Potrebno je da od nas zatražite da otkažemo rezervaciju ili je označimo kao nepojavljivanje uz odobrenje gosta. Takođe možete da izmenite određene podatke o rezervaciji, kao što su datumi prijavljivanja, odjavljivanja i boravka.


Odbijanje rezervacije

Sve rezervacije se automatski potvrđuju, a osoblje objekta mora da ih ispoštuje. Stoga, rezervacije nije moguće odbiti – osoblje objekta može samo da ih izmeni u nekim situacijama. 

U slučaju da dođe do preklapanja rezervacija usled nepredviđenih okolnosti, potrebno je da premestite gosta u drugi smeštaj, a vaša je odgovornost da mu pronađete smeštaj iste ili bolje kategorije.

U određenim situacijama, kao u slučaju kada sumnjate da je rezervacija lažna, možete preduzeti praktične korake kako biste se zaštitili. Možete da podesite uslove koje gosti moraju da ispune kako bi mogli da rezervišu, odredite pravila otkazivanja i naknade za otkazivanje i dodate zahteve za plaćanje unapred.  Takođe imate mogućnost da pošaljete zahtev za otkazivanje ukoliko postoje problemi sa vršenjem naplate gostu. Više o ovoj temi možete pročitati u ovom članku.

Posetite ekstranet

Da li je ovaj članak koristan?