Kako da podešavam i upravljam pravilima o otkazivanju?

Updated pre 12 mes.
Sačuvaj

Podešavanjem pravila o otkazivanju možete da objasnite gostima šta mogu da očekuju ukoliko otkažu ili izmene rezervaciju – i zaštitite svoje poslovanje od potencijalnog gubitka prihoda. Postoje dva jednostavna načina za rešavanje problema otkazivanja koja odgovaraju vašem poslovanju:

Dodavanje ili izmena pravila o otkazivanju

 1. Kliknite na karticu „Objekat“ u ekstranetu i izaberite Pravila.

 2. Kliknite na dugme „Izmeni“ za pravilo koje želite da prilagodite.

 3. Izmenite podešavanja pravila:

  a. Možete da naznačite da li postoji mogućnost besplatnog otkazivanja, kao i da navedete u kom periodu pre dolaska gosta je to moguće. b. Takođe možete da odredite koliko će gostu biti naplaćeno u slučaju otkazivanja ili nepojavljivanja.
 4. Ne zaboravite da kliknete na „Sačuvaj“ kada završite. Ova podešavanja će se primenjivati na buduće rezervacije.

Dodavanje ili izmena pravila o otkazivanju za određene cenovne planove

Nakon kreiranja novog pravila, potrebno je da ga povežete sa cenovnim planom kako biste ga aktivirali na Booking.com stranici svog objekta:  

 1. Otvorite karticu „Cene i raspoloživost“.

 2. Kliknite na Cenovni planovi, a potom na opciju „Izmeni“ ispod plana sa kojim želite da povežete novo pravilo.

 3. U okviru opcije „Koje pravilo?“ izaberite novo pravilo koje ste odredili.

 4. Kliknite na „Pregled“ kako biste proverili da li su informacije tačne.

 5. Kliknite na „Aktiviraj kategoriju cena“ ili „Aktiviraj cenovni plan“ kako biste sačuvali izmene.

 

 

Is this article helpful?