Koje korake mogu da preduzmem u aplikaciji Pulse ako gost želi da otkaže rezervaciju?

Updated pre 1 year
Sačuvaj

Važno je da nas obavestite o svim zahtevima za otkazivanje koje dobijete od gostiju, kako vam za te rezervacije ne bi bila naplaćena provizija.

Ako gost želi da otkaže rezervaciju, to možete lako da zatražite u okviru aplikacije Pulse. Samo pratite sledeće korake:

  1. Otvorite karticu „Rezervacije“ u aplikaciji Pulse.
  2. Dodirnite ime ili broj rezervacije odgovarajućeg gosta.
  3. Dodirnite opciju „Zatražite otkazivanje rezervacije“ u desnom delu stranice.
  4. I vi i gost ćete primiti e-poruku sa potvrdom da je rezervacija otkazana.

Is this article helpful?