Koje korake mogu da preduzmem u ekstranetu ako gost želi da otkaže rezervaciju?

Ažurirano pre 2 god. | Čitanje: 2 min.
Sačuvaj

Napomena: kako bismo pokušali da prevaziđemo izuzetne poteškoće uzrokovane trenutnim ograničenjima putovanja, uveli smo funkciju koja omogućava partnerima da sami obrade izmene datuma rezervacija, a da ne moraju da upućuju goste na tim našeg Korisničkog servisa. Pogledajte odeljak „Izmene datuma“ u nastavku.

Važno je da nas obavestite o svim zahtevima za otkazivanje koje dobijete od gostiju, kako vam za te rezervacije ne bi bila naplaćena provizija.

Ako gost želi da otkaže rezervaciju, to možete lako da zatražite u ekstranetu. Samo pratite sledeće korake:

  1. Otvorite karticu „Rezervacije“.
  2. Kliknite na ime ili broj rezervacije odgovarajućeg gosta.
  3. Izaberite opciju „Zatražite otkazivanje rezervacije“ u desnom delu stranice.
  4. I vi i gost ćete primiti e-poruku sa potvrdom da je rezervacija otkazana.

Izmene datuma

Takođe možete imati mogućnost da gostima ponudite izmenu datuma kako biste i vi i oni mogli da zadržite rezervacije, iako će one biti pomerene za datume u budućnosti. Svrha ove funkcije je da pomogne vama i vašim gostima da izmenite datume rezervacija, umesto da ih otkažete.

Preporučujemo partnerima da pročitaju iscrpniji pregled funkcije klikom na ovaj link.

Da li je ovaj članak koristan?