Kako da podelim svoju lokaciju i fotografije sa gostima putem aplikacije Pulse?

Kako biste mogli da lakše komunicirate sa gostima, aplikaciji Pulse smo dodali nekoliko novih opcija za poruke, uključujući obrasce i mogućnost deljenja lokacije i fotografija.

Lokaciju svog objekta, kao i lokaciju bilo koje znamenitosti, možete da podelite sa gostima kako biste im pomogli u snalaženju. Takođe možete da delite nove fotografije, ali i postojeće fotografije iz galerije svog telefona.

Da biste svoju lokaciju ili fotografije delili sa gostima koristeći aplikaciju Pulse:

 

  1. Idite na karticu “Poruke” i odaberite gosta sa kojim želite da komunicirate.
  2. Dodirnite oznaku “+” u donjem levom uglu prozora za razgovor.
  3. Odaberite željenu opciju.
  4. Dodirnite “Pošalji”.  

Da biste odabrali i poslali postojeće obrasce poruka svojim gostima:  

  1. Idite na karticu “Poruke” i odaberite gosta sa kojim želite da komunicirate.
  2. Dodirnite polje “Obrasci” u donjem desnom uglu prozora za razgovor.
  3. Odaberite obrazac koji želite da pošaljete i pregledajte poruku.
  4. Dodirnite “Pošalji”.