Kako da podesim “minimalni period za rezervisanje unapred” i “maksimalni period za rezervisanje unapred”?

Postoje situacije kada radije ne biste želeli da primate rezervacije previše blizu određenog datuma ili za veoma daleki period u budućnosti. Kako biste izbegli te neželjene rezervacije, možete da podesite ograničenje za "minimlani i/ili maksimalni period za rezervisanje unapred".

Na taj način možete da odredite najraniji i/ili najkasniji trenutak kada gost može da napravi rezervaciju za određeni datum. Nakon što podesite ovo ograničenje, vaš objekat će se prikazivati samo u rezultatima pretrage gostiju čiji datumi odgovaraju vašim uslovima.

Veoma smo pojednostavili postupak ažuriranja ograničenja. Videćete različite opcije u nastavku. Proverite koji se od snimaka ekrana podudara sa onim što vidite u svom ekstranetu i zatim pratite odgovarajuće korake.  


Opcija 1: prikaz kalendara u listi

Ukoliko koristite prikaz kalendara u listi, pratite ove korake kako biste podesili minimalni ili maksimalni period za rezervisanje unapred:

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na "Kalendar" u okviru kartice "Cene i raspoloživost" ili "Kalendar i cene".
 2. Vodite računa da koristite "prikaz u listi", a ne "mesečni prikaz" ili "godišnji prikaz". To možete da proverite u desnom delu stranice.
 3. Pored polja za odabir datuma ćete videti malo kvadratić uz koji stoji oznaka "Ograničenja". Taj kvadratić je filter. Kliknite na njega za prikaz svih vaših ograničenja za sve jedinice.
 4. U meniju potražite "minimalni ili maksimalni period za rezervisanje unapred". Potom kliknite na kućicu pored ograničenja koje želite da izaberete.
 5. Unesite vrednost u ćeliju. Vrednost predstavlja vremenski period pre datuma boravka tokom koga želite da onemogućite rezervisanje te sobe ili jedinice. Možete da unesete broj dana ili broj sati. Na primer, ako želite da se pobrinete da vaša jedinica ne može da se rezerviše u periodu od 3 dana pre datuma boravka, izabraćete "minimalni period za rezervisanje unapred" i uneti "3D". Ako želite da taj period bude pet sati, unećete "5H". Za tri dana i četiri sata ćete uneti "3D4H".
 6. Da biste uneli izmene za nekoliko dana odjednom, kliknite na ćeliju i prevucite plave kružiće u uglu ćelije na levo ili desno kako biste izabrali datume na koje želite da primenite ograničenje. Pojaviće se novi prozor u koji možete da unesete broj dana ili sati. Kliknite na "Sačuvaj".
 7. Ako želite da podesite ova ograničenja za više od mesec dana unapred: kliknite na dugme "Grupna izmena" ispod naziva vrste sobe ili jedinice. Pojaviće se meni sa desne strane ekrana. Izaberite datume za koje želite da promenite ograničenje, a potom kliknite na kućicu "Ograničenja". Izaberite cenovni plan i ograničenje i unesite broj sati ili dana u belo polje ispod vrste ograničenja, kao i inače. Kada završite, kliknite na "Sačuvaj izmene".

Napomena: u mesečnom prikazu kalendara možete da podesite samo minimalni period za rezervisanje unapred. Za podešavanja maksimalnog perioda za rezervisanje unapred, molimo vas da promenite prikaz klikom na opciju "Prikaz u listi" u desnom delu stranice.


Opcija 2: mesečni prikaz kalendara

Ukoliko koristite mesečni prikaz kalendara, pratite sledeće korake kako biste podesili minimalni ili maksimalni period za rezervisanje unapred:  

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na "Kalendar" u okviru kartice "Cene i raspoloživost" ili "Kalendar i cene".
 2. Kliknite na jedinicu koju želite da izmenite.
 3. Kliknite na "Odredite raspoloživost za duže periode" i odaberite datume koje želite da izmenite.
 4. Pojaviće se opcije odgovarajućih ograničenja, pa odaberite šta vam odgovara.
 5. Kada završite, kliknite na "Sačuvaj izmene".

Savet

Za podešavanja maksimalnog perioda za rezervisanje unapred, molimo vas da promenite prikaz klikom na opciju "Prikaz u listi" u desnom delu stranice.