Kako da prijavim nepojavljivanje u aplikaciji Pulse?

Ako se gost koji ima rezervaciju ne pojavi u vašem objektu, važno je da rezervaciju obeležite kao nepojavljivanje. To možete lako da uradite u aplikaciji Pulse:

  1. Otvorite karticu “Rezervacije” u aplikaciji Pulse.
  2. Pronađite rezervaciju koju želite da obeležite kao nepojavljivanje. Možete da koristite polje za pretraživanje pri vrhu ekrana ili da izaberete datum dolaska na kalendaru i pronađete rezervaciju u listi ispod njega.
  3. Izaberite odgovarajuću rezervaciju.
  4. Pomerite stranicu do dna ekrana.
  5. Izaberite dugme „Obeležite kao nepojavljivanje“.
  6. Izaberite „Da“ iz opcija koje iskaču.