Koje korake mogu da preduzmem u ekstranetu ako gost želi da otkaže rezervaciju?

Updated pre 1 week

Napomena: kako bismo pokušali da prevaziđemo izuzetne poteškoće uzrokovane trenutnim ograničenjima putovanja, uveli smo funkciju koja omogućava partnerima da sami obrade izmene datuma rezervacija, a da ne moraju da upućuju goste na tim našeg Korisničkog servisa. Pogledajte odeljak „Izmene datuma“ u nastavku.

Važno je da nas obavestite o svim zahtevima za otkazivanje koje dobijete od gostiju, kako vam za te rezervacije ne bi bila naplaćena provizija.

Ako gost želi da otkaže rezervaciju, to možete lako da zatražite u ekstranetu. Samo pratite sledeće korake:

  1. Otvorite karticu „Rezervacije“.
  2. Kliknite na ime ili broj rezervacije odgovarajućeg gosta.
  3. Izaberite opciju „Zatražite otkazivanje rezervacije“ u desnom delu stranice.
  4. I vi i gost ćete primiti e-poruku sa potvrdom da je rezervacija otkazana.

Izmene datuma

Takođe možete imati mogućnost da gostima ponudite izmenu datuma kako biste i vi i oni mogli da zadržite rezervacije, iako će one biti pomerene za datume u budućnosti. Svrha ove funkcije je da pomogne vama i vašim gostima da izmenite datume rezervacija, umesto da ih otkažete.

Preporučujemo partnerima da pročitaju iscrpniji pregled funkcije klikom na ovaj link.

Kako vam se čini ova stranica?

Iskoristite lokalno tržište uz last-minute rezervacije putem mobilnih uređaja

Kada potražnja u okviru vaše države bude počela da raste na našem veb sajtu, 74% rezervacija će biti napravljeno putem mobilnih telefona. Dodajte cenu za mobilne uređaje u ponudu objekta kako bi on imao veću vidljivost među ovim korisnicima, koji takođe obično rezervišu u poslednjem trenutku.

Dodajte cenu za mobilne uređaje