Koju radnju mogu da izvršim u aplikaciji Pulse ako gost želi da otkaže rezervaciju?

Važno je da nas obavestite o svim zahtevima za otkazivanje koje dobijete od gostiju, kako vam za te rezervacije ne bi bila naplaćena provizija.

Ako gost želi da otkaže rezervaciju, to možete lako da uradite u aplikaciji Pulse. Samo pratite sledeće korake:

  1. Otvorite karticu „Rezervacije“ u aplikaciji Pulse.
  2. Pritisnite ime ili broj rezervacije odgovarajućeg gosta.
  3. Pritisnite „Zahtev za otkazivanje rezervacije“ sa desne strane.
  4. E-poštu sa potvrdom da je rezervacija otkazana dobićete i vi i gost.

Važno: zahtevi za otkazivanje od gostiju moraju da stignu najmanje 48 sati pre datuma prijavljivanja gosta.