Da li Booking.com ima pristup porukama koje šaljem gostima?

Updated pre 12 months
Save

Čuvamo svu komunikaciju koja se odvija putem Booking.com platforme i možemo da joj pristupimo na vaš zahtev ili zahtev gosta. Ako je neophodno, takođe možemo da pristupimo ovim informacijama iz bezbednosnih ili zakonskih razloga (poput otkrivanja i sprečavanja prevare).

Booking.com ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj koji šalju partneri ili gosti, ali ako smatrate da je komunikacija neprimerena, sumnjiva ili predstavlja neželjeni sadržaj, molimo vas da nam to prijavite klikom na link koji se nalazi na dnu poruke gosta.

Možemo da analiziramo komunikaciju radi poboljšanja usluge. Kada koristite alatke za komunikaciju, uključujući razmenu poruka putem privremenih adresa e-pošte, imajte u vidu da će Booking.com sačuvati sve poruke i da će moći da im pristupi.

*Ako ne želite da Booking.com nadzire ili čuva vaše poruke, molimo vas da ne koristite alatke za komunikaciju koje nudi Booking.com, uključujući privremene adrese e-pošte.

Kako vam se čini ova stranica?