Kako mogu da prevedem poruke gostiju na svoj jezik?

Updated pre 1 year
Sačuvaj

Booking.com je globalna platforma i stoga vaš maternji jezik možda neće uvek biti i maternji jezik gosta.

Kako bismo omogućili i olakšali komunikaciju između partnera i gostiju, dodali smo opciju za prevođenje u ekstranet i Pulse aplikaciju:

  1. Otvorite „Poruke“ u aplikaciji Pulse ili „Poruke gostiju“ u ekstranetu u okviru kartice „Pošta“.
  2. Kliknite na tri tačke („...“) pored poruke koju želite da prevedete.
  3. Kliknite na „Prikaži prevod“ u prozorčiću koji će se otvoriti.
  4. Poruka će biti prevedena na željeni jezik koji ste izabrali u okviru svojih podešavanja.

NAPOMENA: ova opcija je trenutno jednosmerna, što znači da vaši odgovori neće biti prevedeni. Preporučujemo da odgovorite na izabranom jeziku gosta kako biste mu omogućili optimalno iskustvo.

Is this article helpful?