Mogu li da izmenim rezervaciju?

Kada gost rezerviše smeštaj, njegova rezervacija je trenutno potvrđena. U nekim slučajevima, gost želi da izmeni svoju rezervaciju kasnije.

Ako vas gost kontaktira radi izmene rezervacije, savetujte mu da to uradi putem e-potvrde rezervacije ili Booking.com naloga. Vi ne možete da napravite izmene u njegovo ime.

Jedino možete da izmenite rezervaciju (cene ili datume) na datum prijavljivanja ili posle njega putem kartice “Rezervacije” u ekstranetu:

  1. Kliknite na broj rezervacije ili naziv jedinice
  2. Odaberite opciju iz menija sa desne strane ekrana, pod stavkom “Ažuriraj ovu rezervaciju”.

Za informacije o tome kada i kako odbiti rezervaciju, pročitajte ovaj članak