Ne mogu da pronađem dugme “nepojavljivanje” u ekstranetu. Zašto se ne pojavljuje?

Dugme “Označi kao nepojavljivanje” je dostupno samo od ponoći na dan prijavljivanja pa sve do 48 sati (dva radna dana) nakon datuma odjavljivanja.

Posle ovog perioda nećete moći da prijavite nepojavljivanje.