Ne mogu da pronađem dugme “nepojavljivanje” u ekstranetu. Zašto se ne prikazuje?

Updated pre 8 mes.
Sačuvajte članak

Dugme “Označi kao nepojavljivanje” je dostupno samo od ponoći na dan prijavljivanja pa sve do 48 sati (dva radna dana) nakon datuma odjavljivanja. Posle ovog perioda nećete moći da prijavite nepojavljivanje.

Kako vam se čini ova stranica?

„Traveller Review Awards“ nagrade

Saznajte da li ste dobitnik ove godine i preuzmite svoj novi, potpuno digitalni nagradni paket.

Preuzmite sada