Ne mogu da stupim u kontakt sa gostom. Šta treba da uradim?