Kako mogu da podesim minimalnu ili maksimalnu dužinu boravka od dana dolaska?

Updated pre 1 god.
Sačuvaj

Minimalna dužina boravka od dana dolaska je najmanji, a maksimalna najveći broj noćenja koje gost može da rezerviše ukoliko dolazi određenog datuma. Zahvaljujući ovom ograničenju možete da odredite najraniji i/ili najkasniji trenutak kada gost može da rezerviše određeni datum. Ono je poput standardnog ograničenja dužine boravka, ali se primenjuje na određene datume koje ste naveli u sistemu.

Nakon što podesite ovo ograničenje, vaš objekat će biti vidljiv u rezultatima pretrage samo kada su datumi koje gosti pretražuju u skladu sa vašim uslovima.

Da biste podesili minimalnu ili maksimalnu dužinu boravka od dana dolaska, pratite sledeće korake:  

  1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na „Kalendar“ u okviru kartice „Cene i raspoloživost“. Obavezno izaberite opciju „Prikaz u listi“, a ne „Mesečni prikaz“ ili „Godišnji prikaz“. Podešavanja možete da proverite sa desne strane.

  2. Uz selektor datuma ćete videti mali kvadrat pored kog se nalazi opcija „Ograničenja“. Ovaj kvadratić predstavlja filter. Kliknite na njega za prikaz svih svojih ograničenja za jedinice.

  3. Potražite opciju „minimalna ili maksimalna dužina boravka od dana dolaska“ u okviru menija. Potom kliknite na polje pored ograničenja koje biste želeli da izaberete.

  4. Unesite vrednost u ćeliju (npr. jedan dan = 1, dva dana = 2 itd.).

  5. Ukoliko želite da unesete izmene za više dana odjednom, kliknite na ćeliju i prevucite plave krugove u uglu ćelije levo ili desno kako biste obeležili datume na koje želite da primenite ograničenje. Pojaviće se prozorčić u koji možete da dodate broj dana. Kliknite na „Sačuvaj“.

  6. Ako želite da podesite ova ograničenja za duže od mesec dana unapred, kliknite na dugme „Grupna izmena“. Sa desne strane ekrana će se pojaviti panel. Izaberite datume za koje želite da izmenite ograničenja, a potom kliknite na polje „Ograničenja“. Izaberite cenu i ograničenje i unesite dane kao i obično u belo polje ispod vrste ograničenja. Nakon što završite, kliknite na „Sačuvaj izmene“.

Is this article helpful?