Kako mogu da podesim ograničenja minimalne ili maksimalne dužine boravka?

Updated pre 9 mes.
Sačuvaj

Ograničenja vam omogućavaju da dobijete rezervacije kakve želite. Uz ograničenja minimalne ili maksimalne dužine boravka možete da se pobrinete da vaši gosti neće rezervisati manji (ili veći) broj dana od željenog, u skladu sa pravilima vašeg objekta.

Ukoliko primenite ograničenja samo na određene datume, jedinice i/ili cenovne planove, gosti će moći da rezervišu vašu jedinicu ili objekat kada njihovi kriterijumi pretrage odgovaraju uslovima koje ste podesili. Na primer, ako primenite ograničenje minimalne dužine boravka od tri dana, vaš objekat se jednostavno neće pojavljivati u rezultatima pretrage gostiju koji traže boravke od dva noćenja. Ukoliko želite da ostvarite maksimalnu vidljivost za potencijalne goste, obavezno smanjite broj ograničenja koji ste podesili.

Olakšali smo vam postupak dodavanja, ažuriranja i uklanjanja ograničenja. U nastavku ćete videti različite opcije. Proverite koji od snimaka ekrana odgovara onome što vidite u ekstranetu, a zatim pratite odgovarajuće korake.

 


Opcija 1: prikaz kalendara u listi

Ukoliko koristite prikaz kalendara u listi, možete da podesite minimalnu ili maksimalnu dužinu boravka prateći sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na Kalendar u okviru kartice „Cene i raspoloživost“ ili Kalendar i cene.
 2. Uz polje za odabir datuma ćete videti mali kvadrat pored kog se nalazi opcija „Ograničenja“. Ovaj kvadratić predstavlja filter. Kliknite na njega za prikaz svih svojih ograničenja za jedinice.
 3. U padajućem meniju potražite opciju „Minimalna dužina boravka“ ili „Maksimalna dužina boravka“. Potom kliknite na polje pored ograničenja koje biste želeli da izaberete.
 4. Unesite minimalni ili maksimalni broj dana koji želite da primenite na tu sobu ili jedinicu. Na primer, ako želite da podesite minimalnu dužinu boravka od 3 dana, unesite „3“ u belo polje. Kliknite na „Sačuvaj“ kada završite.
 5. Da biste podesili ograničenja za više dana, kliknite na belo polje pored ograničenja i prevucite plave krugove koji će se pojaviti u uglu ćelije na levu ili desnu stranu. Pojaviće se prozor u koji možete da dodate broj dana. Kliknite na „Sačuvaj“.
 6. Ukoliko želite da uklonite ograničenja „Minimalne dužine boravka“ ili „Maksimalne dužine boravka“ za pojedinačne dane, možete jednostavno da kliknete na belo polje u koji se dodaje minimalna ili maksimalna dužina boravka (npr. 3) i izbrišete taj broj. Ako želite da uklonite ograničenje za više dana, možete da označite dane na koje se primenjuje ograničenje i pojaviće se novi prozor. To će vam omogućiti da izmenite minimalnu ili maksimalnu dužinu boravka, ili je u potpunosti uklonite. Nakon što unesete izmene ili uklonite ograničenje, kliknite na „Sačuvaj“. 
 7. Ako želite da podesite ova ograničenja za više od mesec dana unapred: kliknite na dugme „Grupne izmene“ ispod vrste ili naziva jedinice. Sa desne strane ekrana će se pojaviti meni. Izaberite datume za koje želite da izmenite ograničenja, a potom kliknite na polje „Ograničenja“. Izaberite cenu i ograničenje, a potom unesite dane i sate u belo polje ispod vrste ograničenja, kao i obično. Kliknite na „Sačuvaj izmene“ nakon što završite.
 8. Ukoliko želite da uklonite više ograničenja, pratite isti postupak naveden u okviru koraka 7, a zatim izbrišite broj naveden u polju ili samo izaberite opciju „Ukloni“. Kliknite na „Sačuvaj izmene“ nakon što završite.

Opcija 2: mesečni prikaz kalendara

Ukoliko koristite mesečni prikaz kalendara, možete da podesite samo minimalnu dužinu boravka prateći korake u nastavku:

 1. U okviru kartice „Cene i raspoloživost kliknite na „Kalendar“ (ili odgovarajući naziv jedinice).
 2. Kliknite na datum (ili datume).
 3. U odeljku „Minimalna dužina boravka“ u desnom delu stranice će se pojaviti padajući meni. Izaberite koliko noćenja želite da podesite za minimalnu dužinu boravka (do 7 dana).
 4. Kliknite na „Sačuvaj“ kada završite.
 5. Ukoliko želite da uklonite ograničenja „Minimalne dužine boravka“ u okviru mesečnog prikaza kalendara, iz istog padajućeg menija kao minimum izaberite opciju „1 noćenje“, kako bi gosti videli vaš objekat kada pretražuju boravke od 1 (ili više) noćenja. Kliknite na „Sačuvaj“.

Napomena: ograničenje maksimalne dužine boravka trenutno nije dostupno u aplikaciji Pulse ili mesečnom prikazu kalendara.

 

Is this article helpful?