Podešavanje ograničenja „Nema dolazaka“ i „Nema odlazaka“

Ažurirano pre 1 mes.
Sačuvaj

Ograničenja pružaju način da primenite posebne uslove na rezervacije koje primate. Ukoliko niste u mogućnosti da izvršite prijavljivanje ili odjavljivanje gostiju na određene dane, možete da podesite ograničenje „Nema dolazaka“ ili „Nema odlazaka“ da biste sprečili dolazak ili odlazak gostiju na te datume. 

Ukoliko imate više cenovnih planova i želite da primate rezervacije koje odgovaraju vašim postavljenim ograničenjima „Nema dolazaka“ ili „Nema odlazaka“, obavezno podesite ista ograničenja za sve svoje otvorene cenovne planove i sobe/jedinice kako biste izbegli rezervacije koje ne možete da ispoštujete. 


Sadržaj članka


Šta su ograničenja „Nema dolazaka“

Ograničenje „Nema dolazaka“ sprečava goste da rezervišu boravak koji počinje na datume koje ste izabrali. Gosti i dalje mogu rezervisati boravak uz ovo ograničenje ako njihov datum prijavljivanja nije neki od datuma za koje važi ograničenje.

Na primer, ako ste za jedinicu/objekat podesili ograničenje „Nema dolazaka“ na 24. novembar:

 • Gosti ne mogu da rezervišu tu jedinicu/objekat za period od 24. do 26. novembra jer ne mogu da se prijave 24. novembra
 • Gosti mogu da rezervišu jedinicu/objekat za period od 21. do 26. novembra jer stižu na dan za koji ne postoji ograničenje „Nema dolazaka

Podešavanje ograničenja „Nema dolazaka“ pomoću prikaza kalendara u listi

Ako koristite prikaz kalendara u listi, pratite ove korake da biste podesili ograničenje „Nema dolazaka“:

 1. Ulogujte se u ekstranet 
 2. Kliknite na „Cene i raspoloživost“ ili „Kalendar i cene“, a zatim na „Kalendar“.
 3. Kliknite na kućicu „Ograničenja“ pored polja za izbor datuma na vrhu stranice „Kalendar“ ili pronađite jedinicu za koju želite da podesite ograničenje, a zatim kliknite na strelicu za otvaranje padajućeg menija pored cene jedinice da biste videli sva ograničenja. 
 4. U redu „Nema dolazaka“ izaberite datum na koji želite da onemogućite prijavljivanje gostiju. 
 5. Da biste uneli izmene za više dana odjednom, kliknite na ćeliju i prevucite plavi klizač preko svih datuma na koje želite da primenite izmene.
 6. Na kraju kliknite na „Aktiviraj“, a zatim na „Sačuvaj“.
 7. Ukoliko želite da podesite ovo ograničenje za više od mesec dana unapred, kliknite na „Grupna izmena“ i izaberite datume i dane u nedelji na koje želite da primenite izmene. Zatim kliknite na polje „Ograničenja“, izaberite cenu i ograničenje „Nema dolazaka“. Na kraju kliknite na „Aktiviraj“, a zatim na „Sačuvaj izmene“.

Podešavanje ograničenja „Nema dolazaka“ pomoću mesečnog prikaza kalendara

Ako želite da podesite ograničenje „Nema dolazaka“, a koristite mesečni prikaz kalendara, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet.
 2. Kliknite na „Cene i raspoloživost“ ili „Kalendar i cene“, a zatim na „Kalendar“.
 3. Iz padajućeg menija izaberite sobu ili jedinicu koju želite da ažurirate.
 4. Izaberite datum na koji želite da onemogućite prijavljivanje gostiju. Kako biste izabrali više datuma, prevucite klizač preko svih datuma za koje želite da podesite ograničenje.
 5. U panelu na desnoj strani stranice, pronađite odgovarajuću cenovni plan i kliknite na „Ograničenja“. 
 6. Označite polje „Nema dolazaka“, a zatim kliknite na „Sačuvaj“.

Mesečni prikaz kalendara je dostupan samo partnerima koji ne sarađuju sa pružaocem usluge konekcije. Oni koji to čine i dalje mogu da upravljaju cenama i raspoloživošću, kao i ograničenjima, putem interfejsa svog pružaoca usluge. Saznajte više o pružaocima usluge konekcije u ovom članku.


Šta su ograničenja „Nema odlazaka“

Ograničenje „Nema odlazaka“ sprečava goste da rezervišu boravak koji se završava na datume koje ste izabrali. Gosti i dalje mogu rezervisati boravak uz ovo ograničenje ako njihov datum odjavljivanja nije neki od datuma za koje važi ograničenje.

Na primer, ako ste za jedinicu/objekat podesili ograničenje „Nema odlazaka“ na 24. novembar:

 • Gosti neće moći da rezervišu tu jedinicu/objekat za period od 21. do 24. novembra jer ne mogu da se odjave 24. novembra
 • Gosti će moći da rezervišu tu jedinicu/objekat za period od 21. do 26. novembra jer se odjavljuju na dan za koji ne postoji ograničenje „Nema odlazaka

Podešavanje ograničenja „Nema odlazaka“ pomoću prikaza kalendara u listi

Ako koristite prikaz kalendara u listi, možete da podesite ograničenje „Nema odlazaka“ tako što ćete pratiti sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet 
 2. Kliknite na „Cene i raspoloživost“ ili „Kalendar i cene“, a zatim na „Kalendar“.
 3. Kliknite na kućicu „Ograničenja“ pored polja za izbor datuma na vrhu stranice „Kalendar“ ili pronađite jedinicu za koju želite da podesite ograničenje, a zatim kliknite na strelicu za otvaranje padajućeg menija pored cene jedinice da biste videli sva ograničenja.
 4. U redu „Nema odlazaka“ izaberite datum na koji želite da onemogućite odjavljivanje gostiju. 
 5. Da biste uneli izmene za više dana odjednom, kliknite na ćeliju i prevucite plavi klizač preko svih datuma na koje želite da primenite izmene.
 6. Na kraju kliknite na „Aktiviraj“, a zatim na „Sačuvaj“.
 7. Ukoliko želite da podesite ovo ograničenje za više od mesec dana unapred, kliknite na „Grupna izmena“ i izaberite datume i dane u nedelji na koje želite da primenite izmene. Zatim kliknite na polje „Ograničenja“, izaberite cenu i ograničenje „Nema odlazaka“. Na kraju kliknite na opciju „Aktiviraj“, a zatim na „Sačuvaj izmene“.

Podešavanje ograničenja „Nema odlazaka“ pomoću mesečnog prikaza kalendara

Ako koristite mesečni prikaz kalendara i želite da podesite ograničenje „Nema odlazaka“ za određeni datum, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet.
 2. Kliknite na „Cene i raspoloživost“ ili „Kalendar i cene“, a zatim na „Kalendar“.
 3. Iz padajućeg menija izaberite sobu ili jedinicu koju želite da ažurirate.
 4. Izaberite datum na koji želite da onemogućite odjavljivanje gostiju. Kako biste izabrali više datuma, prevucite klizač preko svih datuma za koje želite da podesite ograničenje.
 5. Pronađite odgovarajuću cenu u meniju na desnoj strani stranice i kliknite na opciju „Ograničenja“. 
 6. Označite polje „Nema odlazaka“, a zatim kliknite na „Sačuvaj“.
Imate problema sa podešavanjem ograničenja? 

Ukoliko ne možete da vidite opisane opcije u svom kalendaru, obratite se našem timu korisničkog servisa koji vam može pomoći da omogućite ova ograničenja. 

Kontaktirajte sa nama 

Da li je ovaj članak koristan?