Podešavanje ograničenja dužine boravka i perioda za rezervisanje unapred

Ažurirano pre 2 god. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Podešavanje ograničenja dužine boravka i perioda za rezervisanje unapred vam može omogućiti veću kontrolu nad rezervacijama. Ona garantuju da putnici neće moći da rezervišu kraći ili duži boravak od onog koji ste odredili, odnosno neće moći da vrše rezervacije previše/premalo vremena unapred.

Prateći korake u nastavku možete jednostavno da dodate, izmenite ili uklonite različite vrste ograničenja.


Sadržaj članka


Šta su ograničenja dužine boravka i perioda za rezervisanje unapred?

Ova ograničenja određuju kako putnici mogu da rezervišu boravak u vašem objektu na osnovu vaših preferencija. Ukoliko ih primenite, potencijalni gosti mogu da rezervišu boravak u vašem objektu samo kada se njihovi kriterijumi pretrage podudaraju sa uslovima koje ste podesili.

Ograničenja minimalne dužine boravka određuju koliko dugo gost može da boravi u vašem objektu. Ograničenja minimalnog perioda za rezervisanje unapred određuju koliko dana pre datuma prijavljivanja gost može da rezerviše boravak u vašem objektu.

Ograničenje minimalne dužine boravka možete da primenite na do 31 noćenja. Na primer, ako primenite ograničenje minimalne dužine boravka od tri noćenja, vaš objekat se neće pojavljivati u rezultatima pretrage putnika koji traže boravke od dva noćenja.

Takođe možete da podesite ograničenja dužine boravka koja se primenjuju samo na rezervacije sa određenim datumima prijavljivanja. Ovde je reč o ograničenjima minimalne dužine boravka od dana dolaska.

Ne zaboravite da što više ograničenja podesite, manji broj potencijalnih gostiju će moći da vidi vaš objekat.


Upravljanje ograničenjima putem prikaza kalendara u listi

Ako koristite prikaz kalendara u listi, evo kako možete da primenite ograničenja na svoje jedinice i cenovne planove i izmenite ih:

 1. Ulogujte se u ekstranet 
 2. Kliknite na opciju „Kalendar“ u okviru kartice „Cene i raspoloživost
 3. Kliknite na „Ograničenja“ i izaberite uslove koje želite da podesite 
 4. Proširite plavo polje na više datuma kako biste podesili, izmenili ili uklonili ograničenja za njih
 5. Takođe možete da kliknete na opciju „Grupna izmena“ kako biste izmenili ograničenja za više datuma
 6. Kliknite na „Sačuvaj“ kada završite

Upravljanje ograničenjima putem mesečnog prikaza kalendara

Ukoliko koristite mesečni prikaz kalendara, možete da podesite ograničenja minimalne dužine boravka i minimalnog perioda za rezervisanje unapred. Evo na koji način možete da primenite uslove na svoje sobe ili jedinice ili ih izmenite:

 1. Ulogujte se u ekstranet 
 2. Kliknite na opciju „Kalendar“ u okviru kartice „Cene i raspoloživost
 3. Kliknite na datum koji želite da izmenite
 4. Izaberite željenu minimalnu dužinu boravka u svom objektu – u ovom prikazu kalendara je moguće podesiti najviše sedam noćenja
 5. Za pojedinačne datume u kalendaru možete da podesite minimalni period za rezervisanje unapred (od četiri sata do sedam dana)
 6. Ograničenje minimalne dužine boravka možete da uklonite u okviru istog menija tako što ćete izabrati 1 noćenje
 7. Kliknite na „Sačuvaj

Upravljanje ograničenjima putem aplikacije Pulse

Ograničenja dužine boravka i perioda za rezervisanje unapred možete da ažurirate i u aplikaciji Pulse. To možete uraditi za jedan ili više datuma. 

Ograničenja za jedan datum

 1. Otvorite aplikaciju Pulse
 2. Izaberite karticu „Raspoloživost“
 3. Ako imate više od jednog objekta, dodirnite onaj kojim želite da upravljate
 4. Ukoliko pregledate datume u kalendaru, izaberite vrstu jedinice kojom želite da upravljate tako što ćete dodirnuti njen kalendar, a zatim odabrati datum
 5. Ako pregledate datume u listi, skrolujte naniže do datuma koji želite da izmenite i dodirnite vrstu jedinice
 6. Dodirnite minimalnu dužinu boravka i izaberite željeni broj noćenja
 7. U okviru opcije „Minimalni period za rezervisanje unapred“, prilagodite minimalni broj noćenja ili sati (računaćemo ih unazad počev od ponoći)
 8. Počnite iznova tako što ćete dodirnuti opciju „Resetuj“ na iOS uređaju ili „Odbaci“ na Android uređaju
 9. Da biste sačuvali, dodirnite opciju „Sačuvaj“ na iOS uređaju ili kvačicu na Android uređaju

Ograničenja za više datuma

 1. Otvorite aplikaciju Pulse
 2. Izaberite karticu „Raspoloživost“
 3. Ako imate više od jednog objekta, dodirnite onaj kojim želite da upravljate
 4. Ukoliko pregledate datume u kalendaru, izaberite vrstu jedinice kojom želite da upravljate tako što ćete dodirnuti njen kalendar, a zatim odabrati datum
 5. Ako pregledate datume u listi, skrolujte naniže do datuma koji želite da izmenite i dodirnite vrstu jedinice
 6. Dodirnite opciju „Izmenite više datuma“ i izaberite period koji želite da izmenite
 7. Dodirnite opciju „Cene i ograničenja
 8. Dodirnite minimalnu dužinu boravka i unesite željeni broj noćenja
 9. U okviru opcije „Minimalni period za rezervisanje unapred“, prilagodite minimalni broj noćenja ili sati (računaćemo ih unazad počev od ponoći)
 10. Počnite iznova tako što ćete dodirnuti opciju „Resetuj“ na iOS uređaju ili „Odbaci“ na Android uređaju

Da biste sačuvali, dodirnite opciju „Sačuvaj“ na iOS uređaju ili kvačicu na Android uređaju

Da li je ovaj članak koristan?