Podešavanje ograničenja minimalne dužine boravka i minimalnog perioda za rezervisanje unapred u aplikaciji Pulse

Updated pre 3 mes. | Čitanje: 4 min.
Sačuvaj

Minimalna dužina boravka podrazumeva najmanji broj noćenja koji gost može da rezerviše. Ograničenja minimalnog perioda za rezervisanje unapred određuju koliko unapred gost može da rezerviše boravak. Ova ograničenja možete jednostavno da podesite pomoću aplikacije Pulse.

Imajte u vidu da ograničenja minimalne dužine boravka i minimalnog perioda za rezervisanje unapred uzrokuju većinu neraspoloživih smeštajnih jedinica. Veliki procenat objekata se ne pojavljuje u rezultatima pretrage na našoj platformi usled ograničenja koja blokiraju dužinu boravka koju putnici traže. Kako biste bili sigurni da će vaš objekat ostvariti najveću moguću vidljivost u rezultatima pretrage i primiti maksimalan broj rezervacija, uvek vam preporučujemo da koristite što manje ograničenja.


Sadržaj:

Novi kalendar

Ažurirajte ograničenja minimalne dužine boravka za jedan datum

Ažurirajte ograničenja minimalne dužine boravka za više datuma


Novi kalendar

Ograničenja minimalne dužine boravka i minimalnog perioda za rezervisanje unapred možete jednostavno da ažurirate pomoću aplikacije Pulse, bilo da je reč o jednom ili više datuma.

Za jedan datum:

 1. Otvorite aplikaciju Pulse na svom iOS ili Android uređaju.
 2. Izaberite karticu „Raspoloživost“.
 3. Ukoliko imate jednu vrstu jedinice, odmah pređite na korak 6.
  • Ako imate više vrsta jedinica, idite na korak 5.
  • U slučaju da imate više objekata, pređite na naredni korak.
 4. Dodirnite objekat kojim želite da upravljate.
 5. Ukoliko pregledate datume u kalendaru, prvo izaberite vrstu jedinice kojom želite da upravljate tako što ćete dodirnuti njen kalendar.
  • Ako pregledate datume u listi koji su organizovani hronološki, skrolujte do datuma koji želite da izmenite, a zatim dodirnite vrstu jedinice koju planirate da ažurirate.
 6. Dodirnite datum koji želite da ažurirate.
 7. Skrolujte naniže da biste videli informacije o minimalnoj dužini boravka.
 8. Dodirnite polje za unos podataka u okviru odeljka „Minimalna dužina boravka“ i izaberite najmanji broj noćenja koji želite da gosti rezervišu. 
 9. Podesite minimalni broj noćenja ili sati u okviru opcije „Minimalni period za rezervisanje unapred

Napomena: ako unesete broj sati, računaćemo ih unazad počev od ponoći. To znači da ako unesete 1 sat, gost najkasnije može da napravi rezervaciju u 23:00.

 1. Kada to završite:
  • ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite dugme „Sačuvaj“ na dnu ekrana da biste sačuvali izmene. Ako ne želite da unesete izmene, pritisnite opciju „Resetuj“;
  • ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom uglu ekrana i sačuvajte izmene. Ukoliko ne želite da primenite izmene, dodirnite strelicu u gornjem levom uglu ekrana, a potom opciju „Odbaci“.

Za više datuma:

 1. Otvorite aplikaciju Pulse na svom iOS ili Android uređaju.
 2. Izaberite karticu „Raspoloživost“.
 3. Ukoliko imate jednu vrstu jedinice, odmah pređite na korak 6.
  • Ako imate više vrsta jedinica, idite odmah na korak 5.
  • U slučaju da imate više objekata, pređite na naredni korak.
 4. Dodirnite objekat kojim želite da upravljate.
 5. Ukoliko pregledate datume u kalendaru, prvo izaberite vrstu jedinice kojom želite da upravljate tako što ćete dodirnuti njen kalendar.
  • Ako pregledate datume u listi koji su organizovani hronološki, skrolujte do datuma koji želite da izmenite, a zatim dodirnite vrstu jedinice koju planirate da ažurirate.
 6. Dodirnite opciju „Izmenite više datuma“.
 7. Izaberite period koji želite da izmenite.
 8. Dodirnite opciju „Cene i ograničenja“.
 9. Dodirnite polje za unos podataka u okviru odeljka „Minimalna dužina boravka“ i izaberite najmanji broj noćenja koji želite da gosti rezervišu.  
 10. Prilagodite minimalni broj noćenja ili sati u okviru opcije „Minimalni period za rezervisanje unapred“

Napomena: ako unesete broj sati, računaćemo ih unazad počev od ponoći. To znači da ako unesete 1 sat, gost najkasnije može da napravi rezervaciju u 23:00.

Kada to završite:ukoliko koristite iOS uređaj, dodirnite dugme „Sačuvaj“ na dnu ekrana ili ako ne želite da primenite izmene, pritisnite opciju „Resetuj“;ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom uglu ekrana i sačuvajte izmene. Ukoliko ne želite da unesete izmene, dodirnite strelicu u gornjem levom uglu ekrana, a zatim opciju „Odbaci“ ili dodirnite zaobljenu strelicu „Resetuj“ u gornjem desnom uglu (pored kvačice).

Is this article helpful?