Vaše rezervacije

Saznajte kako da prisupite i upravljate rezervacijama u objektu putem Booking.com ekstraneta ili aplikacije Pulse da biste reagovali u slučaju izmena, otkazivanja, preklapanja rezervacija i nepojavljivanja.

Postupanje u slučaju preklapanja rezervacija i nepojavljivanja

Da li je ovaj članak koristan?