Kako da prijavite nepojavljivanje gostiju u svom objektu

Ažurirano pre 4 mes. | Čitanje: 4 min.
Sačuvaj

Ako se gost ne pojavi i ne ostvari svoju rezervaciju, a vi odlučite da se odreknete naknade, važno je da rezervaciju označite kao nepojavljivanje kako vam ne bismo naplatili proviziju. Time ćete takođe izbeći da gosti koji nisu boravili u vašem objektu greškom dobiju anketu o zadovoljstvu, čime ćete sprečiti uticaj koji bi njihovi komentari mogli imati na vaše recenzije i ocenu gostiju.


Sadržaj članka


Zbog čega je važno da prijavite nepojavljivanje

Ukoliko u ekstranetu ili aplikaciji Pulse prijavite nepojavljivanje kada odlučite da se odreknete naknade, pomoći ćete nam da se postaramo da vam ne naplatimo proviziju za tu rezervaciju.

U tom slučaju takođe nećemo gostu slati anketu o zadovoljstvu koju bi inače primio od nas nakon boravka. Ukoliko ne zabeležite nepojavljivanje, a gost od nas primi anketu, moći će da je popuni kao da je boravio u vašem objektu. To znači da biste mogli da primite netačne recenzije koje će se prikazivati na stranici vašeg objekta, a to bi moglo da utiče i na vašu ocenu gostiju.


Kako da označite nepojavljivanje u ekstranetu

Da biste označili nepojavljivanje gosta u ekstranetu, pratite korake u nastavku:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Rezervacije
 3. Kliknite na broj rezervacije koju želite da označite kao nepojavljivanje
 4. Kliknite na „Označi kao nepojavljivanje

Rezervacija će zatim biti otkazana, a vi i gost ćete primiti e-potvrdu.

Ne zaboravite da je dugme „Označi kao nepojavljivanje“ dostupno samo od ponoći na datum prijavljivanja do 48 sati nakon planiranog datuma odjavljivanja. Po isteku ovog perioda više nećete moći da prijavite nepojavljivanje.


Kako da označite nepojavljivanje u aplikaciji Pulse

Nepojavljivanje možete da prijavite i u aplikaciji Pulse prateći korake u nastavku:

 1. Ulogujte se u aplikaciju Pulse
 2. Izaberite karticu „Rezervacije
 3. Putem polja za pretragu ili datuma dolaska pronađite i izaberite rezervaciju koju želite da označite kao nepojavljivanje
 4. Odaberite opciju „Označi kao nepojavljivanje
 5. Kliknite na „Da“ kako biste ovo potvrdili

Kako da budete u toku sa nepojavljivanjima i otkazivanjima

Čak i nakon otkazivanja rezervacije, ona ostaje u našem sistemu i ne može se izbrisati. Ukoliko pratite ove informacije, imaćete pregled nad poslovnim rezultatima svog objekta i to može da vam pomogne da smanjite broj otkazivanja u budućnosti.

Svaki put kada gostima naplatite naknadu za nepojavljivanje ili otkazivanje, potrebno je da platite proviziju za tu naknadu. Ukoliko označite kreditnu karticu kao nevažeću ili odlučite da se odreknete troškova otkazivanja, nećete morati da platite proviziju. Pročitajte ovaj članak i saznajte kako da označite kreditnu karticu kao nevažeću.

Follow the steps below to mark a no-show in the extranet:

 1. Log in to the extranet
 2. Click on Reservations
 3. Click on the reservation number you want to mark as a no-show
 4. Click on Mark as a no show

Follow the steps below to mark a no-show in the Pulse app:

 1. Log in to Pulse
 2. Select Bookings
 3. Use the search bar or arrival date to find and select the reservation you want to mark as a no-show
 4. Select Mark as a no-show
 5. Select Yes to confirm

The reservation will then be cancelled, and both you and the guest will receive a confirmation email. 

Keep in mind that the 'Mark as a no-show' button is only available from midnight on the check-in date until 48 hours after the planned check-out date. After this point, you’ll no longer be able to report a no-show.

 

Have you missed the reporting window or marked a guest as no-show incorrectly? Please get in touch with us for assistance.

Da li je ovaj članak koristan?