Kako da privremeno zatvorim svoj objekat?

Updated pre 1 year
Sačuvaj

Ako želite da zatvorite svoj objekat na određeno vreme, samo obeležite svoje sobe/jedinice kao nedostupne u tom periodu. Pročitajte više o zatvaranju jedinica.

Ako želite da zatvorite svoj objekat zbog bolesti, renoviranja ili drugih nepredviđenih okolnosti, evo šta treba da uradite:

  1. Kontaktirajte naš tim za podršku bilo putem kartice „Pošta“ u ekstranetu ili kartice „Više“ u aplikaciji Pulse.
  2. Obavestite tim o kojim datumima i rezervacijama se radi (navedite broj i imena gostiju). Naš tim će vam pomoći da pronađete najbolje rešenje za ovu situaciju.

Is this article helpful?