Da li mogu da izmenim rezervaciju?

Updated pre 10 mes.
Sačuvaj

Kada gost napravi rezervaciju, ona se trenutno potvrđuje. Ponekad gost kasnije poželi da izmeni svoju rezervaciju.

Izmene datuma pre dana prijavljivanja

Ukoliko vam se gost obrati jer želi da izmeni rezervaciju, možete da mu kažete da to učini putem svoje e-potvrde ili Booking.com profila. Takođe, u nekim okolnostima možete da napravite izmene u njegovo ime.

Saznajte više o izmenama datuma pre prijavljivanja

Izmene datuma nakon prijavljivanja

Možete da izmenite sve rezervacije (uključujući cene i dužinu boravka) na datum prijavljivanja ili nakon njega putem kartice „Rezervacije“ u ekstranetu, prateći sledeće korake:

  1. Kliknite na broj rezervacije ili ime gosta.
  2. Izaberite opciju iz menija u desnom delu ekrana, u odeljku „Ažurirajte ovu rezervaciju“.

Saznajte kako i kada da otkažete rezervaciju

Is this article helpful?