Da li mogu da odbijem rezervaciju?

Updated pre 7 months
Save

Rezervacije nije moguće odbiti i objekat može da ih promeno samo u određenim situacijama.

Sve rezervacije se potvrđuju istog trenutka i objekat mora da ih ispoštuje.

U slučaju da dođe do preklapanja rezervacija ili nepredviđenih okolnosti, gost će morati da bude premešten.

Ako želite više informacija o postupanju u slučaju preklapanja rezervacija, pročitajte ovaj članak.

Kako vam se čini ova stranica?