Smernice protiv diskriminacije prilikom prihvatanja ili odbijanja zahteva za rezervaciju

Ažurirano pre 7 mes. | Čitanje: 2.5 min.
Sačuvaj

Želimo da omogućimo iskustva putovanja u okviru kojih su svi dobrodošli i cenjeni, bez obzira na to ko su i odakle dolaze. Budući da ste naš partner, od vas očekujemo da se pridržavate važećih zakona, ne dozvoljavate diskriminaciju i ne učestvujete u njoj. U slučaju kada je nivo zaštite od diskriminacije koju nude lokalni zakoni niži od međunarodnih standarda ljudskih prava, očekujemo da poštujete ove više međunarodne standarde.


Odeljci ovog članka:


Smernice protiv diskriminacije

Ne bi trebalo da odbijete rezervaciju ili nametnete drugačije uslove ili odredbe na osnovu:

  • Rase, boje, etničke pripadnosti, nacionalnosti, države porekla, religije, seksualnog opredeljenja, pola, rodnog identiteta ili izražavanja, bračnog ili porodičnog statusa gosta
  • Stvarnog ili percipiranog invaliditeta gosta – na primer ukoliko naplatite više naknada gostu sa invaliditetom, uključujući i naknade za kućnog ljubimca u slučaju kada gost ima životinju za pomoć
  • Stvarne ili percipirane starosne grupe gosta – na primer ako naplatite dodatne naknade gostu u okviru određene starosne grupe 

Međutim, možete da odredite ograničenja koja se odnose na minimalni uzrast za goste koji se prijavljuju u objekat ili borave u njemu, sve dok su ta ograničenja:

  • Primenjiva na sve goste 
  • Navedena u okviru pravila objekta na našoj platformi
  • Dozvoljena u skladu sa važećim zakonom

Možete da na jasan i učtiv način pružite faktički tačne informacije o sadržajima svog objekta (ili o nedostatku sadržaja). Na primer:

  • Nešto što bi moglo da vaš objekat učini nesigurnim za goste određenog uzrasta ili porodice sa decom
  • Omogućite gostima sa invaliditetom da sami procene da li objekat odgovara njihovim individualnim potrebama
  • Sve što vas ograničava da primite određene goste usled lokalnih zakona

Kršenje smernica protiv diskriminacije

Iako možda imate zakonite i opravdane razloge da odbijete potencijalnog gosta, imajte u vidu da se on zbog toga može osećati odbačenim ili pomisliti da nije dobrodošao. Trebalo bi da se maksimalno potrudite da primate sve vrste gostiju. 

Ako se ne pridržavate navedenih smernica i odbijete gosta, možemo da privremeno uklonimo vaš objekat sa naše platforme u skladu sa našim Vrednostima i smernicama, kao i Uslovima za partnere.

Da li je ovaj članak koristan?