Dobrobit životinja

Tekst je napisan u saradnji sa organizacijom World Animal Protection

Animal welfare

Kao Booking.com smeštajni partner, verovatno već ispunjavate naše Standarde za dobrobit životinja. Ovi principi odražavaju našu posvećenost prioritizaciji dobrobiti životinja u okviru putnih iskustava koja omogućavamo. U ovom odeljku detaljnije istražujemo temu dobrobiti životinja. Nećemo samo pojasniti šta je prihvatljivo, a šta ne, već i zašto je dobrobit životinja od izuzetnog značaja za dugoročni uspeh naše branše.

Upoznavanje sa neverovatnom raznolikošću divljih životinja na našoj planeti može ulepšati svako putovanje. Nažalost, u okviru brojnih popularnih turističkih atrakcija i aktivnosti ili usled njih, prava životinja se krše. U mnogim slučajevima je reč o surovosti ili zlostavljanju. Posebno problematična vrsta turističkih atrakcija su zabavne aktivnosti koje uključuju divlje životinje. To su aktivnosti i atrakcije u okviru kojih se ljudima omogućava da stupe u blizak kontakt sa životinjama ili da prisustvuju njihovim nastupima. One često podrazumevaju postupke koji su stresni za životinje ili ih podstiču da se ponašaju na način koji je neprirodan ili štetan.

U najširem smislu, pojam „dobrobit životinja“ se odnosi na tretman životinja u zatočeništvu ili divljini, kao i na uticaj koji on ima na njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Važi za sve vrste životinja u bilo kom okruženju – od slonova na Tajlandu i morskih kornjača na Mediteranu, pa sve do mačaka u hostelu u Tel Avivu ili patki u njujorškom Sentral parku.
 

Model „Pet domena“, koji se zasniva na osnovnoj postavci „Pet prava“, nudi dobar okvir za razumevanje dobrobiti životinja. On navodi pet osnovnih aspekata koji moraju biti uzeti u obzir da bi se osigurala dobrobit životinja. Ipak, ne smemo zaboraviti da se potrebe divljih životinja mogu u potpunosti ispuniti samo u divljini.
 

 

Pet prava Pet domena
1. Pravo da ne budu gladne i žedne 1. Prehrana – faktori koji se odnose na pristup životinja dovoljnoj količini uravnotežene i raznovrsne hrane, kao i čiste vode.
2. Pravo na udoban smeštaj 2. Okruženje – faktori koji se odnose na udoban život, poput odgovarajuće temperature, podloge, prostora, vazduha, mirisa, nivoa buke i predvidivosti.
3. Pravo na život bez bola, povreda i bolesti 3. Zdravlje – faktori koji osiguravaju dobro zdravlje bez bolesti, težih i lakših povreda, kao i odgovarajući nivo fizičkih aktivnosti.
4. Pravo na ispoljavanje prirodnih oblika ponašanja 4. Ponašanje – faktori koji obezbeđuju raznovrsne, nove i zanimljive interakcije u životnoj sredini, i to putem čulnog iskustva, istraživanja, pronalaženja hrane, povezivanja sa drugim životinjama, igre, odmora itd.
5. Pravo na život bez straha i stresa 5. Mentalno stanje – ukoliko se životinjama omoguće pozitivna iskustva u okviru prethodna četiri funkcionalna domena, to bi trebalo pozitivno da utiče i na njihovo mentalno stanje usled blagotvornih osećaja (poput zadovoljstva, udobnosti i vitalnosti), kao i odsustva negativnih osećaja (poput straha, frustracije, gladi, bola i dosade).

Zašto je dobrobit životinja važna

Tema dobrobiti životinja je deo naše vizije održivog razvoja, ne samo zbog ključne važnosti poštovanja ostalih živih stvorenja, već i zbog njenog značaja za opstanak turizma i ugostiteljstva. U kompaniji Booking.com, smatramo da imamo odgovornost da se postaramo da naša branša ne utiče negativno na planetu i njene stanovnike, kao i da se sve lepote sačuvaju za buduće generacije. Upravo stoga naši Standardi za dobrobit životinja igraju važnu ulogu prilikom odabira partnera.

Bilo da imate životinje u svom objektu ili organizujete turističke aktivnosti koje uključuju životinje, od izuzetne je važnosti da ova iskustva na njih ne utiču negativno. Naša branša igra veoma važnu ulogu kada je reč o razvoju turističkih i zabavnih aktivnosti koje uključuju divlje životinje, što znači da imamo i priliku da utičemo na pozitivne promene.

Naše prirodno okruženje koje privlači turiste iz celog sveta opstaje zahvaljujući drugim vrstama koje u njemu žive. Ukoliko zajednički radimo na zaštiti dobrobiti životinja, možemo da osiguramo i očuvanje životne sredine.

Turtle

Četiri prednosti prioritizacije dobrobiti životinja

1. Osiguraćete buduće prihode


Mogućnost upoznavanja različitih životinja će i dalje biti jedan od uzbudljivih aspekata putovanja na novu destinaciju. Na osnovu naše ankete iz 2019. godine, 81% putnika širom sveta smatra da je lepa priroda ključni faktor prilikom izbora destinacije, a lokalna fauna ima direktan uticaj na ovo iskustvo. Istovremeno, putnici sve više znaju i sve više brinu o dobrobiti životinja sa kojima se susreću. Na osnovu ankete kompanije Kantar TNS koja je sprovedena 2019. godine, 85% turista misli da organizatori turističkih putovanja treba da izbegavaju aktivnosti usled kojih životinje pate.


Ako uspostavite jasne standarde za dobrobit životinja, možete ostvariti vodeću poziciju na tržištu. U okviru iste ankete kompanije Kantar TNS, 64% putnika je izjavilo da ne bi koristilo usluge organizatora putovanja ako on zastupa korišćenje divljih životinja za zabavu. 79% korisnika koji su bili svedoci okrutnog ponašanja prema životinjama je izjavilo da bi bili spremni da plate više za određenu aktivnost ukoliko bi znali da životinje ne pate.

 

2. Sačuvaćete svoju reputaciju


Putnicima je stalo do ove teme, a oni međusobno dele informacije. Svedoci okrutnog ponašanja prema životinjama sve više dele ova iskustva onlajn ili čak pokreću kampanje za borbu protiv loših praksi koje vide na putovanjima. Zahvaljujući društvenim mrežama i drugim javnim forumima, ove kampanje imaju veću vidljivost nego ikada ranije. Zato uvođenje standarda za dobrobit životinja predstavlja dugoročnu investiciju u reputaciju vašeg brenda.

 

3. Pomoći ćete u kreiranju održive i odgovorne turističke branše


Možda je danas mnogo manje očigledno koliko zavisimo od prirodnog okruženja, ali ova veza je i te kako prisutna. To je ponekad teško uočljivo, kao npr. u slučaju dabrova – oni stvaraju močvare koje obnavljaju vodonosni sloj iz kog se snabdevamo pijaćom vodom. U drugim slučajevima je suptilna veza između ljudi i prirode potpuno očigledna – npr. kada je reč o korona virusu.


Neminovno je da neravnoteža u životnoj sredini utiče i na nas, te je u našem interesu da zaštitimo divlje životinje i njihovo prirodno okruženje. Ukoliko čuvamo ove ekosisteme, osiguravamo i opstanak lokacija na kojima živimo i radimo. Odgovornim ponašanjem omogućavamo održivost turističke i ugostiteljske branše.

 

4. Podržaćete prakse koje štite ljudsko zdravlje


Zdravlje i dobrobit ljudi, životinja i ekosistema su međusobno povezani. Oko 60% svih postojećih ljudskih bolesti, kao i 75% novonastalih, je zoonozno, što znači da ih prouzrokuju patogeni koji prelaze sa životinja na ljude. Pridržavanje standarda za dobrobit životinja stoga nije samo moralni i finansijski imperativ. Važno je i za zdravlje ljudi jer drastično smanjuje nastanak i širenje zaraznih bolesti. Postupno ukidanje korišćenja zatočenih divljih životinja za zabavu je ključan aspekt ovih nastojanja.

Elephant

Kako da vam dobrobit životinja postane prioritet

Sastavite pravila koja se odnose na dobrobit životinja
 

Najbolji način za primenu standarda za dobrobit životinja jeste da ih uvrstite u svoju poslovnu misiju i viziju. Ukoliko sastavite pravila za dobrobit životinja, vaši ciljevi će biti konkretni i moći ćete sa svojim osobljem i partnerima da podelite jasne smernice o tome šta je prihvatljivo, a šta nije. Organizacija World Animal Protection nudi potrebne alatke koje će vam pomoći da sastavite, procenite i poboljšate svoja pravila za dobrobit životinja (pogledajte Dodatak 2).
 

Proverite prakse svojih partnera i pružalaca usluga
 

Ako imate jasna pravila, možete početi da procenjujete svoja trenutna partnerstva u skladu sa njima. Da li svi pružaoci usluga sa kojima sarađujete ispunjavaju standarde koje ste naveli u okviru svojih pravila za dobrobit životinja? Da li se nešto može poboljšati? Ukoliko neki od pružalaca usluga nudi zabavu koja uključuje divlje životinje, možete postupno početi da ukidate ove turističke aktivnosti i umesto njih ponuditi odgovornije opcije.

 

Pomozite svojim gostima da shvate šta podrazumeva dobrobit životinja
 

Gosti imaju podjednaku odgovornost kada je reč o životinjama kao i vi. Ponuda održivih aktivnosti koje ne ugrožavaju životinje u velikoj meri doprinosi zaštiti vaše lokalne životne sredine. Ukoliko postavite znake ili podelite letke o odgovornom turizmu koji uključuje divlje životinje, možete uticati i na ponašanje gostiju – tokom boravka u vašem objektu, ali i na budućim putovanjima.

Pokažite putnicima koje mere preduzimate

Da li ste se već postarali da se u vašem objektu divlje životinje ne uzgajaju, koriste za ishranu, prodaju, izlažu kao atrakcija ili dovode u kontakt sa ljudima? Možete to da podelite sa gostima putem naše platforme.

Ažurirajte sadržaje

Otkrijte ostale vodiče za ekološku održivost:

Reducing food waste

Smanjenje prehrambenog otpada

Gotovo trećina hrane proizvedene za ljudsku upotrebu propadne ili bude bačena. S obzirom na to da hrana može predstavljati značajan trošak, smanjenje otpada može izuzetno doprineti uštedi i imati pozitivan uticaj na vaš ekološki otisak.

Saznajte kako

Energy consumption

Smanjenje potrošnje energije i korišćenje zelene energije

Usled ubrzanog zagrevanja planete i uticaja ovog procesa na ekologiju i ekonomiju, obnovljivi izvori energije i efikasno korišćenje resursa predstavljaju glavne prioritete ekološke održivosti. Međutim, smanjenje potrošnje energije i okretanje obnovljivim izvorima energije kako biste zadovoljili svoju potrebu za njom nije korisno samo za planetu. To takođe može da smanji vaše troškove poslovanja.

Saznajte kako da počnete

Reducing plastic consumption

Smanjenje potrošnje plastike

Sada je lakše nego ikada da upravljate objektom bez korišćenja plastike – a to je i važnije nego ikada pre. Potrebne su godine da se plastika razgradi, a ona povrh toga negativno utiče na divlje životinje i životnu sredinu. Ovaj vodič će vam pokazati na koji način možete da ih zaštitite tako što ćete smanjiti upotrebu plastike.

Kako mogu da počnem?