Genius program kompanije Booking.com

Sve što treba da znate kao Genius partner

 

Updated pre 1 mes.
Sačuvajte članak
Uvod u Genius program

Genius program je efikasna marketinška alatka koja je dizajnirana u cilju povezivanja naših najboljih partnera sa najkvalifikovanijim Booking.com korisnicima. Nudimo dodatnu vidljivost partnerima koji pružaju posebnu vrednost namenjenu isključivo Genius članovima.

Kako bi Genius članovi lakše otkrili objekte koji su im od najvećeg značaja, Genius objekti su istaknuti u rezultatima pretrage i dobijaju dodatnu vidljivost putem posebne oznake i odgovarajućih Genius filtera, kao i opcija za sortiranje. To im pomaže da se izdvoje od drugih objekata u istoj oblasti, kao i da privuku veći broj korisnika na svoju stranicu objekta. Na taj način objekti mogu da ostvare višu stopu konverzije, veću popunjenost kapaciteta i porast prihoda tokom cele godine. 

Kako bismo osigurali dobar kvalitet Genius programa, pozivamo samo određene objekte da se pridruže. Potrebno je da partner ima prosečnu ocenu od najmanje 7,5 i minimum 3 recenzije kako bi se kvalifikovao za Genius program. Osim toga, objekat mora da ispuni naše kriterijume za određivanje cena. Mogu postojati izuzeci u vezi sa određivanjem cena u različitim državama, u skladu sa lokalnim zakonima.

Kako bi upravljali podešavanjima i pratili učinak programa, Genius partneri mogu u bilo kom trenutku da posete Genius centar. Nalazi se u ekstranetu, u okviru kartice „Prilike“. Kada otvorite tu stranicu, pronaći ćete i druge savete o tome kako da u potpunosti iskoristite sve pogodnosti programa.

Otkrijte za samo nekoliko sekundi da li ispunjavate uslove

Pogodnosti Genius programa

Genius podrazumeva povećanu vidljivost.

Kada na Booking.com veb sajtu ulogovani Genius članovi pretražuju objekte u svojoj oblasti, Genius partneri ostvaruju dodatnu vidljivost. Na taj način članovima postaje lakše da pronađu objekte koji im pružaju dodatnu vrednost, a Genius partneri dobijaju do 40% više pregleda u našim rezultatima pretrage.

Mnogo toga se odnosi na povećanje vidljivosti. Evo nekoliko primera:

 • Automatizovano povećanje vidljivosti u rezultatima pretrage za Genius objekte.
 • Genius logo koji se prikazuje na stranicama objekata (kako na veb sajtu, tako i u aplikaciji).
 • Odgovarajuće opcije za Genius sortiranje (drugačije rangiranje), kao i filteri pomoću kojih se Genius objekti prikazuju pri vrhu rezultata pretrage na Booking.com veb sajtu.
Image
trips_refresh@2x

Naravno, potražnja se u svakoj oblasti s vremenom menja, stoga razumemo da Genius partneri žele da tome prilagode svoju strategiju. Zato nudimo mogućnost privremenog obustavljanja svih Genius promotivnih ponuda do 30 dana tokom svake godine. Partneri to mogu da učine u Genius centru u okviru kartice „Isključite Genius popust“.

Genius omogućava veću popunjenost kapaciteta i porast prihoda

Kombinacija ponude ekskluzivnih cena Genius članovima, boljeg ranga u rezultatima pretrage, kao i brojnih drugih faktora povećava verovatnoću primanja rezervacija za Genius partnere. Kada se partner pridruži Genius programu, primećujemo porast broja rezervacija u proseku od 18%.

Učestvovanje u Genius programu je samo početak. Genius partneri dobijaju i dodatne prilike koje im pomažu da optimizuju marketinšku strategiju i namene je određenim grupama korisnika. Na taj način mogu da osnaže konkurentnost svog objekta i ostvare poslovne ciljeve. 

Saznajte više o preporukama za svoj objekat

Ne dolazi samo do povećanja vidljivosti i popunjenosti kapaciteta kod Genius objekata. Genius partneri ostvaruju i porast prihoda u proseku od 17% (uključujući i troškove svih popusta koje omogućavaju Genius gostima).

Genius izveštaj u ekstranetu omogućava partnerima dugoročno praćenje prihoda nastalih putem Genius programa.

Image
genius chart 2020 _ EN UK.png

Genius privlači veću pažnju najvrednijih gostiju

Genius partneri dobijaju prioritetnu vidljivost u rezultatima pretrage Genius članova koji su ujedno i najvredniji Booking.com gosti. Genius članovi su iskusniji gosti koji u proseku troše više i rezervišu češće. Oni su pouzdaniji gosti koji nastoje da ostvare svoje rezervacije. Kada rezervišu smeštaj po Genius ceni, to posledično vodi ka manjem broju otkazivanja i nepojavljivanja.

Osim toga, primećujemo da Genius članovi češće putuju u inostranstvo, rezervišu znatno ranije i daju pozitivnije recenzije u poređenju sa gostima koji nisu Genius članovi. U zamenu za ekskluzivne promotivne ponude namenjene ovoj najvrednijoj zatvorenoj grupi korisnika (CUG), olakšavamo Genius partnerima da odgovore na potrebe navedenih gostiju i poboljšaju svoju konkurentnost. 

Rezultati učestvovanja u Genius programu

U okviru personalizovanog Genius izveštaja u ekstranetu pružamo partnerima ključne podatke o poslovanju kako bi mogli da prate dugoročan učinak Genius programa na poslovanje objekta. Ključni podaci o poslovanju obuhvataju sledeće: 

 • Mesečni pregled rezervacija: broj ostvarenih rezervacija Genius članova naspram standardnih gostiju.
 • Prosečna potrošnja po rezervaciji, dužina boravka i period između rezervacije i boravka. 
 • Stopa otkazivanja.
 • Dodatni prihod. 

Podaci o poslovanju objekta navedeni u ovom izveštaju su zasnovani na ostvarenim rezervacijama Genius članova. Imajte u vidu da tokom prvih dana nakon pridruživanja programu partneri možda neće odmah moći da vide sve podatke jer oni zavise od broja ostvarenih Genius rezervacija koje postoje u datom trenutku.

Osim toga, izveštaj „Informacije o gostima“ u ekstranetu vam pruža više podataka o tome odakle su vaši trenutni gosti. Na osnovu ovih podataka možete da podesite Cenu za Genius goste iz određenih država kako biste optimizovali svoju strategiju za privlačenje određenih grupa korisnika i ostvarili veći broj rezervacija.

Podešavanje Genius jedinica

Kako bismo olakšali početak svojim partnerima, automatski aktiviramo obavezni Genius popust od 10% na najpovoljniju i/ili najpopularniju jedinicu i na taj način omogućavamo njihovom objektu da privuče najvrednije Genius goste.

Smatramo da Genius partneri koji nude više vrsta jedinica ne samo da češće dobijaju rezervacije za svoje najprodavanije jedinice, već utiču i na porast broja rezervacija drugih vrsta jedinica. Ukoliko imate više vrsta jedinica i želite u potpunosti da iskoristite pogodnosti Genius programa, preporučujemo vam da podesite ove jedinice tako da uključuju Genius promotivne ponude.

Partneri mogu da izaberu jedinice koje žele da dodaju u Genius centru. U slučaju kada najpovoljnija jedinica nije i najprodavanija, popust će važiti za obe vrste jedinica. Genius partneri mogu po sopstvenom nahođenju da izaberu dodatne jedinice u Genius centru.

Nivoi članstva u Genius programu

Na osnovu opsežnog istraživanja koje smo sproveli kako bismo utvrdili šta je to što se Genius članovima izuzetno dopada, uveli smo Genius promotivne ponude koje su dostupne isključivo članovima Genius nivoa 2.

 • Genius nivo 1 za goste: Više od 2 ostvarene rezervacije u poslednje 2 godine
 • Genius nivo 2 za goste: Više od 5 ostvarenih rezervacija u poslednje 2 godine 

Partneri koji pružaju ove promotivne ponude postaju atraktivniji i ostvaruju dodatnu vidljivost na našoj platformi putem posebno dizajnirane opcije za sortiranje i dodatne oznake u rezultatima pretrage. Ove opcije ujedno pomažu partnerima da privuku veći broj rezervacija.  Privlačenjem gostiju koji ređe otkazuju i češće rezervišu unapred se na taj način ostvaruje dodatna pogodnost.

Nastojimo da održimo visok kvalitet gostiju koji koriste Booking.com programe tako što uklanjamo one koji se upuštaju u neovlašćene aktivnosti ili neprimereno ponašanje.

Genius promotivne ponude

Genius partnerima nudimo mogućnost da podese promotivne ponude kako bi ih usmerili ka određenim Genius korisnicima i optimizovali svoju marketinšku strategiju. Na taj način pomažemo partnerima da povećaju svoju konkurentnost i privuku dodatne rezervacije tokom perioda kada primete da im je potrebno više posla. Ukoliko partneri ispune kriterijume za korišćenje ovih promotivnih ponuda, imaće slobodu i fleksibilnost da ih aktiviraju, a onda po potrebi uključe ili isključe u zavisnosti od potražnje za smeštajem.

Genius promotivne ponude su potpuno fleksibilne i mogu da se aktiviraju kada vlasnik ili menadžer objekta proceni da je potrebno da poveća vidljivost među najvrednijim gostima koji troše više, rezervišu češće i otkazuju ređe.

Saznajte više o promotivnim ponudama u Genius centru

Dodatni popusti namenjeni isključivo Genius članovima

Pogodnosti ponude dodatnog popusta od 5%: 

 • Brže ostvarivanje prihoda 
 • Do 30% više rezervacija 
 • Lako podešavanje i zadržavanje kontrole 

Partneri koji nude dodatni popust od 5% privlače goste koji troše više i rezervišu ranije. Ova promotivna ponuda je isključivo dostupna članovima Genius nivoa 2. Primećujemo da ovi partneri primaju do 30% više rezervacija u poređenju sa onima koji to ne čine. 

Saznajte više o ekskluzivnim Genius popustima

Promotivne ponude prelaska u bolju jedinicu

Promotivne ponude prelaska u bolju jedinicu su isključivo dostupne članovima Genius nivoa 2 i predstavljaju efikasan način za partnere da prodaju veći broj tih boljih jedinica. Partneri koji podese ovu promotivnu ponudu dobijaju dodatnu vidljivost u rezultatima pretrage onda kada članovi Genius nivoa 2 pretražuju na našem veb sajtu.

Kada se promotivna ponuda prelaska u bolju jedinicu rezerviše, ta jedinica se automatski dodeljuje u sistemu. To znači da nema operativnih poteškoća za naše partnere, kao ni preklapanja rezervacija. Prelazak u bolju jedinicu se razlikuje od popusta i primećujemo da je manja verovatnoća da će članovi Genius nivoa 2 otkazati ovu promotivnu ponudu. 

Pogodnosti ponude prelaska u bolju jedinicu uključuju sledeće:

 • Veća vidljivost u rezultatima pretrage
 • Prodaja boljih jedinica članovima Genius nivoa 2, dok najprodavanije jedinice ostaju dostupne drugim gostima 
 • Više pregleda stranice objekta i prodaja većeg broja jedinica
 • Rezervacija se automatski dodeljuje u sistemu, što znači da nema preklapanja rezervacija, komplikacija, kao ni dodatnog napora. 
 • Smanjuje se verovatnoća da dođe do otkazivanja rezervacije. 

Omogućite prelazak u bolju jedinicu

Promotivne ponude koje uključuju doručak

Uz promotivne ponude koje uključuju doručak, partneri ostvaruju u proseku 24% više rezervacija. Istaknuti su u rezultatima pretrage i uključeni u filtere i opcije za sortiranje kada članovi Genius nivoa 2 traže smeštaj. Osim toga, partneri mogu strateški da pristupe prodaji većeg broja boljih jedinica tako što će izabrati željene jedinice. 

Pogodnosti promotivne ponude koja uključuje doručak:

 • Dodatna oznaka u rezultatima pretrage
 • Prodaja većeg broja boljih jedinica 
 • Poboljšanje zadovoljstva gostiju 
 • Pogodnosti korišćenja filtera „doručak uključen“ i opcije za sortiranje „pogodnosti Genius nivoa 2“ 
 • Veći broj rezervacija dok prosečna cena po danu ostaje niska
 • Smanjenje troškova i prehrambenog otpada 

Podesite promotivnu ponudu koja uključuje doručak

Partneri koji podese dodatni popust od 5%, promotivnu ponudu prelaska u bolju jedinicu ili ponudu koja uključuje doručak mogu to da namene samo članovima Genius nivoa 2. Na taj način partneri mogu da odrede cene namenjene određenim grupama korisnika i pretvore veći broj posetilaca veb sajta u goste koji rezervišu.

Genius poslovne cene

Osim toga, partneri mogu da uvedu Genius poslovne cene kako bi privukli nezavisne poslovne putnike koji vode računa o ceni i budžetu. Ovi putnici se određuju na osnovu kriterijuma koji uključuju svrhu putovanja, prethodno rezervisana poslovna putovanja i ponašanje prilikom pretrage. Veća je verovatnoća da će se vratiti u objekat i ređe otkazuju. 

Pogodnosti promotivnih ponuda koje su isključivo namenjene Genius poslovnim gostima: 

 • 1 od 5 gostiju na Booking.com veb sajtu ide na poslovno putovanje. 
 • Uz Genius poslovnu cenu se u proseku ostvaruje 16% više poslovnih rezervacija. 
 • 60% je verovatnije da će se poslovni putnici vratiti u isti objekat.
 • Poslovni putnici u proseku otkazuju 50% manje. 
 • Poslovni putnici troše više na dodatne usluge u okviru vašeg objekta. 
 • Veća je verovatnoća da će poslovni putnici rezervisati smeštaj tokom radnih dana.

Partneri koji žele da ponude cene sa popustom isključivo Genius poslovnim putnicima moraju da budu Genius partneri.

Podesite svoje poslovne cene 

Cene za Genius goste iz određenih država

Cena za Genius goste iz određenih država je posebna cena koja je namenjena isključivo Genius gostima iz određene regije ili države. Ova cena se neće prikazivati izvan određene regije ili države, a budući da je Genius program namenjen zatvorenoj grupi korisnika, ona neće biti javno dostupna. U Genius centru vam nudimo personalizovane preporuke o tome kako da podesite ove cene za svoj objekat na osnovu informacija o Genius gostima koji su odseli u vašem objektu u poslednjih 12 meseci.

 • Privucite dodatne rezervacije Genius članova iz određenih regija. 
 • Dostupno samo Genius članovima iz određene regije ili države.
 • Primite personalizovane preporuke i informacije koje će vam pomoći da jednostavno izaberete regije za koje ćete odrediti posebne cene kako biste povećali prihode.

Saznajte više o Cenama za Genius goste iz određenih država

 

Pronađite ono što vam odgovara

Ukoliko ste već Genius partner ili planirate da to postanete, želimo da podelimo svoja saznanja sa vama.

Kako biste kreirali raznovrsnu strategiju određivanja cena, potrebno je da koristite sledeća 3 elementa:

 • Cenovne planove
 • Cene namenjene određenim grupama korisnika
 • Promotivne ponude

Na Booking.com veb sajtu možete da ih kombinujete (ili dodajete) na različite načine. Saznajte kako Genius promotivne ponude funkcionišu u kombinaciji sa podešavanjem cena.

Kreirajte sopstvenu strategiju određivanja cena

Naravno, u zavisnosti od vrste vašeg objekta, možete da deaktivirate popuste za Genius goste ako napustite program putem ekstraneta ili ukoliko nas kontaktirate putem kartice „Pošta“ u ekstranetu, kako bismo mogli da ažuriramo vašu stranicu.

Ne zaboravite, nakon što napustite program, u sledećih šest meseci nećete ispunjavati uslove za ponovno pridruživanje.

Kako vam se čini ova stranica?