Kako da vaš objekat bude bezbedan i čist

Vreme potrebno za čitanje: 7,5 minuta

Updated pre 9 mes.
Sačuvaj

Prikupili smo ove smernice za održavanje zdravlja i čistoće od stručnjaka u oblasti zdravstva i bezbednosti, kao i partnera širom sveta. Kreirane su da vam pomognu da učinite svoj objekat sigurnim, a pritom zaštitite i očuvate zdravlje svojih gostiju i zaposlenih.

Šta ove smernice znače za mene?

Povrh toga što gostima nudite prijatno iskustvo boravka, možete da odigrate i značajnu ulogu u ublažavanju zdravstvenih rizika. To možete da uradite tako što ćete ustanoviti i primenjivati procedure za čišćenje i bezbednost. Tokom ovog teškog perioda, nadamo se da će vam ovaj vodič pomoći da održite bezbednost svojih gostiju i osoblja na najvišem mogućem nivou.

Koje su moje zakonske obaveze?

Iako možemo da vam ponudimo podršku u mnogim oblastima, saveti koje vam pružaju organi vlasti ili lokalne institucije imaju prvenstvo u odnosu na ove smernice. Svaka država ima svoja pravila i zakone i važno je da izdvojite vreme kako biste proučili koji od njih se primenjuju u vašoj situaciji. Imajte u vidu da, ukoliko organi vlasti to zahtevaju, morate se pobrinuti da:

 • Nabavite važeću dozvolu za ponovno otvaranje objekta
 • Svojim gostima i osoblju pružite informacije o aplikacijama za praćenje situacije u vezi sa korona virusom

Ulažemo izuzetne napore i pokušavamo da na svakodnevnom nivou prikupimo informacije iz celog sveta, kako za partnere, tako i za goste, da bi svi bili obavešteni o eventualnim ograničenjima putovanja. Međutim, kada su u pitanju zakoni koji se primenjuju u vašoj situaciji, vodite računa da proverite veb sajtove organa vlasti, kao i nadležnih lokalnih institucija.

Kako da obavestim goste o zdravstvenim i bezbednosnim merama koje preduzimam?
 1. Sada imate mogućnost da navedete informacije o merama koje preduzimate kako biste uverili goste da će biti sigurni u vašem objektu.
 2. Trebalo bi da prijavite eventualne zdravstvene i bezbednosne incidente lokalnim organima vlasti, kao i kompaniji Booking.com putem telefona ili ekstraneta.
 3. Pobrinite se da na vidno mesto postavite znakove koji goste i osoblje podsećaju na zdravstvene i higijenske mere o kojima treba voditi računa.
 4. Preporučujemo vam da vodite evidenciju o svim preventivnim merama koje preduzimate, kao i eventualnim promenama koje se dogode u vašem objektu.
Kako da pripremim sebe i svoje osoblje?

Bilo da se sami brinete o svemu ili imate veliki broj zaposlenih koji vode računa o objektu, prateći ove smernice možete da održite zdravo radno okruženje:

 • Pružite podršku u očuvanju dobrobiti svog osoblja i pratite svoje i njihovo zdravstveno stanje. Tako možete da se uverite da ne postoji opasnost po njih i da ne predstavljaju rizik za goste.
 • Pobrinite se da vi i vaši zaposleni budete obučeni za prepoznavanje i reagovanje u slučaju incidenata koji se odnose na loše zdravstveno stanje (na primer, da vi i vaši zaposleni znate kako i gde da prijavite potencijalne opasnosti lokalnim zdravstvenim institucijama i kompaniji Booking.com).
 • Umanjite fizički kontakt sa drugima koliko god je to moguće i podstaknite svoje zaposlene da čine isto. Proučite, poštujte i primenjujte smernice za fizičko distanciranje koje su uveli lokalni organi vlasti.
 • Koristite odgovarajuću zaštitnu opremu, poput rukavica i maski – i obezbedite ih svojim zaposlenima i honorarnim radnicima (kao što su čistači).
Kako da podesim sadržaje jedinica da bi bili sigurni i čisti?

Kreiranje i poštovanje novih procedura u vezi sa čišćenjem može garantovati bezbednost osoblja i gostiju. One uključuju:

 • Čišćenje, kao i dezinfikovanje površina, ne samo da bi se uklonila prljavština, već i ubile bakterije. Najbolje je prvo očistiti površine koje se često dodiruju, a potom ih i dezinfikovati.
 • Ukoliko imate recepciju, postavite zaštitne transparentne pregrade u prostorijama gde ljudi često dolaze u kontakt (npr. zaposleni i gosti).
 • Korišćenje proizvoda koje su zdravstveni stručnjaci odobrili za borbu protiv širenja štetnih virusa. Na primer, pogledajte postojeće smernice Svetske zdravstvene organizacije.
 • Korišćenje sredstava za dezinfekciju tokom rutinskog čišćenja smeštaja i, ukoliko je primenljivo, javnih prostorija, poput sala za konferencije i sastanke.
 • Češće pranje prekrivača za krevete i korišćenje sredstava za dezinfekciju.
 • Obezbeđivanje jednokratnih maramica za dezinfekciju osoblju na recepciji (npr. ukoliko je vaš objekat hotel) kako bi mogli da dezinfikuju površine koje gosti koriste ili sa kojima dolaze u kontakt.
 • Obezbeđivanje dezinfekcionog gela za pranje ruku na bazi alkohola za goste i osoblje u svim zajedničkim prostorijama, koji je lako dostupan i jasno označen.
 • Čišćenje i dezinfekciju korpi ili kolica za prenošenje veša nakon korišćenja.
 • Čišćenje i dezinfekciju elektronske opreme i uređaja poput tableta, ekrana na dodir, tastatura, daljinskih upravljača i bankomata u okviru objekta. 
 • Redovno čišćenje i dezinfekciju toaleta koji su javno dostupni.
 • Dezinfekciju bazena, spa centara i sličnih sadržaja za rekreaciju.
 • Instaliranje prečišćivača vazduha u zajedničkim prostorijama i redovno menjanje filtera, ukoliko je to primenljivo.
 • Opciju bezgotovinskog plaćanja ukoliko je to moguće i ako ste sklopili odgovarajući ugovor.
 • Praćenje najnovijih vesti koje objavljuje Svetska zdravstvena organizacija.
 • Objasnite gostima koje mere primenjujete i zašto su one važne.
Kako da se pobrinem da se u objektu primenjuju ekološki održive prakse dok preduzimam ove dodatne mere predostrožnosti?

Razumemo vašu zabrinutost da bi preduzimanje nekih od ovih mera predostrožnosti moglo da dovede do većeg korišćenja plastike ili da stvori više otpada nego obično. Da biste bili sigurni da ste i dalje odgovorni i da vaš smeštaj primenjuje ekološki održive prakse, preporučujemo da pročitate ovaj priručnik Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. U njemu je objašnjeno na koji način možete da umanjite korišćenje plastičnih proizvoda i ostanete ekološki održivi čak i ako preduzimate dodatne zdravstvene i bezbednosne mere.

Preuzmite priručnik

Kakvu ulogu igraju gosti u održavanju mog objekta bezbednim i čistim?

Vaši gosti takođe igraju značajnu ulogu u ublažavanju eventualnih rizika preduzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti. Naše smernice namenjene gostima – koje vam preporučujemo da delite i primenjujete – uključuju sledeće:

 • Gosti treba da poštuju bezbednosne mere organa vlasti i objekta.
 • Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti preporučuje da po dolasku obavestite goste o lokalnoj situaciji. Takođe bi trebalo da ih obavestite kako da dobiju usluge zdravstvene zaštite ukoliko počnu da osećaju simptome. Na primer, možete da im obezbedite kontakt podatke lokalnih zdravstvenih ustanova i nacionalnih linija za pomoć.
 • U slučaju da primete simptome pre prijavljivanja ili tokom boravka, gosti bi trebalo da se izoluju i obaveste osoblje objekta i kompaniju Booking.com.
 • Ukoliko lokalni organi vlasti to zahtevaju ili preporučuju, gosti bi trebalo da se registruju putem aplikacije za praćenje situacije u vezi sa korona virusom.
 • Gosti treba da prijave eventualne zdravstvene ili bezbednosne incidente u vašem objektu Korisničkom servisu kompanije Booking.com.

Da li je ovaj članak koristan?