Smanjenje prehrambenog otpada

Tekst je napisan u saradnji sa kompanijom KITRO

Sustainable Partner

Svake godine se gotovo trećina ukupne hrane proizvedene za ljudsku upotrebu izgubi ili baci. U Velikoj Britaniji se npr. godišnje baci oko 1,3 milijarde obroka ili šestina posluženih obroka. Uključujući ambalažu i ostali neprehrambeni otpad, to je oko 2,87 miliona tona otpada. U 2018. godini je to ugostiteljski sektor koštalo 3,3 milijarde funti.

Uticaj se proteže i izvan nepojedene hrane. Za dostupnost bilo kog prehrambenog proizvoda potrebni su voda, energija, ambalaža, prevoz i radna snaga. Osim toga, tu su i troškovi odlaganja otpada. Bačena hrana, kao i većina našeg smeća, se odlaže na deponijama gde emituje metan, gas sa efektom staklene bašte (GHG), koji je glavni uzročnik globalnog zagrevanja. Kada bi se količina hrane koja se baci na globalnom nivou predstavila kao država, to bi bio treći najveći emiter gasa sa efektom staklene bašte, posle Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

Način na koji ćete se baviti ovim problemom zavisiće od vrste objekta kojim upravljate, mesta gde se nalazite, oblika vašeg lanca snabdevanja i mnogih drugih faktora. Postoji nekoliko ključnih koraka koje možete da preduzmete kako biste odmah počeli da smanjujete svoj prehrambeni otpad. U ovom odeljku ćemo se baviti njima, kao i pozitivnim uticajem koji mogu da imaju na vaše poslovanje i životnu sredinu.

Četiri pogodnosti smanjenja prehrambenog otpada

 

1. Smanjenje troškova u brojnim oblastima

Hrana uključuje troškove sa obe strane trpeze – od dostave korisnicima do odlaganja otpada. Komercijalne kuhinje obično bace 8–20% hrane koju kupe. Uvođenjem sistema za upravljanje prehrambenim otpadom, kuhinja sa godišnjim rashodima u iznosu od 250.000 £ može da smanji troškove za hranu do 8%, što iznosi 20.000 £ u vidu potencijalne uštede. Efikasnija kuhinja će obično koristiti manje izvora od rasipničke, što znači da se ušteda novca može još ranije ostvariti – u okviru lanca snabdevanja.


Troškovi odlaganja otpada postepeno rastu sa nedostatkom mesta na deponijama. U Švajcarskoj, odlaganje prehrambenog otpada koji se može izbeći košta ugostiteljsku branšu oko 1 milijardu švajcarskih franaka godišnje. U Engleskoj, porez na biorazgradivi otpad na deponijama – otpad koji uzrokuje emisiju štetnih gasova poput metana – neprestano raste u poslednjih deset godina. U 2020. godini je iznosio 94,15 £ po toni, u poređenju sa 88,95 £ u 2018. godini. Iz ove perspektive, sistematsko smanjivanje prehrambenog (i drugog) otpada je važna strategija smanjenja troškova u budućnosti.
 

2. Vaš ekološki otisak će se smanjiti
 


Budući da većina bačene hrane istruli na deponijama, to je ujedno i glavni izvor emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG). Metan koji se oslobađa tokom procesa truljenja ima 21 puta veći potencijal da izazove globalno zagrevanje od ugljen-dioksida, što deponije čini značajnim uzročnikom klimatskih promena. U državama u kojima otpad nije moguće bezbedno odložiti na deponiji – jer je npr. zemljište nepogodno – taj otpad se obično spaljuje. Spaljivanje otpada radi proizvodnje energije je manje štetno od odlaganja otpada na deponijama, ali je i dalje znatno manje održivo od recikliranja. Pravilnim odlaganjem neizbežnog otpada može se uštedeti do pet puta veća količina energije od one koja se proizvede sagorevanjem otpada. Sveukupno smanjenje otpada je još važnije.
 

3. Počećete da donosite odluke zasnovane na podacima
 


Potrebno je da izmerite količinu prehrambenog otpada pre nego što krenete da ga smanjujete. Podatke koje dobijete ovim postupkom možete koristiti za analizu efikasnosti i rezultata svoje kuhinje i/ili poslovanja u celini. Praćenje rezultata vam omogućava postavljanje novih ključnih indikatora poslovanja kada je reč o ekološkoj održivosti i finansijskim ciljevima. Naravno, podatke koje prikupite u okviru marketinških napora možete koristiti kako biste pokazali koje tačno korake preduzimate da bi vaše poslovanje bilo održivije.
 

4. Pomaže u izgradnji jačeg imidža brendaLjudi sve više uzimaju u obzir ekološku održivost kada prave planove za putovanje. Istraživanje koje je sprovedeno za potrebe našeg Izveštaja o održivom putovanju u 2019. godini je pokazalo da bi 70% putnika širom sveta pre rezervisalo boravak u nekom eko-frendli objektu, bez obzira na to da li traže održivi boravak ili ne. Smanjenjem prehrambenog otpada ćete ostvariti bolju poziciju na tržištu sve ekološki osvešćenijih korisnika.

body_food.jpeg

Kako da smanjite prehrambeni otpad

 

Počnite sa razvrstavanjem i praćenjem otpada


Prvi korak je da prestanete da tretirate otpad kao jednu celinu, već da počnete da ga klasifikujete u različite vrste. Najjednostavniji način da to učinite je tako što ćete prehrambeni otpad razvrstati u tri različite kante za smeće: jednu za otpad nastao tokom pripreme, drugu za pokvarenu hranu, a treću za nepojedenu hranu. Po potrebi možete da dodate još neke kante. Nakon samo nekoliko dana ćete moći da vidite odakle dolazi većina vašeg prehrambenog otpada. Potom možete početi da razvijate odgovarajući plan akcije.


Kako vaše inicijative za održivi razvoj budu sazrevale, možda bi trebalo da razmotrite usvajanje sofisticiranijih sistema za razvrstavanje hrane i merenje količine otpada. Na taj način merenje količine otpada može postati precizna nauka, a to će vam pomoći da već u prvoj godini smanjite do 60% prehrambenog otpada koji se može izbeći. Budući da tehnologija upravljanja prehrambenim otpadom postaje sve preciznija, ušteda na troškovima nastala smanjenjem otpada postaje sve značajnija.

Usmerite pažnju na kuhinjski otpad


Važan deo prehrambenog otpada u ugostiteljskom sektoru je rezultat kvarenja hrane – u nekim državama je to čak 20%. U prošlosti je to možda bilo neizbežno – uostalom, možete samo da procenite količinu hrane potrebnu gostima, ali ne i količinu koju će zapravo konzumirati. Međutim, danas se veliki deo kvarenja hrane može izbeći novom tehnologijom. „Aktivna ambalaža“ ili nanotehnologija prati svežinu proizvoda i produžava njegov rok trajanja tako što usporava rast bakterija. Antimikrobne polimerne ambalaže, indikatori zrelosti i vremensko-temperaturni senzori predstavljaju samo nekoliko primera. Međutim, primena nove tehnologije nije nužna.

 • Pravilno skladištenje hrane – pod pravim svetlom i na odgovarajućoj temperaturi – može sprečiti prevremeno kvarenje. Takođe je korisno razdvajati hranu koja oslobađa više gasa etilena – poput banana, avokada i paradajza – s obzirom na to da ovaj gas podstiče sazrevanje i može da ubrza kvarenje.
 • Kada je reč o hrani čija je svežina ograničena, budite kreativni: kiseljenje, fermentiranje, dimljenje, sušenje i konzerviranje su samo neki od dodatnih načina koji mogu produžiti rok trajanja hrane u vašoj kuhinji.
   

Pravilno odlaganje neizbežnog otpada

 • Reciklaža

Često se čvrsti otpad u hotelu može sortirati za obnavljanje i recikliranje. Razvrstavanje otpada po materijalu će vam omogućiti odlaganje svakog proizvoda na najbolji mogući način. Prvo, važno je razmotriti da li je moguće smanjiti ukupnu količinu ambalaže koja se koristi u vašem objektu. Potom, možete uzeti u obzir ambalažu u kojoj vam stiže hrana i kako je najbolje odložiti. Recikliranjem ambalažnih materijala za ponovnu upotrebu značajno poboljšavate održivost svog poslovanja.


Koliko možete da reciklirate će zavisiti od infrastrukture za recikliranje otpada u vašoj državi. Hotel Strattons u Velikoj Britaniji je uspeo da razvrsta otpad u sedam kategorija i poveća primenu recikliranja na 98% u jednoj godini. Usled toga je samo 2% otpada završilo na deponiji i time je smanjen iznos poreza na otpad. U nekim državama recikliranje može doneti i mali prihod.
 

 • Kompost

Kompostiranje je oblik recikliranja koji uključuje razgradnju organskog otpada u dragoceno đubrivo. Sam postupak smanjuje količinu čvrstog otpada u vašem smeću. Ako vaš objekat ima vrt, krajnji proizvod predstavlja zdraviju i isplativiju zamenu za đubrivo kupljeno u prodavnici.
 

Uzmite u obzir mišljenje svojih zaposlenih


Uključivanje vaših zaposlenih je presudno. Oni imaju jedinstven uvid u različite oblasti poslovanja, pa će svakako imati ideje o tome kako se može smanjiti otpad. Na primer, konobar koji svakodnevno poslužuje doručak će imati bolji uvid u ponašanje gostiju koje se odnosi na hranu i prehrambeni otpad. Pregledajte jelovnik sa svojim kuhinjskim osobljem i razmotrite kako se kvarljivi sastojci ili ostaci mogu koristiti i prenameniti za nekoliko jela.
 

Uključite svoje goste
 

 • Pružite im opcije

Primarni razlog zbog kojeg gosti ostavljaju hranu na tanjirima su prevelike porcije – prema istraživanju, reč je o čak 41% većim porcijama. Hotel Alpina Gstaad je smanjio prehrambeni otpad za 29% u roku od samo osam nedelja – jedna od ključnih promena koju su uveli su manje korpe za hleb i krompir. Umesto da postavljate velike tanjire, razmislite o ponudi različitih veličina porcija, mogućnosti dosipanja hrane ili opcija za priloge. Na taj način gosti mogu da sastave jela od namirnica za koje je manje verovatno da neće pojesti. Jasno naznačite da je zamena hrane moguća, tako da gostima ne bude neprijatno da to zatraže pre nego što naruče.


Možete da ponudite i kutije koje se mogu poneti kako bi gosti mogli kući da ponesu hranu koju nisu pojeli. Pre nego što to uradite, obavezno proverite lokalne zdravstvene i bezbednosne propise. Ako to učinite jednostavnom i pristupačnom opcijom, verovatno ćete primetiti da se mnogi gosti odlučuju da ostatke ponesu kući.
 

 • Ne fokusirajte se samo na restoran


Mini-barovi su takođe izvor prehrambenog otpada – a da ne spominjemo veliku potrošnju energije. Umesto da svaka soba bude opremljena mini-barom, možete da postavite jedan ili dva samouslužna automata na svakom spratu. Ne samo da je to održivija opcija, već je i prilika da date lični pečat svog objekta tako što ćete te automate opskrbiti jedinstvenim proizvodima.
 

Obratite pažnju na svoj lanac snabdevanja


Nakon što počnete da poslujete na održiviji način, samo je pitanje vremena kada ćete se zapitati odakle dolazi vaša hrana. Razmislite o tome kako da pojednostavite kupovinu kako biste je učinili manje izdašnom i isplativijom. A dobavljače i proizvode koje koristite posmatrajte kroz perspektivu ekološke održivosti. Osim što će smanjiti vaš karbonski otisak, održivi izvori hrane se takođe poistovećuju sa nižim troškovima poslovanja, kvalitetnijim proizvodima, boljim odnosima sa zajednicom i poboljšanim imidžom brenda.

Food preparation

Get your employees’ input

Involving your employees is crucial. They have a unique insight into different areas of the business and may have ideas of their own on how to reduce waste. For example, a waiter who serves breakfast every day will have more of an understanding of guests’ behaviour around food waste. Look over your menu with your kitchen staff and consider how perishable ingredients or trimmings can be used and repurposed for multiple dishes.

If you are running a holiday rental, think about the welcome pack you may provide for your guests. It’s best to include locally produced, non-perishable food items in order to avoid unnecessary waste. Your staff can give you feedback on any items that are unused.
 

Involve your guests

 • Give them options
  The primary reason guests leave food on their plates is that portions are too large – by as much as 41% according to research. In 2018, the Alpina Gstaad hotel cut its food waste by 29% in just eight weeks – one of the key changes they implemented was smaller bread and potato baskets. Instead of serving large plates, consider offering different portion sizes, refills or options for side dishes. That way guests can build their meals with food that they’re less likely to leave behind. Make sure it’s clear that swapping food is possible, so that guests already feel comfortable asking before they order.

  You can also offer takeaway boxes so guests can take home food they haven’t finished. Be sure to check local health and safety regulations before doing this. By making it an easy and accessible option, you’re likely to see more guests opting to take home their leftovers.

  For holiday rentals, you can advise guests to buy half of what they think they may need food-wise. You can also give them recipes for using up fresh leftovers, such as a pasta sauce made with leftover vegetables. And finally, you can let guests know what food they can leave behind for you to donate to a local charity. 

Think beyond the restaurant

If you run a hotel, minibars in the rooms are also a source of food waste – not to mention a big drain on energy. Rather than having a minibar in every guest room, you can consider having snacks available to order (snacks that avoid as much plastic packaging as possible).

Pokažite putnicima koje mere preduzimate

Kada počnete da primenjujete mere za smanjenje prehrambenog otpada – ili ako to već činite – možete da obavestite putnike o tome putem naše platforme.

Da li ste usvojili neki od ovih primera iz prakse kako biste smanjili prehrambeni otpad?

Primena aparata za hlađenje ili točenje vode
Gostima su na raspolaganju kante za reciklažu, a otpad se reciklira
Uspostavili ste pravila u vezi sa prehrambenim otpadom koja se odnose na prevenciju, smanjenje, reciklažu i odlaganje prehrambenog otpada, kao i edukaciju o tome

Want to learn more?

Take the next step on your sustainability journey with our free online course about food management. Developed in partnership with UN Tourism, the course is packed with expert insights and practical tips you can use to integrate more sustainability-related practices into your business. 

Sign up to the course

Otkrijte ostale vodiče za ekološku održivost:


 

A couple riding bikes

Smanjenje potrošnje energije i korišćenje zelene energije

Ubrzano zagrevanje planete – kao i njegov uticaj na ekologiju i ekonomiju – čini izvore energije i efikasnost glavnim prioritetima ekološke održivosti. Međutim, smanjenje potrošnje energije i okretanje obnovljivim izvorima energije kako biste zadovoljili svoju potrebu za njom nije korisno samo za planetu. To takođe može da smanji vaše troškove poslovanja.

Saznajte kako da počnete

Meeting

Postavljanje osnove za ekološku održivost

Na putu ka ekološkoj održivosti, vaša osnova predstavlja vaš kompas. Tek kada izmerite svoje rezultate (npr. kada je reč o emisiji ugljen-dioksida ili potrošnji vode), možete početi da postavljate ciljeve i planirate kako da ih ostvarite.

Pokaži mi kako

water

Smanjenje potrošnje vode

Sveža voda postaje sve ređa. Iz tog razloga moramo početi da smanjujemo potrošnju vode već danas – a za to će biti potrebno više od zahteva za ponovno korišćenje istih peškira koji upućujete gostima. Međutim, pozitivan uticaj na životnu sredinu i finansijske pogodnosti su vredni ove investicije.

Kako mogu da počnem?