Uspostavljanje ravnoteže između ekološke održivosti, higijene i zdravlja

Tekst je napisan u saradnji sa kompanijama Innovation Lighthouse i Travel Without Plastic, kao i sa predstavnicima inicijative Global Tourism Plastics Initiative (GTPI)

cleaning

Globalni uticaj turizma se u velikoj meri smanjio kada su usled pandemije gotovo sva putovanja obustavljena. Bez prisustva saobraćaja na putevima i nebu, vazduh je odjednom postao čistiji. Lokalne životinje su počele da se vraćaju na mnogim mestima širom sveta. Prenaseljeni gradovi i destinacije su prvi put nakon dužeg vremena imali priliku da dišu. Uprkos izuzetnoj patnji koju je pandemija prouzrokovala i poražavajućem uticaju koji je imala na turističku branšu (od malih kompanija do globalnih konglomerata), bilo je teško ne uvideti da je dovela i do oporavka životne sredine.

Kao rezultat toga, mnogi putnici koji počinju ponovo da rezervišu putovanja najpre uzimaju u obzir te aspekte. Štaviše, 61% ispitanika kaže da ih je pandemija podstakla da ubuduće putuju na održiviji način. U isto vreme, 49% anketiranih veruje da i dalje ne postoji dovoljno opcija za održiva putovanja, a 53% njih se ne oseća prijatno ukoliko ih objekat u kome borave spreči da se ponašaju na održiv način – npr. time što im ne omogućava sadržaje za reciklažu.

Još jedan važan rezultat pandemije je povećan fokus na zdravlje i higijenu u našoj branši. Ovaj aspekt će nastaviti da postoji, stoga je od presudnog značaja da uzmemo u obzir potencijalni uticaj koji sanitizacija može da ima na životnu sredinu. To obuhvata povećanu upotrebu hemikalija za dezinfekciju, kao i neadekvatno odlaganje sanitarnih proizvoda, poput rukavica, maski ili sredstava za dezinfekciju ruku.

Svedoci smo nove i obnovljene potražnje za putovanjima, pri čemu putnici donose svoje odluke na osnovu drugačijih prioriteta u odnosu na one u prošlosti. Kako biste iskoristili ovu situaciju, potrebno je da odgovorite kako na novu potražnju putnika za održivim putovanjima, tako i na njihovu postojeću potrebu za višim higijenskim i bezbednosnim standardima. U sledećem odeljku ćete pronaći korisne informacije o tome kako da pronađete tu ravnotežu.

Četiri prednosti davanja prioriteta ekološkoj održivosti tokom oporavka putovanja

 

1. Smanjićete troškove na srednji i duži rok

Budući da klimatske promene i degradacija životne sredine postaju očigledni, organi vlasti širom sveta uvode nove zakone u skladu sa kojima npr. upotreba jednokratnih plastičnih proizvoda postaje skuplja. U isto vreme smo došli do prekretnice: proizvodnja čistih vidova energije je sada povoljnija u odnosu na korišćenje neobnovljivih izvora energije. Ukoliko se ekološka održivost ne prioritizuje, neće samo operativni troškovi biti viši, već će kompanije gubiti sve veći broj korisnika. 81% putnika je izjavilo da naredne godine želi da boravi u održivom smeštaju. Reč je o trendu koji vremenom postaje sve popularniji.

2. Na ovaj način odajete utisak odgovornog objekta

Odnos između gosta i smeštaja je važniji nego ikada. Objekti treba da izgrade i neguju poverenje u to da će garantovati bezbednost gostiju i čistoću svojih sadržaja. Ukoliko uvrstite održivi razvoj u svoje poslovne prioritete, proširićete obim svoje odgovornosti i tako poslati poruku da je vaš brend odgovoran i pouzdan.

3. To je prilika za inovaciju

Mnogi putnici kažu da ih je pandemija podstakla na održivije ponašanje, kako kod kuće, tako i tokom putovanja. 61% njih kaže da ubuduće želi da putuje na održiviji način, što otvara više prostora za nove i kreativne pristupe ugostiteljskoj branši za kojima sada postoji potražnja. Uzgoj hrane u okviru objekta, upotreba solarne energije za zagrevanje bazena i recikliranje vode za tuširanje su samo neki od primera održivih inovacija koje sve veći broj gostiju uzima u obzir prilikom izbora smeštaja.

4. Pomaže razvoju vašeg poslovanja u cilju zadovoljavanja buduće potražnje

84% putnika je navelo da želi da smanji otpad i upotrebu jednokratnih plastičnih proizvoda tokom putovanja, što znači da se besplatni sadržaji, poput bočica šampona ili jednokratnih papuča, više nužno ne doživljavaju kao pogodnosti. U situaciji gde 83% putnika širom sveta misli da je održivo putovanje od presudnog značaja, izgradnja snažnog imidža smeštajnog objekta mora da obuhvati njegov uticaj na životnu sredinu. Na buduće visoke ocene gostiju će uticati ponuda sadržaja za reciklažu, sadržaji koji nisu napravljeni od plastike i prilika da se gosti ponašaju na održiv način (npr. tako što će im biti omogućena ponovna upotreba istih peškira).

unep_infographic_-_partner_facing_-_landscape_1_1.png

Kako dati prioritet ekološkoj održivosti tokom oporavka putovanja

 

Investirajte u procese, a ne u proizvode

Sadržaji za jednokratnu upotrebu, poput plastike kojom se oblažu daljinski upravljači i dezinfekcionih traka za WC šolju, su samo neki od onih kojima pribegavamo kada je reč o poboljšanju higijene. Međutim, ovi proizvodi nam zapravo ne garantuju čistoću – nedezinfikovani plastični proizvodi takođe mogu prenositi mikrobe. Jedino što ovi proizvodi garantuju je ogromna količina nepotrebnog otpada.

Postoji bolji način za prioritizaciju higijene, a to je ulaganje u odlične procedure za sanitizaciju i njihovu primenu. Umesto korišćenja sadržaja za jednokratnu upotrebu ili oblaganja predmeta plastikom, pobrinite se da jedinice i sadržaji budu podrobno očišćeni i dezinfikovani između boravaka gostiju. Uspostavite temeljne, standardne protokole za čišćenje i postarajte se da osoblje bude dobro obučeno u skladu sa njima.
 

Učinite smanjenje upotrebe plastike strateškim prioritetom

Smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda je ključni korak na putu ka održivom poslovanju, a to je posebno tačno u periodu nakon zabrane kretanja koji karakterišu jednokratne maske za lice i rukavice, bočice sa sredstvom za dezinfekciju ruku i drugi sadržaji za jednokratnu upotrebu. Postoji mnogo toga što možete da učinite kako biste smanjili upotrebu plastičnih proizvoda u svom objektu:

 • Ukoliko iz nekog razloga morate da ponudite jednokratne proizvode, izaberite materijale koji bez problema mogu da završe u lokalnim postrojenjima za obradu otpada. Potražite alternativne materijale koji su označeni kao pogodni za razgradnju u kućnim uslovima kako biste mogli da ih kompostirate u okviru svog objekta. Neki primeri uključuju posude od šećerne trske za hranu koja se može poneti, čaše za kafu čiji je unutrašnji premaz na bazi vode, a ne plastike ili polilaktidne kiseline, i slamčice izgrađene od trave i testenine. Ako nemate nijednu drugu opciju, već morate da koristite jednokratne plastične proizvode, izaberite one koji se većim delom sastoje od recikliranog materijala.
 • Razmotrite adekvatno odlaganje neizbežne plastike, kao i način na koji možete reciklažu da učinite sastavnim delom upravljanja otpadom u svom objektu. Takođe je korisno da jasno naznačite gostima gde mogu da pronađu kante za reciklažu i informišete ih o tome.
 • Stupite u kontakt sa svojim pružaocima usluge sakupljanja otpada i saznajte koji materijali mogu da se obrade u lokalnim postrojenjima, a koji će završiti na deponijama. Ovi razgovori vam mogu pomoći prilikom budućeg izbora proizvoda i dobavljača.
   

Uvedite nove oznake za higijenu

Postoje efikasniji i održiviji načini na koje možete pružiti bezbrižan boravak gostima od oblaganja svih predmeta plastikom. Ključno je da razgovarate sa gostima o njihovoj bezbednosti pre i tokom boravka u vašem objektu. 70% putnika je navelo da bi pre rezervisalo onaj smeštaj uz koji su jasno navedene zdravstvene i bezbednosne mere.

 • Goste možete unapred da informišete putem e-potvrda, svog veb sajta i stranice svog objekta na Booking.com platformi o merama koje preduzimate kako biste održali čistoću i higijenu svog objekta.
 • Pružite informacije u objektu – npr. u vidu oznaka ili informacija na internom TV kanalu – o tome kako i kada dezinfikujete javne prostorije, šta podrazumeva postupak čišćenja smeštajnih jedinica i kako održavate higijenu sadržaja jedinica.
 • Ukoliko ste preduzeli korake ka uspostavljanju ravnoteže između ekološke održivosti i poboljšane higijene, obavestite goste i o tome. Tako im pružate priliku da doprinesu vašem očuvanju održivog razvoja, npr. time što će koristiti adekvatno dezinfikovane sadržaje za ponovnu upotrebu, a ne svoje jednokratne plastične boce.
   

Proverite svoj lanac snabdevanja

Tokom uspostavljanja novih protokola za čišćenje, iskoristite priliku da sagledate svoje snabdevače iz perspektive ekološke održivosti. Upustite se u razgovor sa njima o temama kao što su smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda i opšteg otpada, ekološki prevoz i vraćanje ambalaže. Budući da se u svim branšama sada pridaje sve veća važnost održivosti, ti razgovori mogu da budu od koristi i vama i vašim snabdevačima.

Razmislite o korišćenju novih, održivijih rešenja za čišćenje, kao i novih tehnologija koje unapređuju rezultate sanitizacije – neki od primera su dezinfekcija ozonom, stabilizovani vodeni rastvor ozona i čišćenje vodenom parom pod visokim pritiskom. Ne samo da ovi proizvodi sadrže manje štetnih hemikalija, već su i povoljniji.
 

Razmislite o tome kako možete da poboljšate bezbednost obroka

Kada je reč o hrani, razumljivo je da je higijena veoma važna. Slično kao u slučaju sadržaja jedinica, rešenje problema se obično traži u jednokratnim kesicama sa začinima i plastičnom priboru za jelo. Postoje povoljniji načini da se garantuje higijena prilikom obedovanja, a pritom stvori manje otpada. Evo nekoliko primera:

 • Ponudite začine na zahtev u malim porcijama – u zasebnim keramičkim posudama ili na tacnama
 • Koristite zatvorene dozere za džem ili mleko, čime ćete omogućiti gostima da se sami posluže bez dolaska u kontakt sa hranom
 • Uspostavite adekvatne protokole za čišćenje pribora za jelo kako biste omogućili najviše standarde higijene i sanitizacije – isto kao u slučaju održavanja čistoće smeštajnih jedinica
 • Pobrinite se da ima dovoljno prostora između gostiju koji obeduju u istoj prostoriji. Jedan način da to učinite je da produžite period za ručavanje kako biste lakše mogli da odgovorite na ograničenja kapaciteta
   

Uključite svoj tim

Od izuzetnog značaja je da svoje osoblje uključite u bilo kakve nove procese ili izmene koje usvojite. Uložite u odgovarajuću obuku tima kako bi na najbolji način mogao da razume i adekvatno primeni održive protokole za čišćenje. Greener Guest omogućava modul besplatne onlajn obuke koji predstavlja odličan resurs za smanjenje upotrebe jednokratnih plastičnih proizvoda i očuvanje bezbednosti gostiju. Osim toga, možete da razmotrite kombinovanje obuke sa samim čišćenjem unutar lokalne zajednice i time uspostavite vezu između predmeta koji se koriste na radnom mestu i zagađenja okoline. Na taj način možete ubrzati promenu ponašanja svog osoblja.

Takođe može biti izuzetno korisno ukoliko zatražite mišljenje svog tima o izmenama koje pravite. Svaki član osoblja će imati jedinstvene informacije o vašem objektu i gostima, u zavisnosti od posebne uloge i oblasti rada. Ukoliko poslušate različita mišljenja, moći ćete da odredite najbolji način za sprovođenje održivih promena.

hand sanitiser

Pokažite putnicima koje mere preduzimate

Ako već primenjujete održive prakse u svom objektu, možete da informišete putnike o tome putem naše platforme. Takođe možete da ih obavestite o zdravstvenim i sigurnosnim merama koje sprovodite u objektu.

Ažurirajte sadržaje

Otkrijte ostale vodiče za ekološku održivost:

animal_welfare.jpeg

Dobrobit životinja

Mesta na kojima živimo i koja posećujemo kao turisti postoje zahvaljujući drugim vrstama koje ih nastanjuju. Zajednički rad na zaštiti dobrobiti životinja nije samo naša etička obaveza, već je i od izuzetne važnosti za očuvanje životne sredine.

Saznajte kako da počnete

Energy consumption

Smanjenje potrošnje energije i korišćenje zelene energije

Usled ubrzanog zagrevanja planete i uticaja ovog procesa na ekologiju i ekonomiju, obnovljivi izvori energije i efikasno korišćenje resursa predstavljaju glavne prioritete ekološke održivosti. Međutim, smanjenje potrošnje energije i okretanje obnovljivim izvorima energije kako biste zadovoljili svoju potrebu za njom nije korisno samo za planetu. To takođe može da smanji vaše troškove poslovanja.

Saznajte kako da počnete

Otkrijte ostale vodiče za ekološku održivost:

Reducing food waste

Smanjenje prehrambenog otpada

Gotovo trećina hrane proizvedene za ljudsku upotrebu propadne ili bude bačena. S obzirom na to da hrana može predstavljati značajan trošak, smanjenje otpada može izuzetno doprineti uštedi i imati pozitivan uticaj na vaš ekološki otisak.

Saznajte kako

Da li je ovaj članak koristan?