Usklađenost sa propisima

 

Kako bismo poslovali u skladu sa stalnim regulatornim promenama u digitalnom sektoru, potrebno je da prikupimo i verifikujemo neke od vaših osnovnih informacija. Cilj važećih propisa je da taj sektor postane pravedniji i transparentniji. Molimo vas da sarađujete i dostavite potrebne informacije putem „Obrasca sa podacima o partneru“ kako biste osigurali usklađenost našeg poslovnog partnerstva sa propisima i kontinuitet svog poslovanja na našoj platformi. 

 

Na ovoj stranici ćete saznati kako i gde da pratite svoje neizvršene zadatke u okviru važećih regulatornih programa. Takođe ćete videti kako možete što efikasnije da navedete sve potrebne informacije da biste nastavili da se fokusirate na ono što najbolje radite, a to je pružanje sjajnih iskustava gostima.

 

Saznajte kako da podelite svoje informacije

 

 

Istaknuto

  • Upoznajte se sa Centrom za usklađenost sa propisima u ekstranetu  
  • Saznajte za koje propise morate da navedete informacije u Centru za usklađenost sa propisima
  • Informišite se o „Obrascu sa podacima o partneru“ i tome kako možete da pružite potrebne podatke

 

Upravljajte svojim regulatornim zadacima u Centru za usklađenost sa propisima

 

Kako bismo vam olakšali navođenje potrebnih informacija, kreirali smo Centar za usklađenost sa propisima. Tamo možete da popunite „Obrazac sa podacima o partneru“. Ovaj obrazac koristimo kako bismo bezbedno prikupili sve informacije o partnerima koje su potrebne kompaniji Booking.com za poslovanje u skladu sa pravnim i regulatornim zahtevima.

 

Uvek ćemo se truditi da sve potrebne informacije prikupimo odjednom, ali kad god to ne bude moguće, možda ćemo vam se obratiti više puta. 

 

U Centru za usklađenost sa propisima možete da pratite status svih neizvršenih zadataka, čitate edukativne članke o relevantnim propisima i upravljate regulatornim zadacima.

Idi u Centar za usklađenost sa propisima

insights
Napomena

Samo korisnici sa primarnim nalogom mogu da pristupe ovoj stranici. Ukoliko nemate primarni nalog, a želite da upravljate zadacima u Centru za usklađenost sa propisima, stupite u kontakt sa korisnikom koji ima primarni nalog.

 


 

 

Popunjavanje „Obrasca sa podacima o partneru“

Informacije koje pošaljete putem „Obrasca sa podacima o partneru“ bi trebalo da pripadaju pravnom ili fizičkom licu koje je sklopilo ugovor sa kompanijom Booking.com. Prilikom popunjavanja „Obrasca sa podacima o partneru“ možemo od vas da zatražimo da navedete informacije iz sledećih kategorija:

List
  • Podaci o kompaniji, kao što su vrsta, struktura i vlasništvo kompanije, kao i registrovana adresa.
  • Podaci o fizičkom licu, kao što su ime i prezime, datum i mesto rođenja i adresa prebivališta.
  • Poreski podaci, poput poreskog identifikacionog broja, PDV broja ili registarskog broja kompanije – u zavisnosti od vrste kompanije.

U zavisnosti od propisa, možda ćemo imati zakonsku obavezu da verifikujemo vaše podatke. Pobrinite se da sve što pošaljete putem „Obrasca sa podacima o partneru“ bude tačno.

Saznajte više o „Obrascu sa podacima o partneru“

insights
Napomena

Nikada nećemo tražiti vaše podatke za logovanje na nalog u ekstranetu. Direktan link za „Obrazac sa podacima o partneru“ ćemo dodati samo ukoliko nemate nalog u ekstranetu. Obrascu možete da pristupite samo putem Centra za usklađenost sa propisima u ekstranetu. E-poruke u vezi sa „Obrascem sa podacima o partneru“ i Centrom za usklađenost sa propisima uvek šaljemo sa adresa koje se završavaju na „@partners.booking.com“ ili „@booking.com“. Uvek proveravajte adresu e-pošte pošiljaoca kako biste izbegli pokušaje fišinga. Ukoliko ste u nedoumici, ulogujte se u ekstranet putem adrese https://account.booking.com ili stupite u kontakt sa našim korisničkim servisom. Pročitajte ovaj članak i saznajte više o sajber bezbednosti.

 


 

Usklađenost sa međunarodnim propisima

U zavisnosti od toga gde živite, lokacije vašeg objekta i lokacije putnika, potrebne su nam vaše informacije kako bismo osigurali usklađenost sa sledećim propisima:

envelope

Članci u vezi sa ovom temom

Kako vam se čini ova stranica?