Cene za savezne države SAD-a

Privucite domaću potražnju iz bilo koje od 50 saveznih država

 

Cene za određene grupe gostiju su kreirane sa ciljem da vam pomognu da privučete određene korisnike i tržišta u skladu sa željenom popunjenošću objekta. Broj rezervacija domaćih putnika u SAD-u je veoma porastao u prvom kvartalu 2021. godine, a pozitivan trend se nastavio i u drugom kvartalu. Stoga smo kreirali cene za savezne države SAD-a kako bismo pomogli partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama da iskoriste ovu potražnju i privuku putnike iz bilo koje savezne države ili svih 50.

 

Bilo da želite da privučete lokalne goste, osobe koje automobilima putuju iz susednih država ili putnike koji avionom dolaze iz udaljenijih država i borave duže, sada možete da prilagodite popuste koje nudite svakoj od tih država. 

 

Dodajte cene za savezne države SAD-a

US state rates highlight

Prilagodite svoju marketinšku strategiju za domaće tržište

Fleksibilnost

Kontrola

Ostanite konkurentni

Kreirajte željeni broj cena za sve savezne države koje želite da targetirate

Cene su uvek aktivne kako biste primili što veći broj rezervacija, ali možete da blokirate do 30 dana po kalendarskoj godini za svaku aktivnu saveznu državu

Upotrebite cene taktički kako biste iskoristili mogućnosti koje važni datumi i prilike za putovanje u SAD-u donose

Fleksibilnost

Kontrola

Kreirajte željeni broj cena za sve savezne države koje želite da targetirate

Cene su uvek aktivne kako biste primili što veći broj rezervacija, ali možete da blokirate do 30 dana po kalendarskoj godini za svaku aktivnu saveznu državu

Ostanite konkurentni

Upotrebite cene taktički kako biste iskoristili mogućnosti koje važni datumi i prilike za putovanje u SAD-u donose

Fleksibilnost

Kreirajte željeni broj cena za sve savezne države koje želite da targetirate

Kontrola

Cene su uvek aktivne kako biste primili što veći broj rezervacija, ali možete da blokirate do 30 dana po kalendarskoj godini za svaku aktivnu saveznu državu

Ostanite konkurentni

Upotrebite cene taktički kako biste iskoristili mogućnosti koje važni datumi i prilike za putovanje u SAD-u donose

Kako to funkcioniše

Kako to funkcioniše 

  • Preporučeni popust od 10% (najmanje 5%) se primenjuje na sve vaše jedinice i cene

  • Niža cena se prikazuje kao standardna cena (bez precrtanog iznosa) isključivo putnicima koji se nalaze u kvalifikovanim saveznim državama

  • Kao i u slučaju drugih cena za određene grupe gostiju, ovaj popust se kombinuje sa Genius programom

  • Svoje rezultate možete pratiti u okviru kartice „Promotivne ponude“ u ekstranetu – cene za savezne države SAD-a možete dodati, izmeniti ili ukloniti kako biste iskoristili različite događaje tokom godine

Dodajte cene za savezne države SAD-a

 

The sample report
Sample report

Kako da izaberete države i strategije

 

„Kako bismo vam pomogli da utvrdite koje savezne države su najrelevantnije, kreirali smo tri opšta principa koja možete da pratite. Oni se zasnivaju na podacima o pretragama u SAD-u i obrascima putovanja koji su primećeni tokom faze oporavka od pandemije korona virusa (COVID-19).“

 

 

 

Zach O’Neil

Menadžer grupe proizvoda, Booking.com

Click. Magazine
us state rates

Kako vam se čini ova stranica?