Centar za poslovne prilike grupe objekata

Procenite i optimizujte poslovanje svojih objekata sa lakoćom

Razumemo da je upravljanje velikim brojem objekata zahtevan posao. Potrebno je mnogo vremena da se analiziraju podaci pojedinačnih objekata i pronađu načini da se unapredi njihov rang, konverzija ili procenat otkazivanja. Uz to, kako vaša ponuda objekata raste, ovaj zadatak postaje sve teži.

Uz pomoć Centra za poslovne prilike grupe objekata* sada možete da pristupate podacima na nivou celokupne ponude objekata – i na taj način lakše pratite i poboljšavate svoje opšte poslovanje. Možete da proverite kakvi su poslovni rezultati vaših objekata u poređenju sa sličnim objektima, uočite oblasti koje je potrebno poboljšati i dobijete konkretne savete o sledećim koracima.

Ubrzo ćete videti koje poslovne prilike mogu imati najveći uticaj na vaše poslovanje i koliko vaših objekata će koristiti te pogodnosti.

*Trenutno dostupno za korisnike koji imaju grupni ekstranet nalog sa najviše 1.000 objekata.
final final solutions - GOC

Kako se ponašanje gostiju odražava na poslovne prilike za vaše objekte

 

Od pretrage i pregleda stranice objekta do pravljenja rezervacije, postoji osam koraka u korisničkom iskustvu – i na svakom od njih po jedna potencijalna tačka odustajanja.

 

Centar za poslovne prilike grupe objekata identifikuje oblasti u kojima možete da unapredite svoje poslovanje na svakom koraku tokom tog postupka i pokazuje konkretne prilike koje vam mogu pomoći da to ostvarite. 

 

Takođe prioritizuje korake koje treba da preduzmete, tako da se najvažnija oblast za poboljšanje prikazuje na vrhu. Na taj način možete da uštedite vreme i dobijete prilagođene savete koji vam pomažu da maksimalno utičete na svoje poslovanje.

 

Group Opportunity Centre - Solutions teaser

Koje su pogodnosti Centra za poslovne prilike grupe objekata za vaše poslovanje?

Optimizujte poslovanje svojih objekata uz ključne uvide

Uz svaki predlog se prikazuju potencijalna dobit za poslovanje i broj objekata iz vaše ponude koji ispunjavaju uslove.

Primenjujte prilike sa lakoćom

Možete da primenjujete prilike za pojedinačne objekte po svom izboru i u nekim slučajevima na sve objekte odjednom – još opcija za grupne izmene će uskoro biti dostupno.

Smanjite obim posla

Možete da uštedite vreme na administrativnim poslovima i fokusirate se na razvoj poslovanja svojih objekata.

Kako funkcioniše Centar za poslovne prilike grupe objekata

Možete da pristupite Centru za poslovne prilike grupe objekata putem grupnog ekstraneta u bilo kom trenutku. 

Videćete oblasti u kojima dobro poslujete u poređenju sa svojom grupom konkurenata (zeleno) i one koje možete da poboljšate (crveno).
Prilike koje se prikazuju su rangirane prema broju objekata na koje se mogu primeniti (od najvećeg ka najmanjem).
Kada pregledate objekte koji ispunjavaju uslove za određenu priliku, oni su rangirani prema rezultatima poslovanja (prvo se prikazuju oni sa najlošijim rezultatima).
Neke prilike još nisu dostupne za grupne izmene, ali radimo na tome! Za sada možete da primenite ove prilike na pojedinačne objekte.

Kako vam se čini ova stranica?