Onlajn plaćanje

Unapređenje i poboljšanje vašeg iskustva sa plaćanjem


 

Sigurnost prihoda je uvek bila važna komponenta rešenja za naplatu koja nudimo. Booking.com je takođe posvećen pružanju pomoći partnerima u optimizovanju obrade plaćanja i smanjivanju operativnih troškova prilikom upravljanja plaćanjem. Osim toga, znamo da korisnici žele da rezervišu sa poverenjem i budu upoznati sa tim ko i kada će im naplatiti tačno naveden iznos. 

Da bi pružio poverenje korisnicima i povećao dodatnu vrednost i sigurnost prihoda koje omogućava partnerima, Booking.com unapređuje pristup upravljanju plaćanjem. Od početka 2021. godine ćemo postepeno obrađivati sve veći broj uplata gostiju u vaše ime. Na taj način želimo putnicima da pružimo dodatnu jasnoću i sigurnost, dok istovremeno pomažemo partnerima da povećaju sigurnost prihoda, uštede vreme i posluju u skladu sa novim zakonima o autentifikaciji plaćanja. U bliskoj budućnosti, dve nove ključne opcije će pomoći partnerima u vezi sa prilivom novca i smanjenjem troškova.

 

r4r4

Poboljšanja usluge Onlajn plaćanja

Neprestano poboljšavamo uslugu Onlajn plaćanja tako što gostima omogućavamo dodatne opcije za plaćanje, a partnerima više pogodnosti. Glavna poboljšanja koja uskoro uvodimo uključuju smanjenje troškova za obradu virtuelnih kreditnih kartica i bolji priliv novca. Ove nove funkcije će automatski biti podešene, tako da nema potrebe da preduzimate bilo kakve korake.

 

deee

Niži troškovi transakcije

Izabrali smo novu vrstu virtuelne kreditne kartice čija je naknada za obradu 25% povoljnija. U zavisnosti od vašeg dogovora sa pružaocem usluge plaćanja, trebalo bi da primetite smanjenje naknada koje plaćate za obradu virtuelnih kreditnih kartica.

CDD

Bolja kontrola nad prilivom novca

Usled nepredvidive situacije koju je uzrokovala pandemija korona virusa (COVID-19), uveli smo kratkoročnu promenu datuma aktivacije za sve virtuelne kreditne kartice u jedan dan nakon prijavljivanja. Cilj nam je da ukinemo ovu privremenu izmenu čim okolnosti to dozvole. Zbog toga sada ponovo primenjujemo ranije datume aktivacije virtuelnih kartica za partnere koji ispunjavaju uslove. Na taj način želimo da omogućimo bolje upravljanje prilivom novca. Dokle god nastavite da zadovoljavate kriterijume, moći ćete da ostvarujete sve pogodnosti, a više informacija o tome pronađite u Centru za podršku partnerima

 

Otvorite ekstranet kako biste videli koliku uštedu ostvarujete, kao i da biste proverili da li ispunjavate uslove za korišćenje ranijih datuma aktivacije virtuelnih kreditnih kartica.

Unapređujemo uslugu Onlajn plaćanja kako bismo vam pružili više pogodnosti

 

Počev od 2021. godine, Booking.com će postepeno obrađivati sve veći broj uplata gostiju u vaše ime. To znači da ćete naredne godine za veći deo rezervacija početi da primećujete sledeće pogodnosti:

 

  • Zagarantovane isplate: novac koji vam sleduje će uvek biti isplaćen.
  • Zaštita od prevara i storniranja zaduženja: nudimo bezbedan sistem plaćanja uz neprestanu proveru u cilju otkrivanja prevare i zaštitu od storniranja zaduženja.
  • Manji broj otkazivanja i nepojavljivanja: korisnici koji izaberu da plate tokom postupka rezervisanja u proseku otkazuju četiri puta ređe. To vam može pomoći da bolje optimizujete stopu popunjenosti objekta i smanjite nepredvidivost.
  • Manje vremena potrebno za administrativne poslove: što manje vremena posvećujete autorizaciji kreditnih kartica, naplati naknada za nepojavljivanje ili obradi nevažećih kreditnih kartica, to znači da ćete imati više vremena za razvoj svog poslovanja.
  • Podrška u vezi sa pouzdanom autentifikacijom korisnika: kada teretite kartice na daljinu, potrebno je da od januara 2021. godine obavite pouzdanu autentifikaciju korisnika (SCA) za sve platne transakcije u okviru Evropskog ekonomskog prostora (EEP). To je u skladu sa najnovijom zakonskom odredbom koja se odnosi na plaćanje. Time što ćemo se pobrinuti za postupak autentifikacije u vaše ime, umanjićemo vam rizik od odbijanja kreditnih kartica.

Posetite ekstranet

 

 

 

 

 

deee

Kako vam se čini ova stranica?