Osnove za određivanje cena

Odgovorite na promenljive potrebe putnika

Oduvek smo znali da putnici žele konkurentne, transparentne i privlačne cene. Ključni faktor za privlačenje većeg broja rezervacija je da se postarate da svaki potencijalni gost u pravom trenutku vidi odgovarajuću cenu. To može pomoći i da smanjite broj otkazivanja i neprodatih jedinica, kao i da izbegnete situacije u kojima morate da nudite popuste u poslednjem trenutku.

 

Snažna osnova je ključna za svaku uspešnu strategiju određivanja cena. Naši osnovni cenovni planovi i prilagođavanja vam pomažu da kreirate idealno podešavanje za svoje poslovanje. Nakon što podesite cenovne planove, bilo bi dobro da ih redovno pregledate i optimizujete. Time ćete vremenom privući najveći boj putnika, ostvariti više rezervacija i obezbediti veću popunjenost objekta.

 

Dodajte cenovne planove

pricing foundations

Osnove cenovnog plana

Cenovni plan je prva stavka koju podešavate na našoj platformi. Reč je o kombinaciji osnovnih elemenata svake rezervacije:

  • Cena – iznos koji naplaćujete za svaku sobu ili jedinicu
  • Jedinice – vrste soba ili jedinica koje su obuhvaćene određenom cenom
  • Period važenja – koliko dugo pre datuma prijavljivanja je određena cena dostupna
  • Dužina boravka – koliko dugo je potrebno da gosti borave kako bi određena cena bila dostupna
  • Otkazivanje – datum do kada je moguć potpun ili delimičan povraćaj novca i pod kakvim uslovima
  • Obroci – da li cena obuhvata određene obroke, poput doručka

Postavite snažnu osnovu uz dva osnovna cenovna plana

Preporučujemo da počnete tako što ćete ponuditi kombinaciju dva osnovna cenovna plana:

Potpuno fleksibilan

Bez mogućnosti povraćaja novca

Uz besplatno otkazivanje do najmanje sedam dana pre prijavljivanja, ovaj plan nudi najviše slobode putnicima.

 

To je obično najskuplji cenovni plan na našoj platformi, a takođe i onaj koji korisnici najčešće rezervišu.

Ovaj plan vam može pomoći da ostvarite više zagarantovanih rezervacija i prihoda, ali po nižoj ceni.

 

To je popularan izbor za rezervacije koje se prave manje od jedne nedelje unapred.

Potpuno fleksibilan

Bez mogućnosti povraćaja novca

Uz besplatno otkazivanje do najmanje sedam dana pre prijavljivanja, ovaj plan nudi najviše slobode putnicima.

 

To je obično najskuplji cenovni plan na našoj platformi, a takođe i onaj koji korisnici najčešće rezervišu.

Ovaj plan vam može pomoći da ostvarite više zagarantovanih rezervacija i prihoda, ali po nižoj ceni.

 

To je popularan izbor za rezervacije koje se prave manje od jedne nedelje unapred.

Potpuno fleksibilan

Uz besplatno otkazivanje do najmanje sedam dana pre prijavljivanja, ovaj plan nudi najviše slobode putnicima.

 

To je obično najskuplji cenovni plan na našoj platformi, a takođe i onaj koji korisnici najčešće rezervišu.

Bez mogućnosti povraćaja novca

Ovaj plan vam može pomoći da ostvarite više zagarantovanih rezervacija i prihoda, ali po nižoj ceni.

 

To je popularan izbor za rezervacije koje se prave manje od jedne nedelje unapred.

Zašto treba da ponudite kombinaciju cenovnih planova?

Najčešće se rezervišu
Putnici rezervišu cenovni plan bez mogućnosti povraćaja novca i potpuno fleksibilan cenovni plan češće nego bilo koje druge planove na našoj platformi. Ova dva cenovna plana pružaju jasnije informacije, budući da je jednostavno porediti cene i odabrati najbolju opciju.

 

Različite preferencije za različita putovanja
Naši podaci pokazuju da putnici rezervišu fleksibilne cenovne planove i planove bez mogućnosti povraćaja novca, u zavisnosti od svojih putnih potreba i toga koliko unapred rezervišu. Korisno je ponuditi oba plana kako bi vaše cene u svakom trenutku bile privlačne širokoj grupi korisnika.

 

Više gostiju u vašem objektu
Partneri koji nude oba cenovna plana u proseku ostvaruju veći broj rezervacija. Ukoliko ne ponudite cenovni plan bez mogućnosti povraćaja novca i potpuno fleksibilni plan, mogli biste da propustite tu priliku.

foundationsz.jpg

Prilagodite cene i privucite više putnika

Osim ova dva osnovna cenovna plana, može biti korisno uzeti u obzir i prilagođavanja. Mogu vam pomoći da privučete dragocene grupe putnika u svoj objekat.

Gosti koji borave duže

Putnici koji rano rezervišu

Porodice sa decom

Grupe i individualni putnici

Nedeljni i mesečni cenovni planovi povećavaju vidljivost objekta među rastućim brojem putnika koji pretražuju boravke od sedam dana ili više.

Cenovni plan za putnike koji rano rezervišu privlači putnike koji vole da planiraju unapred. Ovaj plan vam pomaže da unapred osigurate više prihoda i smanjite broj otkazivanja.

Ukoliko podesite konkurentne cene za boravak dece, možete u proseku da privučete do 15% više rezervacija porodica.

 

Odredite cene u skladu sa brojem gostiju i ostvarite do 4% više rezervacija uz cene za različit broj gostiju.

Gosti koji borave duže

Putnici koji rano rezervišu

Nedeljni i mesečni cenovni planovi povećavaju vidljivost objekta među rastućim brojem putnika koji pretražuju boravke od sedam dana ili više.

Cenovni plan za putnike koji rano rezervišu privlači putnike koji vole da planiraju unapred. Ovaj plan vam pomaže da unapred osigurate više prihoda i smanjite broj otkazivanja.

Porodice sa decom

Grupe i individualni putnici

Ukoliko podesite konkurentne cene za boravak dece, možete u proseku da privučete do 15% više rezervacija porodica.

 

Odredite cene u skladu sa brojem gostiju i ostvarite do 4% više rezervacija uz cene za različit broj gostiju.

Gosti koji borave duže

Nedeljni i mesečni cenovni planovi povećavaju vidljivost objekta među rastućim brojem putnika koji pretražuju boravke od sedam dana ili više.

Putnici koji rano rezervišu

Cenovni plan za putnike koji rano rezervišu privlači putnike koji vole da planiraju unapred. Ovaj plan vam pomaže da unapred osigurate više prihoda i smanjite broj otkazivanja.

Porodice sa decom

Ukoliko podesite konkurentne cene za boravak dece, možete u proseku da privučete do 15% više rezervacija porodica.

 

Prednosti snažne osnove

 

Naši podaci pokazuju da objekti sa dva osnovna cenovna plana i barem jednim prilagođavanjem ostvaruju najviše uspeha. Na primer, partneri koji nude oba osnovna cenovna plana i Ponudu za putnike koji rano rezervišu ostvaruju u proseku 5% više rezervacija, 11% veću vidljivost i 9% manje otkazivanja.

 

Dodajte cenovne planove

Istražite celokupan Vodič za određivanje cena

Podešavanje cenovnih planova je prvi korak ka usvajanju dobitne strategije za određivanje cena. Nakon što podesite cenovne planove, proučite naš vodič za određivanje cena koji je kreiran sa namerom da vam pomogne u povećanju popunjenosti objekta.

 

Vodič za određivanje cena