Osnove za određivanje cena

Cene koje odgovaraju promenljivim potrebama putnika

 

Uvek smo znali da putnici žele sjajne cene. Privlače ih konkurentne, transparentne i primamljive cene. Međutim, fleksibilnost je postala još važnija od početka pandemije korona virusa (COVID-19). Na svojoj platformi primećujemo last-minute i lokalne rezervacije u državama gde je oporavak počeo, kao i planiranje budućih putovanja. Ipak, putnici žele da budu sigurni da su njihove rezervacije dovoljno fleksibilne kako bi se mogle prilagoditi promenljivim okolnostima.

Novi okvir vam omogućava da razumete kako naša rešenja za određivanje cena mogu da vam pomognu da odgovorite na zahteve putnika i popunite kapacitete svog objekta.

Okvir za razumevanje opcija kada je reč o određivanju cena

 

Bilo da je podešavanje cena za vas novina ili želite da proširite svoju grupu gostiju, naša rešenja za određivanje cena vam mogu pomoći da popunite svoje kapacitete na nekoliko načina.

  • Osnova: cenovni planovi koje prvobitno podešavate kako biste privukli što više različitih vrsta putnika.
  • Proaktivni pristup: rešenja koja mogu da podrže vašu dugoročnu strategiju ostvarivanja prihoda, poput fokusiranja na određena tržišta i unapređenje vidljivosti tokom cele godine.
  • Reaktivni pristup: rešenja koja vam mogu pomoći da uvećate broj rezervacija u određenom periodu, npr. kako biste nadoknadili nekoliko otkazivanja u poslednjem trenutku.

Možete da izaberete rešenja i cenovne planove koje želite da koristite kako biste realizovali svoju strategiju određivanja cena. Naša uloga je da vam pružimo podršku prilikom odabira, kao i da se postaramo da putnici uvek dobijaju odličnu cenu i sjajno iskustvo prilikom rezervisanja smeštaja. Najpre podesite osnovni cenovni plan, a potom istražite niz proaktivnih i reaktivnih rešenja.

 

Dodajte cenovne planove Istražite skup rešenja

Ključni cenovni planovi za stabilnu osnovu određivanja cena

Image
pricing foundations

 

Naši podaci pokazuju da ćete postići najbolje rezultate koji se odnose na popunjenost kapaciteta ukoliko kombinujete tri cenovna plana: potpuno fleksibilni plan, plan bez mogućnosti povraćaja novca i plan za rane rezervacije.

 

Partneri koji aktiviraju sva tri plana u proseku dobijaju 5% više rezervacija, ostvaruju 11% bolju vidljivost i primaju 9% manje otkazivanja.

 

Uvek imate izbor kako želite da podesite svoje cene, ali vam preporučujemo da ponudite najmanje dva od pomenuta tri cenovna plana.

 

Izaberite cenovne planove koji privlače najrazličitije vrste putnika

Kako biste maksimalno popunili svoj objekat, preporučujemo da koristite kombinaciju tri cenovna plana koja vam nudimo:

 

Potpuno fleksibilan

Ponudite najviše fleksibilnosti putnicima čiji planovi mogu da se promene. Ovo je obično najskuplji cenovni plan na našoj platformi, a takođe i onaj koji korisnici najčešće rezervišu.

Bez mogućnosti povraćaja novca

Ovaj cenovni plan je popularan izbor među putnicima koji vode računa o cenama i obično nudi niže cene od potpuno fleksibilnog plana, ali može da vam pomogne da obezbedite više zagarantovanih rezervacija i prihoda.

Za putnike koji rano rezervišu

Privlači putnika koji planiraju unapred, nudeći im sjajnu vrednost za uloženi novac. Ovaj cenovni plan vam omogućava da osigurate prihode daleko unapred.

Dodajte maksimalnu fleksibilnost svojim cenovnim planovima

 

73% putnika koji su rezervisali smeštaj u aprilu 2020. godine je reklo da je besplatno otkazivanje glavni razlog zbog koga su se opredelili za određeni objekat.

 

Kako bismo vam pomogli da maksimalno iskoristite potražnju za fleksibilnošću, kreirali smo pravilo „Fleksibilno – 1 dan“. Omogućava vam da brzo produžite sve svoje periode za besplatno otkazivanje kako bi gosti mogli da otkažu do jednog dana pre prijavljivanja.

 

Uz pravilo „Fleksibilno – 1 dan“ vaš objekat će takođe biti vidljiviji na našoj platformi. Naši podaci ukazuju na to da partneri koji su primenili ovo pravilo ostvaruju do 23% bolju vidljivost.

 

Izmenite svoje cene Saznajte više

 

 

Image
pricing foundations

Istražite celokupan Vodič za određivanje cena

 

Podešavanje cenovnih planova je prvi korak ka usvajanju dobitne strategije za određivanje cena. Nakon što podesite optimalne cenovne planove, istražite skup naših rešenja koja su dizajnirana kako bi vam pomogla da maksimalno popunite objekat.

 

Vodič za određivanje cena

Kako vam se čini ova stranica?