Craig Beedle

Craig Beadle

Autor, Click. Magazine 

Craig je autor sa više od deset godina iskustva u predstavljanju složene tehnologije na lako razumljiv način.