Mark van der Heijden, CEO & Co-Founder, Wanderbrief

Mark van der Heijden

Glavni izvršni direktor i suosnivač platforme Wanderbrief

Mark van der Heijden je kreativni preduzetnik iz Amsterdama. Od januara 2014. do januara 2016. godine je putovao svetom i pisao blog „The Backpacker Intern“. Pomagao je agencijama, brendovima i dobrotvornim organizacijama. Nije želeo novčanu nadoknadu, već da dan svog rada zameni za hranu i smeštaj. Njegova misija je bila sticanje iskustva na sedam kontinenata i nadao se da će svojim primerom inspirisati osobe koje je sretao na putovanjima i internetu.