Jonathan MacDonald, best-selling author, speaker and advisor to the likes of Google, IKEA and Microsoft

Jonathan MacDonald

Najprodavaniji autor i govornik

Jonathan MacDonald, najprodavaniji autor, govornik i savetnik kompanija kao što su Google, IKEA i Microsoft