Profile picture for the user

Klaus Lykke

Menadžer marketinga proizvoda kompanije Booking.com

Klaus Lykke je menadžer marketinga proizvoda u kompaniji Booking.com