Profile picture for the user

Alain Sylvain

Glavni izvršni direktor kompanije Sylvain Labs

Alain Sylvain je glavni izvršni direktor kompanije Sylvain Labs, konsultantske kuće koja se bavi izradom strategija i dizajnom i nudi pomoć kompanijama da iskoriste trenutno stanje na tržištu i potencijal svog poslovanja, proizvoda i brendova.