Villkor för programmet för 0 % provision

Uppdaterad för 1 år sen
Spara

Nedan återfinns reglerna och villkoren som gäller Programmet för 0 % provision och som gjorts tillgängliga av Booking.com för och till förmån för behöriga Boenden som vill ansluta sig till Programmet för 0 % provision (på frivillig basis genom anmälan (om Boendet uppfyller kriterierna och om tillämpligt) efter eget gottfinnande) ("Programmet för 0 % provision" eller "Programmet").

 

 1. Definitioner och tolkning

 

 1. Om inget annat definieras i dessa villkor för Programmet för 0 % provision ("Villkoren") har termer med stor bokstav samma innebörd som enligt det Boendeavtal som ingåtts mellan Boendet och Booking.com ("Avtalet").
 2. Om inget annat framgår häri förblir Avtalets regler och villkor oförändrade med full giltighet och verkan.

 

 1. Programmet för 0 % provision

 

 1. Booking.coms Program för 0 % provision är ett belöningsprogram för nya Boenden. Det är möjligt att delta i Programmet fram till den 31 december 2022.
 2. Boenden måste uppfylla följande krav för att vara behöriga till Programmet:
 • Boendet (i betydelsen den juridiska personen) är en ny samarbetspartner till Booking.com och registrerar Boendet/Boendena (i betydelsen fastigheten/fastigheterna) för första gången på Plattformen och har blivit inbjuden till att delta i Programmet för 0 % provision och godkänner Villkoren under registreringsprocessen.
 • Varje Boende (i betydelsen fastighet) kan karakteriseras som en av följande boendekategorier som används på Plattformen:
  • lägenhet
  • lägenhetshotell
  • villa 
  • semesterhus
  • chalet
  • gîte
  • condo, eller 
  • stuga.
 • Varje Boende (i betydelsen fastighet) måste vara beläget i Australien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien eller USA. Boenden i andra länder är inte behöriga.
 • Boendet (i betydelsen den juridiska personen) kan registrera upp till högst 20 Boenden som tillhör ovan nämnda boendetyper. 
 • Varje behörigt Boende måste registreras och göras tillgängligt ("öppet/bokningsbart") på Plattformen senast den 31 december 2022.
 1. Booking.com förbehåller sig rätten att kontrollera den information som tillhandahålls av Boendet för att verifiera att den är sanningsenlig och korrekt, i syfte att fastställa behörigheten att delta i Programmet.

 

 1. Incitament

 

 1. Om Boendet är behörigt till Programmet kommer provisionsnivån för det berättigade Boendet att vara 0 % ("Incitamentet") för bokningar som görs mellan startdatumet för Incitamentet och slutdatumet för Incitamentet.
 2. Incitamentet gäller endast provisionen och omfattar inte avgifter för behandling eller hantering av gästernas betalningar.
 3. Incitamentet gäller från och med det datum då registreringen av Boendet (i betydelsen fastigheten) slutförs till och med Incitamentets slutdatum. Incitamentets slutdatum anges i det mejl om deltagande i Programmet som skickas ut till Boendet vid registrering samt på Boendets avtalssida på Booking.coms Extranät. 
 4. Efter Incitamentets slutdatum kommer Boendet att omfattas av de standardprovisionsnivåer som fastställs av Booking.com beroende på var Boendet är beläget.
 5. Incitamentet kommer att visas på de månatliga fakturor som Booking.com utfärdar till Boendet som en rabatt på det totala fakturabeloppet.

 

 1. Övrigt

 

 1. Booking.com kan efter eget gottfinnande besluta att sluta erbjuda Programmet till Boenden.
 2. Villkoren för Programmet (i) kan ensidigt ändras eller kompletteras från en gång till en annan av Booking.com efter eget gottfinnande förutsatt att en skälig varselperiod ges till relevanta deltagare, (ii) är och utgör en integrerad del av Avtalet (beroende på vad som är tillämpligt) (inklusive de Allmänna leveransvillkor som kan ändras från en gång till en annan) och måste läsas tillsammans med detta och (iii) kan accepteras online, men gäller under alla omständigheter i enlighet att Boendet anmäler sig till och använder Programmet. I händelse av konflikt mellan villkoren i Avtalet och Programmets villkor har Programmets villkor företräde.

Var den här artikeln till hjälp?