Cleaning

Användbara städtips för korttidsuthyrare

 | Spara
Jeremy Gall, Breezeways grundare och vd, delar sina bästa tips på hur du kan förbättra städrutinerna under pandemin och framöver

De som har boenden för korttidsuthyrning har upplevt en bergochdalbana till följd av pandemin under det senaste året: reserestriktioner, avbokningar och dramatiska svängningar i efterfrågan. Något som däremot har hållit sig konstant under de senaste sju månaderna har varit fokuset på rena, trygga och högkvalitativa boenden. 

Resultaten från Breezeways rapport "2020 Property Operations" visar att 97 % av korttidsuthyrarna upplever att pandemin har ökat gästernas känslighet vad gäller städning, och 99 % av dem planerar att förbättra städningen på sitt boende i enlighet med detta. 

Många av våra klienter har förbättrat sina städrutiner för att kunna erbjuda gästerna boenden som är rena och trygga. Här är några av åtgärderna de infört. 

Anpassa checklistorna för varje boende och städtillfälle 

Inget boende är det andra likt, och detta bör reflekteras i checklistorna för städningen. Vi rekommenderar att du följer en rum för rum-struktur för att säkerställa att arbetet följer de interna riktlinjerna och att inget faller mellan stolarna. Genom att vara organiserad och metodisk i hur du förmedlar detta till din städpersonal kan arbetet utföras på ett effektivare sätt.

Var särskilt uppmärksam på utrymmen som används ofta, till exempel kök och badrum, samt ytor som vidrörs ofta, till exempel dörrhandtag, lås, strömbrytare, termostater, fönster, apparater och elektronik. Personalen kommer att behöva lägga mer tid på dessa ytor och utrymmen.

Följ råden från myndigheter och organisationer

Håll checklistorna för städning och inspektion uppdaterade med de senaste råden om produkter och tekniker från myndigheter och organisationer som CDC (Center for Disease Control) i USA, WHO (Världshälsoorganisationen) och US EPA (United States Environmental Protection Agency). 

CDC rekommenderar att varje boendeenhet vädras ut innan städning, och att alla ytor rengörs innan nästa steg i städningsprocessen. Genom att följa dessa råd kan du skydda både framtida gäster och din personal. 

Ett annat råd från CDC är att tvätta lakan och handdukar i hög temperatur. EPA har användbara tips om godkända desinfektionsprodukter och hur du använder dem så att de blir så effektiva som möjligt. Personalen bör förses med personlig skyddsutrustning (munskydd och handskar). De bör även utbildas i hur utrustningen ska användas och hur den sedan ska kastas efter användning.

Hotel staff wearing mask
Under pandemin har det blivit vanligare att informera gäster och ägare om städprocedurer.

 

Utöka tiden för städningen

Till följd av pandemin måste städningen utföras mer grundligt. Många boenden har därför utökat tiden för städning innan ankomst och efter avresa. 

Enligt vår undersökning planerade 42 % av boendecheferna att implementera en väntetid mellan vistelserna för att ge personalen mer tid att städa. Detta för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt samt att städrutinerna och säkerhetsstandarderna efterföljs. Väntetiden varierar ofta mellan 4 och 24 timmar, beroende på lokala regler och respektive klient. 

Se till att det finns tid avsatt i schemat för att verifiera att städningen av varje boendeenhet följer städrutinerna och säkerhetsstandarderna genom att inspektera varje boendeenhet separat (något som 70 % av boendena planerar att göra). 

Kommunicera åtgärderna som vidtagits 

Under pandemin har det blivit allt vanligare att tala om för gästerna och ägarna om vilka städrutiner som implementerats. Korttidsuthyrare marknadsför sina städrutiner på särskilda landningssidor och bland boendeuppgifterna. Detta bidrar till att skapa trygghet för gästerna när de bokar, och själva gästupplevelsen blir mer bekväm. 

Personalen kan också förse gästerna med desinfektionsmedel och ytterligare rengöringsmaterial som kan användas på boendet efter incheckningen. De kan också informera om vilka åtgärder som vidtagits på boendet före ankomsten.

Överväg smarta verktyg för att automatisera städningen 

Som korttidsuthyrare är det många operativa arbetsuppgifter som ska utföras – jobb ska schemaläggas, arbetet ska samordnas och servicestandarder måste följas upp och kontrolleras. Till följd av pandemin har det blivit viktigare än någonsin att de operativa arbetsuppgifterna utförs på ett detaljerat, högkvalitativt och kontrollerat sätt så att detta kan verifieras och delas med kunderna. 

Genom att automatisera dessa processer med hjälp av smarta och ändamålsenliga verktyg blir det enklare att schemalägga städningen, kontrollera att råden från tillsynsmyndigheter efterföljs och slutligen leverera en bättre gästupplevelse.

 

working with laptop on lap
Läs mer om hälsa och hygien

Ta del av efterfrågan genom att skapa trygghet för gästerna med åtgärder för hälsa och hygien. 

Gå till produktlösningar

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Under städningen bör du vara särskilt uppmärksam på utrymmen som används ofta, till exempel kök och badrum, samt ytor som vidrörs ofta, till exempel dörrhandtag, lås, strömbrytare, termostater, fönster, apparater och elektronik. 
  • Transparens är nyckeln när det kommer till att skingra gästernas oro kring städningen. Framhäv städrutinerna på din boendesida så att gästerna kan känna sig trygga.
  • Följ de senaste råden gällande produkter och tekniker från organisationer som WHO – på så sätt kan du säkerställa att dina checklistor för städning och inspektion är uppdaterade.
  • Enligt Breezeways undersökning planerar 42 % av boendecheferna att implementera en väntetid mellan vistelserna för att ge personalen mer tid att säkerställa att städrutinerna och säkerhetsstandarderna efterföljs.