sustainability

Evolves Director of Social Responsibility om hur man integrerar hållbarhet i sin verksamhet

 | Spara
Maureen Hergenroether berättar hur Evolve, en lösning för uthyrning av semesterboenden för både boendeägare och gäster, integrerar hållbarhet i sin verksamhet – och hur du också kan göra det.

Maureen Hergenroether är Director of Social Responsibility and Impact på Evolve, ett företag som omdefinierar upplevelsen gällande uthyrning av semesterboenden över hela Nordamerika. Här avslöjar hon vad Evolve gör för att bli mer hållbart – och hur det gynnar dess boendeägare. 

Kan du berätta lite om dig själv och Evolve?

Evolve är Nordamerikas snabbast växande uthyrningsnätverk för gäster, boendeägare och servicepartners. Vi har nästan 30 000 boenden på 750 resmål. Vi lägger fokus på att skapa en bättre upplevelse för alla som är involverade i uthyrningsprocessen.

Vi ser på socialt ansvar ur ett holistiskt perspektiv. I min roll har jag inte bara hand om hållbarhet utan även filantropi, mångfald, rättvisa och inkludering.

Hur ser Evolve på hållbarhet?

Vi ger Evolves gäster, boendeägare och teammedlemmar möjlighet att göra mer hållbara val och vara ansvarsfulla konsumenter. Vi främjar mer hållbara initiativ som gör skillnad både inom och utanför vår verksamhet.

Hur integrerar Evolve hållbarhet i sin verksamhet?

För att integrera hållbarhet i vår affärsmodell har vi tänkt på vårt sociala ansvar och vår vision utifrån ett bredare perspektiv. För oss handlar det om att skapa tillit. Vår vision på Evolve är att vara det mest pålitliga företaget. Vi ser det som "tillitsbaserat arbete".

Vi ställer frågan: Hur kan vi skapa en mer välkomnande miljö för kommande generationer? Vi samarbetar med våra boendeägare för att tillhandahålla information och bygga upp affärsmässiga argument för hållbarhet. Vi använder oss av ansvarsfull konsumtion för hållbarhet – vi tittar på de val vi gör varje dag internt för att bli mer ansvarsfulla som konsumenter. Det handlar inte om bara en engångsåtgärd som vi vidtar. Vi tittar hela tiden på det vi gör och frågar oss själva: Hur passar detta in i vår modell för socialt ansvar?

Vi har också anpassat vårt åtagande för socialt ansvar till FN:s mål för hållbar utveckling. Genom att uppfylla dessa mål ser vi till att vi inte bara gör det som är bra för oss, utan vi tillämpar det som vi uppmanar andra att göra, och är därmed en del av ett högre syfte. 
 

sustainability click


Hur uppmuntrar Evolve sina boendeägare att tillämpa mer hållbara metoder?

Det är definitivt en utmaning. Internt fokuserar vi på utbildning. Vi ser till att våra anställda kan tala om ämnet och förstår vikten av det. Med boendeägare handlar det om att fortsätta bygga upp det affärsmässiga argumentet. Det innebär till exempel att använda sig av Booking.coms undersökningar och fokusera på olika incitament. Genom att bli mer hållbara kan boendeägarna faktiskt spara pengar och till och med få skattelättnader – det är många som fortfarande inte är medvetna om detta. Vi försöker också belysa efterfrågan på marknaden och låta boendeägarna veta att de verkligen gör sig själva en tjänst genom att göra sina boenden mer hållbara.

Rent praktiskt har vi tittat på olika typer av samarbeten som gör hållbara metoder mer tillgängliga. Vi ser över vilka produkter och tjänster vi kan samarbeta med och sedan gör vi dessa tillgängliga för boendeägarna. Vi vill hjälpa dem att inse att små förändringar verkligen kan göra en stor skillnad.

Vi måste också se till att få ut mer utbildningsmaterial om hur man kan vara en mer hållbar resenär och gäst. Om en boendeägare installerar vattensparande duschar i badrummet, men gästen lämnar duschen på medan de borstar tänderna, kommer det inte riktigt att fungera.

Vad vill du se mer av under det kommande året?

Jag anser att varumärken måste samarbeta, lägga konkurrensen åt sidan ett tag och hjälpa varandra när det gäller hållbarhet. Vi måste dela med oss av information och insikter. Harmoni är ett nyckelord här, och jag skulle vilja se fler samtal och ökad synlighet gällande detta ämne under nästa år.

Det finns fortfarande många människor där ute som är skeptiska till hållbarhet. Ju mer vi samarbetar som varumärken och ser till att hålla konversationen igång, desto enklare blir det för oss att erbjuda den bästa och mest hållbara gästupplevelsen.
 

Building a credibly sustainable travel industry
Ta reda på mer om hållbart resande

Se presentationen "Vägen till en mer trovärdigt hållbar resebransch" från Click. 2023.

Titta nu

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Evolve fokuserar på att skapa en bättre upplevelse när det handlar om uthyrning av semesterboenden, samtidigt som de försöker integrera hållbarhet i denna process.
  • Evolves eget sociala ansvar, som överensstämmer med FN:s mål för hållbar utveckling, omfattar hållbarhet, filantropi, mångfald, rättvisa och inkludering.
  • Evolve arbetar aktivt för att utbilda sina boendeägare om fördelarna med att bli mer hållbar, vilket kan medföra att de sparar pengar på lång sikt.