Använd vår guide med data för att fånga efterfrågan under den senare delen av säsongen.

Woman on laptop

Förbättra din prissättningsstrategi med erbjudanden

 | Spara
Erbjudanden är en viktig komponent i en lyckad prissättningsstrategi och kan bidra till att lösa både kortsiktiga och långsiktiga affärsbehov. Hielke van Trommel, Director of Product Marketing på Booking.com, förklarar hur partners kan integrera erbjudandena på ett strategiskt sätt.

Prissättningen spelar en avgörande roll för att fånga upp efterfrågan från resenärer och för att få bokningar. Allt börjar med att se till att du har en stark grund bestående av lockande prisplaner. Dessa kan sedan utvecklas med proaktiva och reaktiva erbjudanden som kan göra ditt boende ännu mer lockande. 

Erbjudanden kan hjälpa dig att få en ännu större marknadsandel. Den här konkurrensfördelen är särskilt viktig med tanke på att över hälften (55 %) av resenärerna är mer benägna att söka efter erbjudanden när de planerar nästa resa.

Skapa en strategi för erbjudanden

Olika erbjudanden tillgodoser olika behov, och hur du skapar och integrerar erbjudanden i din prissättningsstrategi bör gå i linje med dina övergripande affärsmål. Våra erbjudanden har utvecklats med detta i åtanke. De ger dig valmöjligheter och flexibilitet att kunna erbjuda rätt rabatter vid rätt tidpunkt, baserat på dina behov gällande beläggning och intäkter.  

Det finns dock några vägledande principer som kan hjälpa dig att bestämma vilka erbjudanden du ska aktivera. Börja med att fråga dig själv: "Vilket problem är det jag försöker lösa?". Vill du till exempel lösa ett kortsiktigt problem med beläggningen? I så fall kan du överväga ett reaktivt erbjudande. Om du vill planera i förväg med konsekventa tidpunkter i kalendern är en proaktiv strategi rätt för dig. Genom att förstå alla potentiella utmaningar kommer det bli enklare att välja erbjudanden som kan hjälpa dig att klara av utmaningen i fråga. 

I allmänhet fungerar erbjudanden bäst för tillfälliga behov. Om du analyserar ditt boendes resultat – både historisk data och aktuella uppgifter – kan det hjälpa dig att precisera vid vilka tillfällen då du kommer dra mest nytta av att planera och aktivera olika erbjudanden. På extranätet under fliken "Erbjudanden" kan du även filtrera resultaten för erbjudanden som du har använt förut. Det kan hjälpa dig att mäta tidigare resultat som du sedan kan använda för din framtida planering.  

Det är också bra att veta hur erbjudanden kan kombineras – både med varandra och med andra prissättningslösningar. Om du exempelvis har flera erbjudanden aktiverade på samma gång, kommer inte alla att vara synliga för gästerna. Och även om du kan vara behörig för flera möjligheter vid en viss tidpunkt, så betyder det inte att vi uppmuntrar dig att implementera samtliga. Det är snarare så att vi tillhandahåller ett varierat utbud av erbjudanden för att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut om vad som passar dina mål bäst.

Kampanjerbjudanden, specialerbjudanden och anpassningsbara erbjudanden.

Våra erbjudanden faller inom någon av följande tre kategorier: Kampanjerbjudanden, specialerbjudanden eller anpassningsbara erbjudanden. 

Kampanjerbjudanden är säsongsbetonade erbjudanden som du proaktivt kan planera in i förväg. Om du till exempel vill säkra beläggningen på lång sikt kan vårt kommande Kickstarta 2022-erbjudande hjälpa dig att få fler bokningar tidigt på säsongen. På samma sätt kan vårt semestererbjudande, som gäller under en längre förbestämd tidsperiod, hjälpa dig att planera dina intäkter för resten av året och samtidigt ge dig upp till 28 % fler bokningar.

Sedan finns specialerbjudanden som är reaktiva kampanjer med höga rabatter och som löper under en kortare period. Ta Black Friday, ett av årets största shoppingevent, som exempel: då finns ett stort antal kunder som söker efter erbjudanden online. Vårt Black Friday-erbjudande är utformat för att fånga upp den här ökade efterfrågan med hjälp av en särskild etikett och en marknadsföringskampanj för att säkerställa att våra partners som bestämmer sig för att använda kampanjen får betydande exponering. 

Föredrar du att sätta ihop dina egna erbjudanden? Vi har också ett antal anpassningsbara erbjudanden. I samband med våra andra erbjudanden ber vi om ett visst åtagande från din sida för att kunna marknadsföra dem på ett effektivt sätt mot våra kunder. De anpassningsbara erbjudandena ger dig dock fullständig flexibilitet – du bestämmer själv rabattbelopp, målgrupp samt boknings- och vistelsedatum. 

De anpassningsbara erbjudandena är optimala för att styra om kursen efter behov. Om du till exempel märker en avvikelse i ditt vanliga bokningsmönster kan en reaktiv implementering av ett baserbjudande bidra till att ökad synlighet och fler bokningar. Eller, om du vill ta del av ökad efterfrågan från resenärerna i sista minuten kan du använda ett sista minuten-erbjudande för att locka kunder och säkra mer intäkter.

Mervärde i marknadsföring

Erbjudanden stödjs ofta av marknadsföringskampanjer där vi skapar tillfällen med hög exponering som aktivt driver på efterfrågan ytterligare. 

Att använda kampanjer för att kunna erbjuda lockande priser påverkar i slutändan de val som resenärerna gör på vår plattform. Det viktigaste är att du har en strategi på plats och känner till vilka mål du vill uppnå. Därefter kan du bestämma vilka erbjudanden som passar din övergripande strategi bäst.

 

computer.jpg
Upptäck mer

Besök vår sida med produktlösningar för att läsa mer om de olika erbjudandena som du kan använda för att förbättra din prissättningsstrategi. 

Produktlösningar

Vad tycker du om den här sidan?

Topics
Sammanfattning
  • Erbjudanden är ett effektivt verktyg för partners som vill ta del av efterfrågan och öka antalet bokningar.
  • Som partner har du tillgång till ett stort urval av erbjudanden som kan planeras och aktiveras i enlighet med din övergripande prissättningsstrategi då och när de behövs.
  • Vissa erbjudanden kräver en specifik rabatt, medan andra är mer flexibla och kan anpassas till dina affärsbehov.