Ink Hotel

INK Hotels hållbarhetsresa: inkludering och mångfald är nyckeln

 | Spara
Jolanda Sadni Ziane är general manager för INK Hotel, som ligger i hjärtat av Amsterdam. Nyckeln till positiv förändring för INK Hotel är att alla, både de anställda och gästerna, ska känna sig inkluderade.

INK Hotel välkomnar vi över 50 000 gäster varje år, vilket har en betydande inverkan på planeten och vårt lokalsamhälle. Vi har alltid känt att det är vårt ansvar att skapa en sund balans mellan våra handlingar, personerna som vi arbetar med och vårt ekosystem. Dessutom anser även våra gäster att hållbarhet och socialt ansvar är en viktig fråga. 

Som en del av Accor deltar vi i Planet 21-programmet – vårt mål är att skapa en värld med positiv gästfrihet för vårt team, våra gäster och partners, samt för lokalsamhället runt omkring oss. Det kan vara utmanande, men vi delar upp målen i rimliga tidsramar och försöker uppnå dem som ett team.  

Vårt arbete har varit värdefullt på kort sikt och vi har sänkt kostnaderna för vatten, energi och livsmedel. På lång sikt bidrar det även till en bättre värld. Vårt dagliga motto är att vi inte kan förändra världen, men vi kan börja med oss själva. Det är precis vad vi gör med varje enskild åtgärd vi vidtar, stor som liten. 

Alla ska vara inblandade

När vi började vår hållbarhetsresa insåg vi att det handlar om mycket mer än att bara följa en lista – det måste finnas ett sätt att inkludera varje anställd. Vi har utbildat våra team i hållbarhet på arbetsplatsen, till exempel att släcka lamporna när de lämnar rummet och använda hållbara rengöringsprodukter samt vårt program för minskning av matsvinn. 

Vi uppmuntrar också våra gäster att delta. De har sagt att de är tacksamma för att de kan göra sitt, till exempel genom att återanvända sina handdukar, vilket sparar vatten, energi och tvättservice. Vi återinvesterar sedan 50 % av de besparingar som genereras i skogsjordbruksprojekt.

Folding towels

 

Utöver detta får vi ofta positiv feedback för de åtgärder som är synliga, till exempel avlägsnandet av många engångsartiklar av plast, våra hållbara bekvämligheter och vår signaturrätt – som är vegetarisk eftersom vi är medvetna om den inverkan som kött- och fiskproduktionen har på vår planet. Med detta sagt finns det också många åtgärder som inte är synliga för våra gäster, till exempel våra lågenergilampor och vattenbesparande anordningar som installerats i alla duschar och kranar på hela hotellet.

En av våra åtgärder som gästerna uppskattar mest är vår urbana örtagård och honungen som framställs i bikupor som finns installerade på taket. Våra bin producerar 100 liter honung per år och den används i vår frukostbuffé, i cocktails och som en gåva till våra gäster. Det är något som gästerna kan relatera till – och till och med smaka på – så det har varit ett väldigt effektivt sätt att synliggöra hållbarhet. 

Så bidrar vi till lokalsamhället

Att vara hållbar handlar också om att ta hand om människorna runt omkring oss – vårt team representerar 24 olika nationaliteter och talar 17 språk. Att erkänna och uppmuntra andra och att respektera och berikas av våra olikheter – det är våra grundläggande principer och nyckeln till vår gemensamma framgång.

Våra ambitioner bygger på fyra prioriteter: mångfald och jämställdhet mellan könen, blandad etnisk, social och kulturell bakgrund, flera generationer som arbetar tillsammans och integrering av personer med funktionsnedsättning. Vi uppfyller dessa ambitioner genom att stödja flera lokala initiativ, till exempel IMC:s helgskola, som välkomnar barn från socioekonomiskt utsatta områden för att inspirera dem att överväga en karriär inom hotellbranschen.

Honey

 

Hotellet anordnar även evenemang vars syfte är stödja lokalsamhället. Varje år under Pride förvandlas vi till "PINK Hotel" för att öka medvetenheten om HBTQ-rättigheter. Vi har varit värd för evenemanget sex år i rad och välkomnat hundratals gäster som firat med oss. Vi öppnar till och med vår lobby för utställningar – konstnärer kan visa och sälja sina verk gratis här. Konstutställningen har alltid en koppling till hotellet, Amsterdam eller ett relevant socialt tema.   

Vi agerar för att hjälpa dem som är utsatta, stödja lokala initiativ och stärka våra kopplingar till lokalsamhället och på så sätt förbättra både gästernas upplevelser och våra partnerskap.

Vi prioriterar hållbarhet

Ibland kan det vara svårt att prioritera projekt vars syfte är att genomdriva nya hållbarhetsåtgärder. För hotell innebär kraven i samband med den dagliga driften att hållbarhetsprojekt ofta hamnar längre ner på listan. Till exempel så har vi påbörjat processen med att ta bort schampo- och tvålförpackningar för engångsbruk och ersätta dem med påfyllningsbara behållare, men projekt som detta får inte alltid högsta prioritet, särskilt under de utmanande tider som vi har upplevt under det senaste året. Nyckeln till att övervinna sådana utmaningar och genomföra framgångsrika hållbarhetsåtgärder är att sätta ambitiösa mål med tydliga handlingsplaner och sedan införa dem gradvis.

Det är också väldigt viktigt att vi förmedlar våra ansträngningar till potentiella gäster online och på hotellet. Fler resenärer än någonsin letar efter information om hållbarhetsåtgärder som har vidtagits på hotellet. Även om det är omöjligt för oss att berätta för gästerna om varje enskild åtgärd, är Booking.coms nya symbol för hållbara boenden ett transparent sätt att försäkra gästerna om att de gör ett hållbart resval.

De mest givande resorna är de där man prövar sig fram och med tiden blir bättre och bättre. Man gör misstag och man lär sig av dem. Viktigast av allt är att man aldrig glömmer varför man påbörjade resan – det ger en styrkan att fortsätta framåt.

 

Building a sustainable travel framework for accommodations
Lyft fram dina hållbarhetsåtgärder

Har du vidtagit hållbarhetsåtgärder på ditt boende? Visa upp dem på din boendesida. 

Uppdatera åtgärder

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Varje person i teamet har sin roll att spela när det handlar om att göra boendet mer hållbart, så se till att utbilda ditt team därefter.
  • Gör ändringar som är lätta att relatera till, som bikuporna på taket på INK hotell som producerar honung till gästerna.
  • Att hjälpa lokalsamhället, till exempel genom att stödja lokala konstnärer, är en viktig del av hållbarhetsresan.