Trees

Så kan boenden skapa ett ramverk för hållbart resande

 | Spara
Booking.com fokuserar på hållbart resande genom globala partnerskap, branschinitiativ och produktutveckling. Bea de Andres, Head of Sustainability – Core Business, berättar om hur vi stödjer våra partners på den här resan.

Även om den aktuella situationen är utmanande för resebranschen är det viktigt att vi har ett långsiktigt perspektiv. Resor spelar en viktig roll i våra liv, och även om det kan ta lite tid att återvända till samma nivåer som innan coronapandemin så kommer människor börja resa igen – kanske på ett mer meningsfullt sätt än någonsin tidigare. 

Resor har en förmåga att vidga våra vyer, öka vår förståelse och skapa möjligheter att träffa nya människor. Men resor påverkar också resmålen vi väljer att åka till. Vi har ett ansvar gentemot vår planet att se till att denna påverkan bidrar till att skydda dessa destinationer så att de kan upplevas av kommande generationer. Enkelt uttryckt vill vi att alla ska kunna ha valet att göra hållbara resor.

Ett åtagande om hållbara resor

Vi har en holistisk syn på hållbarhet – vi ser vikten av att ta hänsyn till både miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer under hela reseupplevelsen. Genom ansvarsfulla resor kan vi bevara och hylla den naturliga miljön och den biologiska mångfalden, stärka de lokala samhällena – och se till att fördelarna med turismen är jämnt fördelad över resmålens samhällen – samt bevara kulturarvet och hylla våra interkulturella skillnader. Perspektivet är brett, men det går att tillämpa på lokal nivå för att ta itu med allt som kan påverka balansen på ett resmål.

Hållbara resor har stått högt upp på vår agenda i många år nu, och har blivit verklighet genom initiativ som Booking Booster-programmet. Under de senaste tre åren har vi stöttat över 450 organisationer som fokuserar på hållbarhet genom finansiering, mentorskap, vårt volontärprogram Booking Cares och acceleratorprogram för startup-företag och ideella organisationer. Våra riktlinjer för djurskydd och samarbeten med lokala myndigheter har bidragit till positiva åtgärder. 

Men under den här tiden har vi också lärt oss att "hållbart resande" betyder olika saker för olika människor, och att många olika definitioner och standarder kan vara överväldigande för både industrin och konsumenterna. Så det försöker vi hjälpa till med under 2021. 

Ett sätt att jobba med detta är att inleda nya partnerskap och initiativ inom branschen. Ett exempel är Travalyst som vi grundade tillsammans med hertigen av Sussex och Trip.com, Skyscanner, TripAdvisor och Visa. Vårt gemensamma mål är att göra resebranschen till en katalysator för positiv utveckling och förändra framtidens resor för alla. 

Sustainability
Efter flera månaders undersökningar och experiment lanserade vi nyligen 32 nya hållbarhetsåtgärder som partners kan lägga till på sin boendesida.

 

Hållbarhet på boenden

Vår data visar att kunderna vill ha mer information och fler möjligheter när det kommer till hållbara boenden. Faktum är att 70 % av resenärerna skulle välja ett specifikt boende om de visste att boendet infört hållbara åtgärder. Därför har vi under 2020 åtagit oss att stödja er, våra partners, så att era verksamheter kan ta del av den positiva effekten som hållbarhetsåtgärderna medför – och i förlängningen göra det lättare för våra kunder att göra hållbara val. Förutom att tillhandahålla verktyg som hjälper dig att komma vidare på din hållbarhetsresa, vill vi göra det enklare för dig att tala om för kunderna vilka åtgärder du vidtagit. 

Efter många månader med undersökningar och experiment har vi nyligen lanserat 32 nya hållbarhetsåtgärder som du kan lägga till på din boendesida. Dessa åtgärder är indelade i fem kategorier: avfall, energi och växthusgaser, vatten, stöd till lokala samhällen och naturskydd. Tillsammans skapar de en solid grund så att du kan börja engagera dig i hållbarhetsarbetet, samtidigt som du lyfter fram dina åtgärder för gästerna. Du kan ange vilka åtgärder du implementerat och inte i extranätet under Faciliteter och tjänster. Vi kommer inte att visa de åtgärder som du inte har implementerat för gästerna, och du kommer inte att påverkas negativt för att du inte har alla åtgärder på plats. Men genom att få den här informationen kan vi få bättre förståelse för var våra partners befinner sig på sina respektive hållbarhetsresor. 

För våra miljöcertifierade partners som redan har gjort stora framsteg visar vi nu även information om deras hållbarhetscertifiering. Detta gäller boenden som är ackrediterade eller erkända av Green Tourism, EU Ecolabel och GSTC. På samma sätt är det också möjligt för behöriga kedjor att lyfta fram sina hållbarhetsprogram

Utöver detta har vi nyligen lanserat guiden Hållbarhet – en handbok för boenden som har utformats för att vägleda dig genom olika initiativ. Du kan till exempel läsa om hur du kan minska din vatten- eller energiförbrukning. Guiden kommer att utvecklas i takt med att vi fortsätter vår väg mot en mer hållbar reseupplevelse. Vi kommer fortsätta samarbeta med branschexperter, hållbarhetsspecialister och er, våra partners, för att kunna leverera korrekt information och nya möjligheter.

Oavsett om ditt boende har haft hållbarhetsåtgärder implementerade redan från början, eller om du tar dina första steg mot att införa nya rutiner, finns det en uppsjö av idéer och initiativ som bidrar till att göra vår vision för hållbara resor till verklighet. Även de allra minsta stegen kan göra stor skillnad för den miljömässiga och sociala påverkan som en resa kan ha. Nu är det viktigt att branschen tillsammans arbetar mot den systemiska förändringen som hjälper till att göra hållbara resor tillgängliga för alla.

 

the grand12
Visa upp hållbarhetsåtgärderna för gästerna

Framhäv hållbarhetsåtgärderna som du vidtagit genom att ange vilka åtgärder du infört. Detta kan du göra på extranätet under avsnittet "Faciliteter och tjänster". 

Uppdatera rutinerna

Vad tycker du om den här sidan?

Topics
Sammanfattning
  • Våra undersökningar visar att 70 % av resenärerna skulle välja ett specifikt boende om de visste att boendet infört hållbara åtgärder.
  • Vi fortsätter att stödja hållbara resor genom att ingå i nya partnerskap och initiativ inom branschen, som Travalyst.
  • Vi lanserade nyligen 32 nya hållbarhetsåtgärder som partners kan lägga till på boendesidan.
  • Vi har också tagit fram guiden Hållbarhet – en handbok för boenden som har utformats för att vägleda våra partners genom olika hållbarhetsinitiativ.