Gen Z

Så kan ditt varumärke nå resenärer i generation Z

 | Spara
Vill du veta hur du kan lyckas med att nå resenärer i generation Z? Våra branschinsikter om radikal autenticitet och marknadsföring med ett syfte kommer att hjälpa varumärken som ditt.

Generation Z är den mest mångfaldiga generationen någonsin hittills och den har en stark känsla av tillhörighet till och allierar sig med hbtqi+-rörelsen. De är också den generation som är mest trolig att undersöka ett varumärkes syfte och de värderingar ett företag har innan de köper något. Vi har tagit fram några värdefulla branschinsikter som kan hjälpa dig att lyckas marknadsföra ditt varumärke till denna nya generation med resenärer. 

Se hela presentationen eller läs mer om våra branschinsikter nedan.

Generation Z bryr sig verkligen om att ditt varumärke har ett syfte

När det gäller att nå generation Z-resenärer är det viktigt att ha ett tydligt syfte med varumärket. Arjan Dijk, CMO på Booking.com, föreslog tre viktiga ingredienser för marknadsföring som styrs av ett syfte: ett tydligt och inspirerande uppdrag, att vara ärlig och att ta hänsyn till IDEAS-ämnen (inkludering, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och hållbarhet).

Generation Z är, mer än någon tidigare generation, intresserad av hur varumärken representerar sig själva. "Yngre generationer idag är extremt känsliga för kärnvärdena, uppdraget, riktningen ett varumärke tar och hur varumärket representeras", säger Clark Massad, Vice President & Global Partnerships för International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA). "Och när du tittar på hbtqi+-rörelsen inom generation Z så är de ännu mer känsliga för detta. De vill använda varumärken som är i linje med deras egna värderingar och ideal."

Därför tittar generation Z noga på vad varumärken säger om verksamhetens sociala ansvar och deras ställningstaganden när det gäller mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). "De tittar på sidor på dina webbplatser", säger Massad. "Är du engagerad eller inte?"

Tips:

Presentera tydligt vad du som varumärke gör när det gäller företagets sociala ansvar eller mångfald, rättvisa och inkludering, oavsett om det är på din webbplats eller sociala medier, på din boendesida på Booking.com eller på ditt boende.

Click. 2023

De frågor som betyder mest för generation Z

Mångfald och inkludering är två av de viktigaste frågorna för generation Z, och det är mycket viktigt att varumärken verkligen gör det de säger att de gör inom dessa områden. 

"Generation Z bryr sig så mycket eftersom de är den generation med störst mångfald någonsin hittills. I USA har de störst mångfald när det gäller etnicitet, men när det gäller hbtqia+ blir det ännu mer intressant", säger Brimbelle Grandcolas, Head of Diversity, Equity and Inclusion för Disneyland Paris. "20 % av generation Z identifierar sig som hbtqia+-personer, jämfört med endast 10 % av millennials."

Generation Z är också den första generationen som verkligen har vokabulär, förebilder, möjligheter och den sociala kontexten för att diskutera dessa frågor öppet. "Generation Z har växt upp med föräldrar, fastrar, morbröder, bröder, systrar och klasskamrater som identifierar sig som hbtqi+. Så det har blivit en del av deras vardag", säger Massad. "Det börjar med generation Z, men det förs vidare från den generationen eftersom de pratar med sina föräldrar, sina farföräldrar och sina vänner, vilket gör det ännu mer normaliserat." 

Tips:

Att erbjuda inkluderande gästfrihet är viktigt – inte bara för generation Z-resenärer utan för alla gäster. Läs mer om hur kan du göra ditt boende mer inkluderande för hbtqi-resenärer.

Så kan ditt varumärke nå resenärer i generation Z och andra resenärer

Som Courtney Maywald, vår chef för varumärkesstrategi säger, är generation Z inte bara uppväxta i en digitalt tillvänd miljö, utan också omgivna av mångfald, hållbarhet och marknadsföring. Om varumärken vill nå denna målgrupp måste de se till att deras marknadsföring och meddelanden är autentiska. 

Varumärken måste bygga upp ett förtroende hos de grupper de riktar sin marknadsföring till. "Jag måste säga att Booking.com gör ett riktigt bra jobb genom Travel Proud-programmet", säger Massad. "Någon kan komma och bo på ett boende och vara säker på att boendet håller det löftet." 

Andra exempel på hur man kan skapa förtroende inom resebranschen är Alitalia, som var det första företaget som introducerade "Mx" som ett icke-binärt könsalternativ för bokningar, och Disneyland Paris som genomför personalutbildning om kön och transition.

Varumärken som inte uppfyller påstådda värderingar i sina handlingar kommer snabbt att upptäckas av en generation som har så bra koll på autenticitet och syftesstyrt beteende. Rachel Lowenstein, Global Head of Inclusive Innovation på Mindshare, föreslår att varumärken borde fråga sig själva om deras åtgärder för mångfald och inkludering är ett marknadsföringsinitiativ eller en integrerad del av deras verksamhet. 

Hon betonar även vikten av ekonomiskt engagemang. "Det innebär att investera i queermedia. Det innebär att investera i hbtqi+-influensers", säger Lowenstein. "Det innebär att dyka upp på Pride, men också att dyka upp vid alla andra ögonblick som rörelsen kanske firar."

Tips:

Omsätt dina ord i handling. Upptäck fem åtgärder du kan vidta för att erbjuda mer inkluderande gästfrihet och göra ditt boende mer hbtqi+-vänligt.


Om du gör inkludering och mångfald till en del av ditt varumärkessyfte snarare än att bara hoppa på marknadsföringstrender kommer du att kunna nå generation Z och stödja hbtqi+-gäster på samma gång. 

 

Click.2022
Få fler insikter

Se videor om våra senaste lösningar, branschinsikter och initiativ som bidrar till att göra det lättare för alla att uppleva världen.

Läs mer

Vad tycker du om den här sidan?

Så kan ditt varumärke nå resenärer i generation Z
Sammanfattning
  • En viktig utgångspunkt för att nå generation Z är att ha ett tydligt varumärkessyfte.
  • Som den mest mångfaldiga generationen någonsin värdesätter generation Z varumärken som bryr sig om mångfald och inkludering.
  • 20 % av generation Z identifierar sig som hbtqi+ jämfört med endast 10 % av millennials – så att erbjuda inkluderande gästfrihet är viktigt för denna målgrupp.
  • Mångfald bör vara en del av din verksamhet – inte bara ett marknadsföringsinitiativ.