Bikes

Stayokays hållbarhetsresa: våra gäster är med oss

 | Spara
Stayokay är en nederländsk kedja med vandrarhem som fokuserar på att minska sin miljöpåverkan. Mirjam Kiestra, Sustainability Coordinator, berättar för oss vad de gör för att uppnå sina mål.

Hållbarhet har alltid varit en central del av Stayokays verksamhet, och vi ser det som vårt jobb att bidra till att bevara miljön så gott vi kan. När vi grundades 1929 gjorde vi ett medvetet åtagande att driva ett hållbart företag. Nu har vi 20 vandrarhem i Nederländerna, och hållbarhet är fortfarande kärnan i vår verksamhet.

Hållbarhet som en grupp

År 2008 fick vi certifieringen EU:s miljömärke, och vi var den första kedjan inom hotellbranschen i Europa som fick den. Det gav oss drivkraften att utveckla vårt eget hållbarhetsprogram. Det heter "Well Done!", och vi startade det genom att bygga upp ett särskilt team, som bland annat bestod av vår vd. De träffas regelbundet och planerar för framtiden, samtidigt som våra ambassadörer för programmet ser till att åtgärderna genomförs på våra vandrarhem. 

Vi ägnar ett kvartal varje år åt ett av fyra nyckelteman – energi, vatten, avfall samt hälsa och välmående. Denna strategi ger oss också en struktur för att reflektera över vad vi redan har uppnått, och det hjälper oss att blicka framåt mot vad vi fortfarande vill göra. 

Hittills har vi tagit stora steg. Alla våra boenden drivs nu med 100 % förnybar energi, och tre av dem har solpaneler installerade. Gästerna har också möjlighet att kompensera för sina koldioxidutsläpp genom att betala en extra avgift på 0,20 euro per person och natt under vistelsen. Dessa bidrag uppväger helt kostnaden för den förnybara energi som vi köper, vilket är ett bevis på hur viktigt hållbarhet är för dagens resenärer.  

Stayokay Hostel

 

Återvinning är också en del av våra dagliga rutiner, och vi har hittat en del unika sätt att återvinna på. Uniformerna för vår personal är till exempel gjorda av återvunna kläder och plastflaskor. Klädindustrin skapar stora föroreningar, och man kan spara mycket vatten och energi genom att återvinna gamla textilier. Våra hyrcyklar är också tillverkade av återvunna delar, vilket ger gästerna ett mer hållbart sätt att ta sig runt.

I våra kök tänker vi också på att minska avfallet. Varje år kastas en enorm mängd mat i Nederländerna, så en av våra främsta prioriteringar är att förebygga matsvinn. Paprikor med udda form smakar likadant som de som ser perfekta ut, så vi använder leverantörer som sparar grödor som annars skulle ha kastats bort. 

Vi har installerat vattenkranar i de allmänna utrymmena på de flesta av våra boenden för att minska behovet av plastflaskor för engångsbruk. Utländska gäster kanske inte är så vana vid det, men vi vill att gästerna ska veta att vattnet från kranarna är säkert att dricka. För att spara vatten har vi installerat flödesbegränsare i duschmunstyckena och kranarna. Innan vi satte dit dem rann det cirka 15 liter vatten per minut ur våra kranar. Nu har det minskat till cirka 6 liter. 

För att bidra till samhället har vi vår egen Stay4all-fond som täcker kostnaderna för skolresor för barn som annars inte hade kunnat åka. För varje person som använder ett av våra mötesrum går 1 euro till stiftelsen. År 2019 kunde vi använda intäkterna för att hjälpa 250 barn att åka på sommarläger. 

Be om värdefull feedback

Vi vill att gästerna ska koppla av och ha en trevlig vistelse, inte ha dåligt samvete för sin miljöpåverkan. Därför har vi utvecklat en kommunikationsstrategi där vi försöker informera om ämnet på ett vänligt sätt. Vi har till exempel ett meddelande i duschen där det står: "Det är okej att sjunga i duschen. Men tänk på att spara på rösten och vattnet." Våra gäster har sagt att de verkligen gillar meddelandena och uppskattar vår inställning. 

För att informera gästerna om effekterna av plastföroreningar har vi installerat ett konstverk som heter "Message on a Bottle" på våra boenden vid Vondelpark och i Utrecht. Vi täckte en vägg med använda plastflaskor, och på varje flaska står en bit fakta om plast. Vi hoppas att verket ska öka medvetenheten om effekterna av plast för engångsbruk och förebygga plastföroreningar i våra vattendrag. Genom konsten blir gästerna också mer medvetna om våra åtgärder för att minska plast för engångsbruk på alla våra boenden.

Stayokay hostel

 

Jag beräknar vårt koldioxidutsläpp – inklusive vår vatten-, energi- och gasförbrukning och vår avfallsproduktion – för varje vandrarhem varje år och jämför det med våra referensvärden, vilket kan vara ganska komplicerat. Varje år medför nya utmaningar – till exempel har vi haft fler gäster i år än förra året. Det är svårt att göra rättvisa jämförelser, men en sak som får mig att fortsätta är att vi har sett en tydlig ökning av antalet gäster som väljer att bo på våra boenden på grund av våra hållbarhetsåtgärder. 

Vi har också sett en ökning av antalet anställda som uppger att de valde att arbeta på Stayokay på grund av vårt engagemang för hållbarhet. Det är motiverande att se att folk lägger märke till våra hållbarhetsåtgärder – till och med de små sakerna, som vår avfallssortering eller att vi inte använder någon plast vid våra frukostbufféer. 

Ett steg i taget

Det kan vara överväldigande i början av din hållbarhetsresa, när du inte vet vilket område du ska fokusera på, men mitt främsta råd till andra boendeleverantörer är att du inte behöver veta allt i början. Du lär dig och utvecklas under resan. 

Det är också viktigt att komma ihåg att du inte kan göra allt på en gång – det dyker alltid upp nya möjligheter längs vägen. Våra nästa steg är bland annat att utöka målgrupperna som kan dra nytta av Stay4all-fonden och lägga till laddningsstationer för el på våra boenden.

 

Herb garden
Visa upp dina hållbarhetsåtgärder

Har du vidtagit hållbarhetsåtgärder på ditt boende? Visa upp dem på din boendesida. 

Uppdatera åtgärder

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Skapa ett internt team med hållbarhetsentusiaster som kan komma på idéer och initiativ tillsammans.
  • Tänk utanför ramarna genom att återvinna uniformer eller bidra till en god sak genom att hyra ut mötesrum. 
  • Ta ett steg i taget – genom att du lär dig under resans gång kan nya möjligheter dyka upp.