Woman planting tree

Vägen till en mer hållbar resebransch

 | Spara
I den här artikeln utforskar vi hur vi inom resebranschen samarbetar för att bidra till att den ska bli mer hållbar och gör en tillbakablick på det första året med vårt hållbarhetsprogram.

Hållbarhet är fortfarande ett viktigt samtalsämne inom branschen, och det var det även under vårt Elevate 2022-evenemang i Singapore. Under evenemanget hölls föreläsningen "Together for Tomorrow – All About Sustainability", där tre experter delade med sig av sina insikter.

Panelen bestod av Booking.coms Head of Sustainability Danielle D'Silva och Senior VP of Trips Matthias Schmid samt Choe Peng Sum, vd för Pan Pacific Hotels Group. Under föreläsningen delade de med sig av sina tankar om hur viktigt hållbarhet är och hur vi som bransch kan arbeta tillsammans för att göra resande mer hållbart. 

Den första samtalspunkten var ett till synes enkelt ämne med ett omfattande svar.

Vad är hållbarhet?

D'Silva menade att många människor associerar hållbart resande med att "flyga och hänga upp handdukar", men att det egentligen är ett komplext och omfattande ämne.

Hållbarhet handlar till exempel om mer än bara klimatet och miljön. Begreppet innefattar även andra viktiga aspekter, bland annat ekonomiska, kulturella och sociala faktorer som att skydda lokala samhällen och se till att platser inte blir överfulla.

För att kunna göra en bedömning av hållbarheten inom turismen måste man titta på de positiva effekterna av resor och förstärka dem, samtidigt som man är ärlig om de negativa effekterna och försöker mildra dem. En effektiv hållbarhetsplan måste vara helomfattande och kombinera alla olika aspekter.

Så kommer du igång med hållbarhetsarbetet

En av de mer positiva slutsatserna från föreläsningen var att det finns hållbara alternativ tillgängliga för boenden i alla storlekar. Nyckeln är att ta de rätta stegen för dig i ditt nuvarande skede.

Choe Peng Sum delade med sig av insikter om några av de investeringar som Pan Pacific Hotels Group har gjort de senaste åren med imponerande resultat, som att investera i effektivare fönster för att minska behovet av luftkonditionering. Även om detta var en stor investering var hans främsta råd till andra mycket enklare – börja smått, se hur det går och följ sedan upp resultaten. 

Alla talare var överens om att en av de viktigaste faktorerna är mätbarhet. Oavsett om det gäller att minska energiförbrukningen, spara på vattnet, sluta använda plastflaskor, stödja ett visst antal lokala konstnärer eller andra värden, bör en tydlig siffra vara kopplad till varje investering så att du kan se vad som ger bäst resultat.

Transportmedlens roll inom hållbarhet 

Transportmedel spelar förstås en stor roll i en resas totala utsläpp. D'Silva påpekade att vi måste vara försiktiga och inte tänka att de olika aspekterna av en resa är helt separata. Det kan leda till att ansträngningarna inom ett område undermineras av bristande framsteg inom i ett annat.

Även om de inte kontrolleras av boendeleverantörerna kan utsläpp i samband med andra delar av resan ha en inverkan på gästerna och de beslut de fattar om sin resa. Cirka 30 % av kunderna säger att de "skäms över att flyga".

Booking.com kommer bland annat att hantera koldioxidpåverkan från transportmedel genom att visa information om flygutsläpp, i syfte att hjälpa resenärer att bättre förstå effekten av deras val när det gäller resor. Detta kommer vi att göra med hjälp av teknik som utvecklats av Chooose tillsammans med den metodik som utvecklats av Google som en del av Travalyst-koalitionens ramverk för luftfart

Vi lyfter fram hållbara boenden på vår plattform

Ett av problemen med hållbarhet är glappet mellan avsikt och handling – kunder säger att de vill ha hållbara alternativ, men kan inte boka dem eftersom de är svåra att hitta. 

D'Silva berättade att till och med hon, som är Head of Sustainability, ibland har svårt att hitta de mest hållbara alternativen när hon handlar inom andra branscher. Och, som hon själv sade, om till och med hon har svårt att hitta alternativ med all sin expertis, hur kan vi då förvänta oss att kunderna ska veta vilka de bästa alternativen är om vi inte hjälper dem?

Detta är en av anledningarna till att vi startade vårt hållbarhetsprogram, som nyligen fyllde ett år. Programmet är utformat för att göra hållbarare resval enklare för alla samtidigt som vi erkänner och stödjer våra partners på vår gemensamma resa mot en mer hållbar resebransch.

Sedan programmet lanserades har över 400 000 boenden fått en Hållbart val-symbol och globalt erkännande för sina åtgärder för en mer hållbar verksamhet. Genom att fortsätta arbeta tillsammans kan vi bygga en mer hållbar resebransch samtidigt som vi gör det lättare för alla att resa hållbart.

 

Trees
Läs mer

Vill du ta reda på hur du kan driva din verksamhet på ett mer hållbart sätt? Läs vår handbok om hållbarhet för att få expertråd. 

Handbok om hållbarhet

Vad tycker du om den här sidan?

Topics
Sammanfattning
  • Hållbarhet är ett komplext ämne som sträcker sig bortom klimat och miljö och även inkluderar andra viktiga aspekter som ekonomiska, kulturella och sociala faktorer.
  • Det finns lämpliga åtgärder som boendeleverantörer av alla storlekar kan vidta för en mer hållbar verksamhet, och inte alla kräver stora ekonomiska investeringar. 
  • Choe Peng Sum, vd för Pan Pacific Hotels Group, råder partners som precis inlett sin hållbarhetsresa att börja smått, se vad som fungerar och sedan följa upp resultaten.
  • Vårt hållbarhetsprogram fyllde nyligen ett år och över 400 000 boenden har redan fått globalt erkännande för sina åtgärder för en mer hållbar verksamhet.