Booking.com and Accor Travel Proud Case Study

Så blev Accor den globala kedjan med flest Proud Certified-boenden i Australien

 | Spara
Accor, en av världens största hotellkedjor, är världsledande i hbtqi+-inkludering. De har tagit del av Travel Proud-programmet och har nu fler Proud Certified-boenden än någon annan kedja i Australien och Nya Zeeland.

Möjligheten

Accor är en av de största hotellkedjorna i världen och har varumärken som varierar från lyx till budget. Men ett gemensamt kännetecken för alla dessa varumärken är deras passionerade engagemang för inkludering och mångfald.

I linje med detta engagemang hade Accor redan ett antal boenden som var Travel Proud-certifierade. Men även om uppmuntran fanns där, så har det alltid varit upp till boendena själva att arrangera utbildningen.

Därför kom Accor till oss med ett nytt ambitiöst mål – de ville bli den mest certifierade kedjan i Australien och Nya Zeeland, med fler Proud Certified-boenden än någon annan kedja.

Lösningen

Accor hade redan sitt eget omfattande hbtqi+-program. Deras kommitté för mångfald och inkludering – som drivs av högt uppsatta personer från hela företaget – har till exempel antagit personalpolicyer gällande ledighet för könsbekräftelse och Pride-firanden på lokala hotell.

Men trots sin egen omfattande interna expertis kände de fortfarande ett behov av att bli Proud Certified genom vårt Travel Proud-program. De såg fyra huvudsakliga fördelar med programmet:

1. Det är omfattande

Proud Hospitality-kursen går igenom grunderna, vilket bidrar till att alla människor oavsett bakgrund och kultur får en användbar utgångspunkt.

2. Det är externt

Då utbildningen kommer från tredje part har människor möjlighet att engagera sig och kan känna sig fria att ställa frågor till experter utanför den egna organisationen.

3. Det är lättillgängligt

Kedjan har anställda från hela världen och engelska kanske inte är deras modersmål, men då utbildningen är enkel, visuell och effektiv är det lätt för alla att engagera sig.

4. Det är synligt

Certifieringen försäkrar alla potentiella gäster om att de kan vara sig själva på vilket Accor-boende som helst.

 

Nyckeltal inför Sydney WorldPride 2023:

  • 72 boenden registrerade sig för utbildningen
  • 153 certifierade boenden
  • Över 50 % av deras direkt ansluta boenden är nu certifierade

 

Resultatet

Resultatet av utbildningen är redan synligt i praktiken. 

När man gick igenom förberedelserna inför Sydney WorldPride blev en högt uppsatt anställd imponerad av hur medarbetarna som nyligen hade avslutat Proud Hospitality-kursen använde sin utbildning i praktiken.

De hade skrivit ett eget välkomstbrev till en grupp drag queens som skulle bo på hotellet, och använt rätt språk för att stödja och erkänna deras identiteter. Sedan såg han teamets interaktion med gästerna när de anlände.

Teammedlemmarna hade alltid varit professionella och respektfulla mot alla gäster, men som ett resultat av Proud Hospitality-kursen verkade de ha en nyfunnen självsäkerhet, samtidigt som de upprätthöll sin känslighet och verkligen engagerade sig i gästerna.

Han sa själv: "Att slutföra kursen påverkade verkligen gästupplevelsen på ett positivt sätt."

Accor insåg att Travel Proud-programmet var ett perfekt komplement till deras befintliga insatser för ökad inkludering. "Vem som helst kan delta i Travel Proud-programmet, och alla borde göra det."

Gavin Loveday Accor

 

"Jag skulle verkligen vilja gratulera Booking.com till Travel Proud-programmet. Synligheten som ni som företag tillför är otrolig, och det är inget man ser hos konkurrenterna. Vem som helst kan delta i Travel Proud-programmet, och alla borde göra det."

Gavin Loveday, Director of Sales & Marketing på Accor

 

Travel Proud 1280x900
Vill du utbilda dina medarbetare och stödja dina gäster ytterligare?

Skapa en positiv effekt med Travel Proud-programmet. Det är utformat för alla erfarenhetsnivåer inom en organisation.

Anmäl dig till den kostnadsfria utbildningen

Vad tycker du om den här sidan?

Sammanfattning
  • Den globala hotellkedjan Accor har blivit den kedja i Australien och Nya Zeeland med flest Proud Certified-boenden.
  • Trots att Accor hade sina egna hbtqi+-program insåg Accor fördelarna med att vara Proud Certified, bland annat en omfattande utbildning, extern expertis, tillgänglighet och ett synligt engagemang för inkludering.
  • Inför Sydney WorldPride 2023 hade Accor 72 boenden som registrerat sig för utbildningen, och 153 boenden var redan certifierade.
  • Effekten av Proud Hospitality-kursen blev uppenbar i de anställdas samspel med gästerna, vilket har lett till positiva gästupplevelser.
  • Accor har berömt Booking.coms Travel Proud-program och lyft fram den synlighet som programmet medför samt kursens möjligheter som alla organisationer kan dra nytta av.